25 Eylül 2013 Çarşamba

Bir fotoğraf neyi anlatır, acil bir yardım çağrısına nasıl el uzatılır?


Bir fotoğraf neyi anlatır, acil bir yardım çağrısına nasıl el uzatılır?
Açlıktan kırılan çocuklar, üstlerinde başlarında yırtık pırtık kıyafetler, soğuktan donan çıplak ayaklar, kerpiçten bir ev, halı yüzü görmemiş, buz gibi... Çocukların gözlerinde ölümkorkusu... Tüm dünyada öyle büyük bir fakirlik, öyle büyük bir zulüm yaşanıyor ki kelimeler anlatmaya yetmez.  Müslümanlar yurtlarından sürülüyor, hiç beklemedikleri bir anda tepelerinden bombalar yağmaya başlıyor. Bu büyük sefaletin, acımasızlığın, tükenişin tek bir çözümü var: Türk İslam Birliği.
Ahir zamanda Müslümanların yaşayacağızorluklar hamiyet-i İslamiye’nin feveran etmesine ve İslam’ın hakim olmasına vesile olacaktır.  Kuşkusuz Allah insanlara zulüm istemez, her zaman kullarının iyiliğini ister. Müslümanlara saldırılar düzenlenmesi, baskı, şiddet ve zulüm görmeleri özel bir hikmet üzere yaratılmış olaylardır. Çünkü bu tür olaylar Müslümanların Hamiyet-i İslamiye’sinin feveran etmesine vesile olur. Eğer Allah bu tür olaylar yaratmazsa insanlar büyük bir rehavete düşer. Çünkü Allah insanların nefislerini imtihan olaraktembelliğe, rehavete, bencilliğe ve cimriliğe yatkın olarak yaratmıştır. Fakat Müslümanlar şehit edildiğinde, özellikle kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik şiddet uygulandığında, Müslümanların Hamiyet-i İslamiye’si coşar. Hamiyet-i İslamiye’nin coşmasının nedeni Allah’ın insan ruhunda koruma hissi yaratmasıdır. Nitekim bu his nedeniyle daha naif, daha kibar, fizik olarak daha güçsüz olanların eziyet görmesi, kendini savunamayan insanların şehit edilmesi, canının yakılması, onlara azap edilmesi vicdanlı insanları çok kızdırır. Ve bu haksızlığa karşı birlik olma isteğini kuvvetlendirir.
Allah güçsüz ve zayıf insanlara yapılan eziyetin Müslümanlarda oluşturması gereken etkiyi bir ayette şöyle bildirmiştir:
“Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla” diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz?” (Nisa Suresi, 75)
Allah tüm bu baskı, zulüm ve işkenceleri kullarını imtihan etmek için özel olarak yaratır. Gerçekte Allah’ın bu tür imtihanlara ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını yaratan Allah’tır. Allah sonsuz kısa zaman içinde, yani anda, sonsuz uzun zamanı yaratmış ve herşey bu kısa zaman içinde sonuçlanmıştır. Cennette kullarının hoşuna gitmesi, “Ben mücahede ettim, Allah yolunda gayret ettim, zorluklara katlandım, acılar çektim, Allah için her türlü fedakarlığı yaptım, sabrettim, cömertlik yaptım” demesi için bir süs olarak bu olayları meydana getirir. Önce İslam dünyasında zorluklar baskılar yaratır, sonra Hz. Mehdi (a.s.)’ı çıkarır, İslam’ı dünyaya hakim eder ve tüm bu olaylara insanlar vesile olmuş gibi hissettirir. Bu, müthiş bir heyecan oluşturur. Allah bu şekilde insana kendi kendini sevdirir ve cennetten daha çok zevk almasını sağlar.
Unutmamak gerekir ki anarşi, terör ve şiddet olaylarını, baskıcı diktatörleri Allah İslam ahlakını dünyaya hakim etmek için özel olarak yaratır. Tek çözüm Türkiye liderliğinde kurulacak çok büyük bir İslam Birliği olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder