25 Eylül 2013 Çarşamba

Hz. Mehdi ile ilgili yeni hadisler ve yeni bilgiler -2


Hz. Mehdi ile ilgili yeni hadisler ve yeni bilgiler -2
Hz. Mehdi Hıristiyanlara İncil'in aslıyla, Musevilere de Tevrat'ın aslıyla hükmedecek.

Bugün tüm dünya neden kargaşa, kaos, çatışma içinde? Neden Ortadoğu’da rejimler arka arkaya yıkılıyor? Neden yönetimler adeta birbirlerine değen kağıttan evler gibi yıkılıyor? Bütün bu iç savaşların yaşanmasının tek nedeni var. Dünyayı ekonomik krizin sarmasının, zalimliğin artmasının, insanların yurtlarından sürülmesinin tek bir nedeni var. Dünya büyük bir hızla Hz. Mehdi’nin zuhuruna hazırlanıyor. Bu müthiş kaosu bitirecek, sona erdirecek Hz. Mehdi’sini bekliyor. O gelmeden dünyanın huzur bulması mümkün değil, o gelmeden rahat bir nefes almak mümkün değil. Onu göreceğimiz günler çok yakın. Bakınhadislerde bu tüm dünyaya büyük bir nimet olarak gönderilecek olan insandan nasıl bahsediliyor:
Hz. Mehdi Bekar Olacaktır:
“Mes'ûdi şöyle nakletmektedir: "Ali b. Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir ara İmam Rıza'nın huzuruna vardıklarında Ali B. Hazma İmam'a şöyle arzetti: "Ey Resulullah'ın oğlu, biz, siz (Ehli Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; her imam ölmeden önce mutlaka evladını görür. (Acaba bu doğru mudur?) İmam cevabında şöyle buyurdu: "Şunu da hadise eklediniz mi "Kâim (Hz. Mehdi) hariç?"” 1
Yapılan Tüm Baskı ve Saldırılar Hz. Mehdi'yi Daha da Güçlendirecektir:
Mümin şahıs (Hz. Mehdi) Deccal'i görünce: "Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur" der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer (Deccal) onu iki eli ve iki ayağı ile yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. halbuki o bir Cennet içine atılmıştır.2
Hadiste mecazi anlamda kullanılan, Hz. Mehdi'nin "sırtının ve karnının dövüle dövüle genişletilmesi" ifadesi, Hz. Mehdi'ye yapılan baskı ve saldırılarla, Hz. Mehdi'nin ününün ve şanının daha da yayılacağını ve rivayetteki işari anlamıyla etkisinin dünya çapında giderek genişleyeceğini göstermektedir.
İnsanların Hz. Mehdi'yi Tanıyamamalarının Bir Hikmeti de Allah'ın Hz. Mehdi Üzerindeki Korumasındandır:
“Ama Allah halkın nefislerine karşı zulmü, cefası ve israfı yüzünden, onu (Hz. Mehdi (AS)’yi) halktan gizleyecektir.”3
Hz. Mehdi İleri Yaşlarda, Ama Genç Bir İnsan Görünümünde Olacaktır:
“Hz. Rıza (a.s) Rayyan b. Saltı’ın Sen Sahib-ul Emr misin? sorusuna şöyle cevap verdi: Evet ben de Sahib-ul Emrim (emir sahibiyim), Ama yeryüzünü adaletle dolduracak olan Sahib-ul Emr ben değilim. Ben de gördüğün bu güçsüzlük ve zayıflığa rağmen nasıl olur da o Sahib-ul Emr olabilirim? Va’dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi (AS)) ileri yaşlarda, ama genç bir surette zuhur edecektir.” 4
Hz. Mehdi Gizlice ve Aniden Zuhur Edecektir:
“Hz. İmam Rıza şöyle buyurdu: ...Babalarımdan nakledilmiştir ki, Hz. Mehdi (a.s.) gizlice ve aniden zuhur edecektir.” 5
Hz. Mehdi, Peygamberimiz'in Mührünü Kullanacaktır:
“Hz. Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Adeta Kaim’i (Hz. Mehdi'yi) görür gibiyim ki, ...Peygamber’in altın mühürle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor. Mührünü açarak onu insanlara okuyor...”” 6
Hz. Mehdi, İzlenecek, Gözetlenecek Ve Baskı Altına Alınmak İstenecektir:
“Ebu Said El-Hudri'nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Hz. Mehdi (as) yönelir. Derken o Mümin kimseye birçok silahlılar, Deccal'in merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar.” 7
Hz. Mehdi'nin Yemeği Sade Olacaktır:
“İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: "… Allah’a and olsun ki, Hz. Mehdi (as)'nin… Yemeği katıksızdır."” 8
Kaynaklar:
1.      (İsbât-ül Vasiye (Mes'udi), s. 201)
2.      (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)
3.      (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)
4.      (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)
5.      (Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s.197)
6.      (Bihar, c. 52, s. 326)
7.      (Mehdilik ve İmamiye 37, (Sahih-i Müslim, 11/393'den nakil)
8.      (Biharul Envar, c. 52, s. 354.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder