15 Eylül 2013 Pazar

“Risale-i Nur’da Mehdiyet yok” diyenlere cevap 6!

“Risale-i Nur’da Mehdiyet yok” diyenlere cevap 6!
Bediüzzaman Risalelerde sayfalarca Hz. Mehdi'den ve Hz. İsa'dan bahsediyor, onların geleceğini müjdeliyor.
Bu yazı dizim Nur talebesi olduğunu söyleyen ama ısrarla Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın gelişini ısrarla reddedenler verilecek en güzel cevaptır. Nur talabeleri hiç çekinmesinler, gidip Nur dersanelerinde gümbür gümbürBediüzzaman’ın nasıl Hz. Mehdi’yi müjdelediğini anlatsınlar. Yılmadan, usanmadan Risalerden örnekler versinler, hatta ezbere anlatsınlar. Anlattıkları Bediüzzaman’ın kendi sözleri değil mi? Kim karşı çıkabilir, kim yalanlayabilir? Ahir zaman cesurların zamanı, doğruları konuşanların zamanı. Şunu da unutmasınlar ki “ Hz. Mehdi gelmeyecek” demeleri de Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden biridir. Hz. Mehdi herkesin umudunu kestiği bir anda çıkacak tüm dünyayı İslam’a döndürecektir. Şimdi Bediüzzaman’ın Hz. Mehdi’yi Risalelerde nasıl müjdelediğini anlatmaya devam edelim:
Bediüzzaman: “İleride gelecek o acip şahsın ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi olduğumu zannediyorum”
Aziz ve gayretli âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur'ân'da yoldaşım Hulûsî-i sânî ve Sabri-i evvel,MâşâAllah, Yirminci Mektubun kıymetini güzel anlamışsınız ve güzel de yazmışsınız. Mektubunda ilm-i kelâm dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi alıyorsunuz. Yazdığınız umum Sözler, o nurlu ve hakikî ilm-i kelâmın dersleridir. İmam-ı Rabbânî gibi bazı kudsî muhakkikler demişler ki: Âhirzamanda ilm-i kelâmı, yani ehl-i hak mezhebi olan mesâil-i imaniye-i kelâmiyeyi (imani meselerle ilgili sözleri), birisi öyle bir surette beyan edecek ki,umum ehl-i keşif ve tarikatın fevkinde, o nurların neşrine sebebiyet verecektir. Hattâ İmam-ı Rabbânî kendisini o şahıs gibi görmüştür.
Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak, kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem, hiçbir cihette liyakatim yoktur. FAKAT O iLERİDE GELECEK ACiP ŞAHSIN BIR HiZMETKÂRI VE ONA YER HAZIR EDECEK BIR DÜMDÂRIVE O BÜYÜK KUMANDANIN PÎŞDÂR BiR NEFERi OLDUĞUMU ZANNEDiYORUM.Ve ondadır ki, sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın. (Barla Lahikası, 28. Mektup, sf. 250)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder