25 Eylül 2013 Çarşamba

Ahir zamanın ibretlik şahısları: Münafıklar!


Ahir zamanın ibretlik şahısları: Münafıklar!
Allah muhakkak iman edenleri de bilmekte ve muhakkak münafıkları da bilmektedir.

Cehennemin en alt tabakasında olacak olanlar kimlerdir biliyor musunuz? Ne ateistler, ne müşrikler, ne dindar görünen ama gerçekte dinle hiç alakası olmayan yobazlar. Cehennemin en alt tabakasında olanlarmünafıklardır. Münafık Müslüman topluluğun içinde yaşayan, kendini onlardan gibi gösteren ama aslında son derece içten pazarlıklı, Allah’a, dine ve Müslümanlara düşman olan, insan kılığına girmiş şeytandır. Bu kalpleri kaskatı olan samimiyetsizler sürekli Müslümanların içinde fitne çıkarırlar, onlara zarar vermek için tuzak kurupdinsizlerle işbirliği yaparlar.
Her dönemde münafık çıkar.Peygamberimizin döneminde de bu cemiyet mikropları peygamberimizle ve sahabelerle uğraşmışlardır. Münafıklar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Müslümanlara zarar veremezler. Münafık Müslümanın değerini arttırır, onlar müminlerin ne kadar kıymetli olduğunun anlaşılmasına vesile olurlar. Tıpkı kömürle elmasın kıyaslanması gibi. O ahlaksız insanlarla, o mübarek insanların yüksek ahlakı, güzel tavrı, fedakarlığı, yiğitliği, sabrı kıyaslanacaktır.
Münafık Müslüman olmadığı halde Müslümanların yanına gelir, Müslümanlardan istifade etmek için, onların parasından, imkanlarından istifade etmek için onların yanında bir süre kalıp Müslümanların sırlarını öğrenir. Yerlerini, mekanlarını, hayatlarını öğrenir. Sonra gidip dinsizlere “şuradalar, şu imkanları var, şu kadar sayıdalar, şöyle imkanları var” diye anlatır. “Gidin bunları yok edin, hapsedin” diyerek kahpece arkadan vurmaya kalkar. Peygamberimiz zamanında da münafıklar peygamberimizden habersiz Dırar mescidini kurmuşlardı. Orada Müslümanların aleyhine faaliyet yapıyorlardı.
Münafığın ruhu tarif edemeyeceğimiz kadar pislikle doludur. Hz. Mehdi devrinde de üç defa münafıkların çıkacağı bildiriliyor. Hz. Mehdi cemaati bu yüzden hep 313 kişi kalacaktır. Münafıklar daima müminlerin şevkini arttıracaklardır. Münafık Müslümanları felaketlerin sarmasını bekler, ama asıl felaket onların başına gelir ve Allah onların içten yakar, içten çürütür, manen çökertir. Sağlıksız, sıhhatsiz, hastalıklarla, iç huzursuzluğuyla, kuruntularla, görünmeyen bir alevle içten yakar. Hepsinde muazzam bir stres ve gerilim olur. İşte bu onların bu dünyadaki ızdıraplarıdır. Ama asıl onları ahirette sonsuz bir ızdırap, dayanılmaz bir pişmanlık ve azap beklemektedir.
Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. (Nisa Suresi, 142)
Onlar ki: "Allah'ın Resûlü yanında bulunanlara hiçbir infak (harcama)da bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler," derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavramıyorlar. (Münafikun Suresi, 7)
Allah, erkek münafıklara da, kadın münafıklara da ve (bütün) kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. Bu, onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azap vardır. (Tevbe Suresi, 68)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder