11 Ekim 2015 Pazar

Hz. Mehdi ile ilgili yeni bilgiler, yeni hadisler


Hz. Mehdi ile ilgili yeni bilgiler, yeni hadisler
Her firavun ve deccal sisteminin arkasından Mehdiyet zuhur eder.

Bugün sizlerle tüm Müslümanların büyük bir aşkla, şevkle bekledikleri Hz. Mehdi ile ilgili yeni hadisler paylaşmak istiyorum. Hz. Mehdi’nin zuhuru Allah’ın izniyle çok yakın. Müslüman alemi birbirine müjde versin, güzel günler çok yakın...
Hz. Mehdi ve arkadaşlarını sevenler mübarek insanlardır:
Gaybet Tusi: Fazıl’dan, İsmail bin Mahran’dan, Eymen bin Mohraz’dan, Rufai bin Musa’dan ve Muaviye bin Vahab’dan, Ebu Abdullah Sadık (as) Hazretleri’nin şöyle söylediği nakledildi: Allah’ın Resulü (sav) dedi ki:
“Ehli Beytimden Kaim [Mehdi’nin] zamanında yaşama imkanı bulanlar ne kadar kısmetliler. Onun [Mehdi’nin] çıkışından önce ona [Mehdi’ye]inananlar, [Mehdi’nin]arkadaşlarını sevenler ve [Mehdi’nin]düşmanlarından uzak duranlar mübarek olsun. Bu insanlar benim en yakınlarım ve Hesap Günü dostlarım olacaklar.”(Rufai’den aktarılan hadise göre;) “Bana göre Allah’ın en saygın varlıkları olacaklar.”)
Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin talebelerinden kardeşlerim diye bahsediyor:
“Bir gün Allah’ın Resulu sahabilerinin yanında iki kez şöyle söyledi: “Allah’ım bana kardeşlerimi göster.”Çevresinde olan sahabiler ona sordu: “Biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah’ın Resulü? O şöyle cevapladı: “Hayır, siz hepiniz benim sahabilerimsiniz. Kardeşlerim ahir zamanda geleceklerdir. Onlar beni görmeden bana inanacaklar. Allah bana onların babalarının isimlerini analarının rahminden çıkmadan önce bildirmiştir. Onların her biri için imanlarını korumak gecenin karanlığında dikenlerin üzerinde yürümekten veya ellerinde kor tutmaktan daha zor olacaktır; onlar karanlıkta kandil olacaklar, Yüce Allah onları bozgunculuktan ve kötülükten kurtaracak.”(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))
Hz. Mehdi’ye emekleyerek dahi olsa katılmak için acele edilmeli:
Gaybet Numani: İbni Ukda’dan, Ahmed bin Yusuf’tan, İbni Mahran’dan, İbni Bataini’den, babasından, Vahab bin Hafas’tan, Ebu Basir’den, İmam Cafer Sadık (as)’ın şöyle söylediği nakledildi:
Kaim’imiz [Mehdi] çıktığında, ona [Mehdi’ye] emekleyerek dahi olsa katılmak için acele etmelisiniz. Allah’ın izniyle, sanki rükn ve makam arasında ona yeni bir anlaşma üzerine biat edildiğini görüyor gibiyim.”
İmam Caferi Sadık Hz. Mehdi’ye olan sevgisini şöyle anlatıyor:
Gaybet Numani (s. 181): Ali ibn Ahmet, o da Abdullahibn Musa Hasan’dan, o da ibn Muaviye İbni Mahbub’den, o da Halit ibn Kasir’dan rivayet edildiğine göre İmam Caferi Sadık’a soruldu: “Kaim [Mehdi] doğmuş mudur?” Dedi ki: “Hayır. Eğer onun [Mehdi’nin] zamanında doğmuş olsaydım, hayatımın her gününü ona [Mehdi’ye] hizmet ederek geçirirdim.”
Bedir savaşı’nda peygamberimiz ile savaşan bir grup melek Mehdi ve talebeleriyle birlikte mücadele edecek:
Müminlerin Emiri Ali (ra) minberden şöyle dedi: “Zamanın İmamı [Mehdi’nin zuhurundan önce] kalpler buraya ve oraya dönmeye başlar; bir kısmı bereketli, bir kısmı çoraktır. O zaman kötü niyetliler helak olacak, ortadan kaybolanlar kaybolacak ve iman edenler kalacak ve onlar ne az olacak; 300 veya biraz daha fazla! Bedir savaşında Peygamber ile birlikte savaşan bir grup (melek) onlarla [Mehdi ve talebeleri ile] birlikte mücadele edecek.”
Hz. Mehdi ve talebelerinin imanı müthiş, eminliği büyük olacak:
“Ey Ali, bilmelisin ki zamanın sonunda (ahir zamanda) olanların (Mehdi talebelerinin) imanı müthiş ve eminliği büyük olacak. Onların arasında peygamber olmayacak fakat bunun yerine beyaz üzerindeki siyaha (yazılara/kitaplara) inanacaklar.”(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))
Allah tüm samimi müminlere Hz. Mehdi’nin yanında olmayı ve onunla birlikte mücadele etmeyi nasip etsin. Ahir zamanda en gurur duyulacak şey Hz. Mehdi’nin yanında olmak, ona dost olmak, onun en güvendiği insanlardan biri olmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme