10 Ekim 2015 Cumartesi

Kuran’a göre boşanan kadın maddi olarak güvence altına alınmalı mı?


Kuran’a göre boşanan kadın maddi olarak güvence altına alınmalı mı?
Boşanmada kadının hakları Kuran ayetleriyle korunmuştur.

Kuran’da kadının her yönden korunduğunu ve üstün tutulduğunu yazılarımda sürekli anlatıyorum. Allah kadınların erkekler tarafından ezilmesine asla müsaade etmemiş, kadının haklarını çok fazla ayetle korumuştur. Kadın daima şefkat gösterilecek, derin sevgi duyulacak bir varlıktır. Oysa bağnazlar kadınları sevmedikleri gibi onlara karşı içlerinde derin bir nefret biriktirmişlerdir. Bu nefretlerini de uydurma hadislere yansıtmışlardır.
Boşanan bir kadının başıboş, korumasız, maddi olarak dayanaksız bırakılması Kuran’da yasaklanmıştır. Boşanmasonrasında kadın ister varlıklı olsun ister olmasın, mutlaka İslam’a göre maddi güvence altına alınmak zorundadır. Boşandığı eşi ona bunu sağlamakla yükümlüdür.
Kuran’da boşanmış bir kadının maddi güvence altına alınmasını şart koşan ayetler şu şekildedir:
Boşanan (kadın)ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu, sakınanlar üzerinde bir hak (borç)tır. (Bakara Suresi, 241)
...Onları yararlandırın, zengin olan kendi gücü, darda olan da kendi gücü oranında, maruf (meşru ve örfe uygun) bir şekilde yararlandırsın. (Bu,) iyilik edenler üzerinde bir haktır. (Bakara Suresi, 236)
Geniş-imkânları olan, nafakayı geniş imkânlarına göre versin. Rızkı kısıtlı tutulan da, artık Allah’ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah, hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah, bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp-verecektir. (Talak Suresi, 7)
Ayetlerde görüldüğü gibi zengin bir kişi de imkânları kısıtlı olan bir kişi de boşandığı kadını korumakla sorumlu tutulmuştur. Hayatı boyunca o kişiyi bir daha hiç görmeyecek, maddi ve manevi hiçbir çıkar elde etmeyecek de olsa boşandığı eşini maddi anlamda koruma altına almakla ve ona nezaketle davranmakla yükümlüdür. Yüce Allah kadınlara maddi güvencenin mutlaka gönülden, severek ve isteyerek yapılması gerekliliğini de ayetlerinde belirtmiştir:
“Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, fakat onlar, gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağışlarlarsa, onu da afiyetle, iç huzuruyla yiyin.” (Nisa Suresi, 4)
Günümüzde sevgisizlikten, bencillikten, maddiyata düşkünlükten insanların içleri kararmış durumda. Üç günlük dünya için birbirlerine eziyet ediyorlar. Zamanında eş olmuş, aile olmuş bir kadın ve erkek maddiyat uğruna boşanırken birbirlerinden nefret ediyor, mal için çekişir hale geliyorlar. Kuran boşanma sırasında kadının haklarını korumuş, erkeğe de kadına nafaka verme yükümlülüğü getirmiştir. Erkeklerinde bu hükme uymaları, boşansalar da eski eşlerinin haklarını gözetmeleri, onların hüzünlenmemesi için ellerinden geleni yapmaları gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme