2 Eylül 2013 Pazartesi

Peygamberimiz: Hz. Mehdi zuhur ettiğinde her şeyi bırakıp ona koşun!

Peygamberimiz: Hz. Mehdi zuhur ettiğinde her şeyi bırakıp ona koşun!
Hz. Mehdi'nin dişleri, beyaz, elleri beyaz ve nurlu olacak ve çok genç görünecek.

Peygamberimiz her gün defalarca sahabelere Hz. Mehdi’den bahsediyor, sahabelerde onu çok büyük bir şevkle dinliyorlardı. Tüm dünyayı kurtaracak olan Hz. Mehdi’yi görmeyi can-ı gönülden istiyorlardı. Peygamberimiz Hz. Mehdi’yi görünce her şeyinizi bırakıp ona koşun derken Cübbeli Ahmet Hoca ne diyor biliyor musunuz? “Hz. Mehdi çıksa nasıl peşinden gideceksin, evi yapmışsın, arabayı yapmışsın, şirketleri kurmuşsun, zor oğlu zor” diyor. Müslümanları son derece samimiyetsiz, dünyaya düşkün, mala, mülke düşkün göstermeye çalışıyor. Oysa tabii ki tüm Müslümanlar Hz. Mehdi çıktığında çok büyük bir şevkle Hz. Mehdi’ye koşup, ona tabii olacaklar. Peygamberimiz hadisinde şöyle buyuruyor:
"Bizden olan hak üzere Kâim (Hz. Mehdi) kıyam etmedikçe asla kıyamet kopmaz. Bu da Allah’ın izin verdiği bir zamanda olacaktır. Ona uyan kurtulur, ondan geri kalan ise helak olur. Ey Allah’ın kulları, Allah’tan korkun;MEHDİ ZUHUR EDİNCE, HER ŞEYI BIRAKIP MÜMKÜN OLAN HER VESİLEYLE ONA DOĞRU KOŞUNUZ. ZİRA O ALLAH’IN HALİFESI VE BENİM VASIMDIR." (Bihar-ul Envar, c.51, s.65; Isbat-ul Hüdat, c.6, s.382)
Bediüzzaman Hz. Mehdi’nin başkumandan olacağını ve adaletle hükmedeceğini şöyle anlatıyor:
...evet, yüzer mukaddes kahramanları yetiştiren ve binler mânevî kumandanları ümmetin başına geçiren ve Kuran’ın hakikatlerinin mayasıyla ve imanın nuruyla ve islâmiyetin şerefiyle beslenen, olgunlaşan, Peygamberimiz’in ev halkı, ELBETTE ÂHİR ZAMANDA, İSLAM DİNİNİN, KURANI KERİM’İN VE HZ. MUHAMMED’İN SÜNNETİNİN CANLANDIRILMASIYLA, İLANI İLE, HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİYLE, BAŞKUMANDANLARI OLAN BÜYÜK MEHDÎNİN  KUSURSUZ ADALETİNİ VE HAKKA UYGUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERMELERİ GAYET MÂKUL OLMAKLA BERABER, GAYET LÂZIM VE GEREKLİ VE SOSYAL HAYATTAKİ PRENSİPLERİN GEREĞİDİR. (Şualar, 510)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder