2 Eylül 2013 Pazartesi

Hz.Mehdi’nin talebeleri uçakla dünyanın dört bir yanına seyahat edecekler

Hz.Mehdi’nin talebeleri uçakla dünyanın dört bir yanına seyahat edecekler
Hz. Mehdi'nin talebeleri derin imanlı olacak, karşılaştıkları zorluklara hiç aldırmayacaklar.

Peygamberimizin hadislerindenHz. Mehdi ve talebelerininteknolojiyi çok iyi kullanacaklarını anlıyoruz. Hz. Mehdi televizyonlardan ve radyolardan halka seslenecek ve sürekli tebliğ yapacak. Talebeleri de tüm dünyayı dolaşarak insanlara İslam’ı anlatacaklar. Hadislerde peygamberimiz Hz. Mehdi’nin talebelerinin tüm dünyayı uçakla dolaşacaklarını şöyle bildiriyor:
ONUN DOSTLARI BULUTLARA BİNİP İSTEDİKLERİ YERE GİDEBİLECEKLERDİR.1
Peygamberimiz, Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği ahir zamanda kullanılacak yüksek teknolojiye birçok hadis-i şerifleriyle dikkat çekmiştir. Peygamberimizin söz konusu hadislerinde verdiği önemli detaylar günümüzde kullanılan birçok teknoloji ile birebir örtüşmektedir. Peygamberimizin haber verdiği ahir zaman teknolojilerinden biri de uçak teknolojisidir. Peygamberimiz , Hz. Mehdi’nin talebelerinin de bu teknolojiden faydalanacaklarını haber vermiştir. Hadise göre Hz. Mehdi’nin yakın talebeleri ve ona manen derin bağlarla bağlı olan diğer Müslümanlar İslam Ahlakının dünya hakimiyetine vesile olacak tebliğ faaliyetleri için dünyanın dört bir yanına hava yollarını kullanarak yolculuk yapacaklardır. Peygamberimiz bunu “bulutlara binip istedikleri yere gidebilecekler”ifadesiyle çok net bir şekilde ifade etmiştir. Bilindiği gibi bulutlar genel olarak traposfer tabakasında yer alırken uçaklar da kıtalar arası uçuşlarını bu tabakanın bir üstünde yer alan stratosfer üzerinde yaparlar.  Dolayısıyla Peygamberimizin kullandığı “bulutlara binip gitmek” ifadesi bu bilimsel tanımlamaya birebir uymaktadır.
Kaynak:
1.Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:1 Sayfa 296 ve Keşf-ul Ğumme Cilt:2 Sayfa 470 ve Muntehab-ul Eser Sayfa:554

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder