25 Eylül 2013 Çarşamba

Hz. Mehdi zuhur ettiğinde insanlarla tv, radyo ve internet aracılığıyla konuşacak


Hz. Mehdi zuhur ettiğinde insanlarla tv, radyo ve internet aracılığıyla konuşacak
Hz. Mehdi peygamberimizin kutsal emanetleriyle İstanbul'dan çıkacak.

Peygamberimizin hadislerinden Hz. Mehdi’nin zuhur ettiğinde insanlarla teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak bağlantıya geçeceğini anlıyoruz. Hz. Mehdi televizyonlardan, radyodan ve internetten insanlara seslenecek, onlara tebliğ yapacaktır. Ahir zamanda (içinde yaşadığımız bu dönemde) tüm dünyaya hitap edeceğini düşünürsek konuşmalarının ve eserlerinin her dile çevrileceğini de anlıyoruz. Ayrıca Hz. Mehdi konuşurken dünyanın her yerinden insanlar dinleyeceği için sözlerinin simultane tercüme edileceğini de kavrayabiliyoruz.
Bakın peygamberimiz Hz. Mehdi’nin teknolojiyi kullanarak insanlara sesleneceğini nasıl anlatıyor:
Ebû Ali el-Eş’arî; Hasan b. Ali el-Kûfî, Abbas b. Âmir, Rabî’ b. Muhammed el-Muslî aracılığıyla Ebû Rabî’den rivayet eder:Ebû Abdullah’ın (Cafer Sâdık aleyhisselâm) şöyle buyurduğunu duydum: El-Kâim (Hz.Mehdi aleyhisselâm) ortaya çıktığında Allah müminlerin kulaklarını ve gözlerini açar (işitme ve görme hususunda müminlere yardım eder). Böylece onlarla Kâim (Hz.Mehdi aleyhisselâm) arasında her hangi bir haberci bulunmaz ve o, bulunduğu mekândan (doğrudan) müminlere seslenir, müminler de onu duyar ve görürler.1
Zürare der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselama şöyle arzettim: Nida hakk mıdır? Buyurdu ki: “EVET, ALLAH’A ANDOLSUN Kİ HER KAVİM ONU KENDİ DİLİ İLE DUYACAKTIR”...”2
Kaynaklar:
1.      (Kuleynî, Kâfî, c.8, s.240–241, hadis no: 329.)
2.      (Gaybeti Numani, 14. Bölüm, Kaim Aleyhisselamın Kıyamından Önce Vuku Bulacak Alametler)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder