10 Ekim 2015 Cumartesi

Hz. Mehdi’nin yanındaki münafıklar nasıl insanlar olacak?


Hz. Mehdi’nin yanındaki münafıklar nasıl insanlar olacak?
Kuran'da münafıkların cehennemin en alt tabakasında olacakları bildiriliyor.

Nasıl peygamberimizin yanından ayrılan münafıklar olduysa ahir zamanda Hz. Mehdi’nin yanından ayrılan münafıklar da olacaktır. Bu münafıklar Hz. Mehdi’nin yanında yıllarca kaldıkları halde, onun samimiyetine bizzat şahit oldukları halde, onu çok yakından tanıdıkları halde Hz. Mehdi’ye düşman olup yanından ayrılacaklardır.
Peygamberimiz Hz. Mehdi cemaatinden ayrılanlar olacağını şu hadislerle bildiriyor:
Hz. Mehdi (as)'ın ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o çetin görevi üstlenememek, rahatlık meyli; can, mal, mevki korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır...  (Ramuzü'l Ehadis, s. 476)
"Ayrılanlar da, muhalifler de ona zarar veremeyecek. O kendisinden ayrılanlara rağmen muzaffer olarak yoluna devam edecektir." (Ramuzü'l Ehadis, s. 487 - Taberani'nin Kebir'inden)
Hz. Muaviye b. Kirra (ra)'dan rivayet edilmiştir: "Ümmetimden bir taife (topluluk) kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez."  (Ramuzü'l Ehadis, s. 472 - (Hz. Muaviye İbni Kırra ra))
Hz. Mehdi ve onun yanındaki sadık talebeleri yanlarından ayrılan münafıklardan hiç etkilenmeyecek, en ufak bir zarar görmeyecek, ihlasla, sabırla dosdoğru yollarından asla taviz vermeyecekler, İslam’ı yaymaya devam edeceklerdir. Bakın hadislerde Hz. Mehdi ve cemaatinin münafıklardan hiç etkilenmeyeceği şöyle bildiriliyor:
Hz. Muaviye (ra)'dan rivayet edilmiştir: “Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenlere aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar."  (Ramuzü'l Ehadis, 476 (İbni Mace))
Sevban (ra)'dan rivayet edilmiştir; "Resullullah (sav) buyurdu ki: Ümmetimden bir cemaat Allah’ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalaşarak hak üzere devam edecek ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir."  (Sünen-i Tirmizi, 4/91)
Hz. Mehdi cemaatinden ayrılanlar olduktan sonra hadislere göre Hz. Mehdi zuhur edecektir:
Süleyman bin Bilâl der ki: İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam babasından o da dedesinden nakleder ki Hz. Hüseyn aleyhisselam şöyle buyurdu: Birgün adamın biri Emirülmüminin Ali aleyhisselam'ın yanına gelerek: "Ey Emirülmüminin! Bize şu Mehdi'nizden bahseder misin? Diye arzedince şöyle buyurdu: "GİTMESİ GEREKENLER GİDİP DE MÜMİNLER AZALDIĞINDA VE FİTNECİLER GİTTİĞİNDE İŞTE ORADA (YANİ UZAK BİR YERDE ZUHUR EDECEKTİR.)"  (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 250)
Şu bir gerçek ki Hz. Mehdi ve cemaatinden ayrılanlar dünyayı sevdikleri, dünyayı yaşamak istedikleri için onun yanından ayrılacaklar. Nankör olacaklar, iman ettikten sonra imanlarını kaybedip inkara sapacaklar. Gücü ve kuvveti küfrün yanında arayacaklar. Mehdi ve onun yanındaki sadık talebeleri ise münafıklarla mücadele ederek çok onurlu bir yaşam sürecekler. Allah bu samimiyetlerine ve ihlaslarına karşılık son kez dünyaya İslam’ı hakim edecek. Ne münafıkların ne de materyalistlerin Allah'ın dilemesi dışında hiçbir güçleri yoktur. Tüm dünya karşı güç olarak bir araya gelse de Allah Hz. Mehdi’sini mutlaka galip getirecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme