15 Eylül 2013 Pazar

Hz. Mehdi döneminde nasıl bir altınçağ yaşayacağız?

Hz. Mehdi döneminde nasıl bir altınçağ yaşayacağız?
Hz. Mehdi döneminde çok müthiş bolluk olacak, öle ki insanlar malı kabul etmeyecek.

Bugün sizlere Asr-ı Saadet dönemi ile Hz. Mehdi devri arasındaki benzerlikleri, peygamberimizin Hz. Mehdi döneminde yaşanacak olan olayları nasıl anlattığını ve altınçağdönemini paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi peygamberimiz Hz. Mehdi döneminde yaşanacak altınçağı adeta görmüş gibi anlatmıştır.
Peygamber efendimizin yaşadığı dönemi tanımlamak için kullanılan Asr-ı Saadet ifadesi kelime olarak “mutluluk çağı” anlamına gelir. Bu dönem, Peygamberimiz’in Yüce Allah’tan aldığı vahyi kendi gözetimi ve denetimi altında hayata geçirdiği için, İslam ahlakının yaşanmasında tüm Müslümanların örnek aldığı kutlu bir zamana işaret eder. Asr-ı Saadet devrinde Kuran ahlakı eksiksiz ve mükemmel bir biçimde yaşandığından tüm Müslümanlar için ilk ve en önemli kaynak olarak kabul edilir. Çünkü Asr- Saadet dönemi ilim, ahlak, düşünce ve toplumsal hayatın oluşumunda özel ve belirleyici bir öneme sahiptir ve hayatın her alanına ilişkin örnekler içerir.
Bazı kaynaklara göre; Peygamberimize vahyin gelişinden sonraki yıllar, bazı kaynaklara göre ise “Hulefa-i Raşidîn”denilen dört halife devri ile Emevî halifesi Ömer b. Abdülazîz devrini de içine aldığı iddia edilen bir zaman dilimini kapsayan bu dönem, dünyadaki tüm Müslümanların yüzyıllardır bir benzerini yaşamak ve yaşatmak istedikleri bir devre işaret eder. Ancak Müslümanların özlediği ve beklediği bu dönemin benzeri Allah’ın izniyle sadece günümüzde Hz. İsa ve Hz. Mehdi vesilesiyle yaşanacaktır. Peygamber Efendimiz bu gerçeği şöyle müjdelemiştir:
İnsanlar, balarılarının beyleri etrafında toplanması gibi, HZ. MEHDİ'NİN ÇEVRESİNDE TOPLANIRLAR. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. 1
Hz. İsa’nın nüzulü, Hz. Mehdi’nin zuhuru ile yeniden yaşanacak olan bu asr-ı saadet benzeri dönem “Altınçağ”olarak isimlendirilir. Bu dönem Kuran ahlakının tüm dünyaya hakim olduğu din ahlakının hurafe ve bidatlardan temizlenerek “Asr-ı Saadet”dönemine döndüğü, mezheplerin kalktığı, mal, ürün bolluğu ve bereketin olduğu, emniyet, güven ve adaletin temin edildiği, huzur, saadet, her türlü teknolojik gelişmenin insanların rahatı, konforu, neşesi ve mutluluğu için kullanıldığı, ihtiyaç içinde olan kimsenin kalmadığı, isteyene istediğinden sayılmadan, kat kat fazlasıyla verildiği, bir zaman olacaktır. Hadislerde bildirildiği gibi “Altınçağ” silahların susacağı, yeryüzünün özlemini çektiği barışla dolacağı bir zamandır. Altınçağ'da, önceden devletler ve halklar arasında devam eden husumet ve anlaşmazlıklar son bulacak, bu halklar arasında çok büyük bir kardeşlik yaşanacak ve tüm kavgaların yerini barış, dostluk ve sevgi alacaktır.
Peygamber Efendimiz kendi dönemine benzer bir yaşam şeklinin ve Kuran ahlakının hakim olacağı bu dönemi hadislerinde çok detaylı olarak anlatmıştır:
Hz. Mehdi Din Ahlakını Her Türlü Hurafe ve Bidatlardan Temizleyecektir
Günümüzde bazı insanlar, İslam ahlakını öğrenmeye ve uygulamaya niyet ettiklerinde bazı hurafe ve bidatlerle (Bidat: Dinin aslında olmadığı halde, dine sokulan adetler) karşılaşmaktadırlar. Bu hurafe ve bidatler de bu gibi kişilerin İslam ahlakını doğru tanımalarını ve samimi olarak yaşamalarını engellemektedir. Gerçek din ahlakını hiçbir zaman öğrenemediklerinden ve İslam'ı gerçek manasıyla tanımadıklarından İslam dininden uzaklaşmaktadırlar. Aslında insanların uzaklaşmak istedikleri İslamiyet değil, yobaz zihniyettir. İnsanlar en çok "Acaba ben de dinimi yaşamaya başlarsam bu insanlar gibi mi olacağım?" düşüncesiyle çekingen davranmaktadırlar.
Hz. Mehdi din ahlakını bazı cahil kişilerin ve yobaz hocaların yaşadığı bu hurafelerle dolu şeklinden temizleyecek, mezhepleri kaldıracak, dinin Peygamber Efendimiz döneminde olduğu gibi Kuran ahlakına göre yaşanmasına vesile olacaktır. İslam dininin gerçekte modernlik olduğunu, bilime, teknolojiye, sanata, estetiğe önem veren, dışa dönük, neşeli, sosyal, aydın ve kültürlü insanlardan oluştuğunu öğretecek ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaktır. Bu gerçek hadislerde şöyle haber verilmiştir:
HZ. MEHDİ HİÇBİR BİDATİ BIRAKMAYACAK."2
"HZ. MEHDİ (A.S.) KALDIRMADIK BİD'AT BIRAKMAYACAKTIR. AHİR ZAMANDA AYNI PEYGAMBER GİBİ DİNİN İCABLARINI YERİNE GETİRECEKTİR."3
Kaynak:
1.      (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
2.      (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43 )
3.      (Kıyamet Alametleri, s. 163)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder