15 Eylül 2013 Pazar

Maya takvimine göre 2012’de dünyada ne olacak?

Maya takvimine göre 2012’de dünyada ne olacak?
21 Aralık 2012 tarihinde bir çağın biteceğini ve yeni bir çağın başlayacağını betimleyen stela (taş yapıt)

Hollywood Mayatakvimine göre 2012yılını adeta kıyametyılı ilan ederek insanları derin bir şüpheye ve korkuya sürükledi. Gerçekten de 2012 kıyametin başlayacağı yıl olabilir miydi? Basında sürekli bu konu işlendi, Maya takvimine göre 2012 yılı dünyanın bitişi gibi gösterildi. Oysa bu bilgiler gerçek değil. Çünkü daha dünyanın göreceği çok büyük olaylar var. Maya takviminde bu bildiriliyor. Bakın Maya takvimine göre 2012 neyi ifade ediyor?
Mayalılar, binlerce yıllık dönemlerden oluşan detaylı takvim sistemlerinin bitimi olan 21 Aralık 2012 tarihinin uzun bir çağın sonuna işaret ettiğine inanmaktadırlar. Maya takvimine göre dünya 1 milyon 872 bin günde bir yeni bir çağa geçmektedir. Yine bu takvim sistemine göre dünyanın geçmişi yaklaşık 5,125 yıla denk gelen devrelerden oluşmakta ve bunların her birinin sonu dünya için radikal değişimler ve büyük yenilikler içermektedir.
Mayalar'a göre şu an içinde bulunduğumuz devre beşinci ve son devredir. Bu devir 13.0.0.0.0 tarihinde son bulacaktır. Bu da bizim kullandığımız takvime göre 21 Aralık 2012 tarihine denk gelmektedir.
Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihi 13 Baktun, 0 Katun, 0 Tun, 0 Uinal ve 0 Kin şeklinde adlandırılarak ifade edilmiştir. Hesaplamalara göre Maya Çağı'nın başlangıcından itibaren toplam 1,872,000 gün geçecek, ardından yeni bir çağ; Altın Çağ başlayacaktır.
İşte bu nedenle Mayalılar 21 Aralık 2012 tarihinin sadece bir dönemin sonu olmadığını düşünmekte, dahası bu tarihin bazı akıllı, mübarek insanların ortaya çıkacağı ve dünyaya Altın Çağ'ı getirecekleri yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna inanmaktadırlar.
Meksika'nın en yüksek Antik Maya medeniyetine ait Coba Piramitleri arasında ikinci en yüksek piramit olan Nohoch Mul yakınında bir taş yapıt bulunmuştur. Bu taş yapıt M.Ö. 11 Ağustos 3114'te başlayan bir çağın 21 Aralık 2012'de biteceğini betimlemektedir.
Bu taş yapıtın en az 2000 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü Coba Piramitleri'nin bulunduğu alandaki yerleşim yerlerinin büyük bölümü yaklaşık M.Ö. 600 ile 900 yılları arasında bir tarihe dayanmaktadır.
Mayalar'a göre Uzun Maya Döngüsü'nün bitişi baskı ve şiddetin sonunu getirecek, bu çağın ardından Altın Çağ başlayacaktır. Ne var ki bu başlangıçta barışçıl bir dönüşüm olmayacak, bu dönüşüm sürecinde dünyanın her yerinde herc-ü merc başgösterecek, mevcut devlet yapılanmalarını yıpratacak pek çok felaket yaşanacak, üstelik bunlar kısa bir süre içerisinde gerçekleşmeyecek, zaman içinde meydana gelecektir. Yine Mayalar'a göre tüm bunların ardından insanlığın ruhani rehberleri olduğuna inandıkları "büyük mübarek kişiler" gelecek, bu kişilerin gelişinden önce onlara yolu hazırlayan ruhani çalışanlar olacaktır. Mayalar 21 Aralık 2012 tarihinin bu ruhani çalışanların etkisinin giderek artmaya başlayacağı zamana işaret ettiğini düşünmektedirler.
Söylediğim gibi daha dünyanın göreceği çok olaylar var. Daha Hz. Mehdi ve Hz. İsa çıkacak. Hz. Mehdi tüm İslam âlemini tek bir birlik altında toplayacak. Daha kıyamete var. Kıyametten önce pırıl pırıl, apaydınlık bir çağ yaşanacak, adı tarihe geçecek olan bir altınçağ olacak…
Kaynak: Entering the Chain of Union, Timothy Hogan, 2012.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder