11 Eylül 2013 Çarşamba

Bediüzzaman Hazretleri “bundan bir asır sonra gelecek” dediği Hz. Mehdi için hangi tarihi kastediyor

Bediüzzaman Hazretleri “bundan bir asır sonra gelecek” dediği Hz. Mehdi için hangi tarihi kastediyor
Nur talebelerinin bazıları ısrarla Hz. Mehdi’nin gelmeyeceğini, Bediüzzaman’ın Hz. Mehdi olduğunu, Hz. İsa’nın da gelmeyeceğini söyleye dursunlar, Risalelerde geçen ifadeler vepeygamberimizin sözleri bu iddiaları yalanlıyor. Üstelik Bediüzzaman’ın has talebelerinden Seyyid Salih Özcan, Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin, Abdülkadir Badıllı, Çantacı Necmi ve Mehmet Fırıncı ağabeyler bu yüzyılda Hz. Mehdi’nin geleceğini, Bediüzzaman’ın bahsettiği 3 vazifeyi Hz. Mehdi’nin yapacağını çok net bir şekilde ifade ediyorlar.
Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi’nin gelişi hakkında ''bundan bir asır sonra'' derken 1910’dan yüzyıl sonrasından yani 2010'dan bahsetmektedir. Bediüzzaman Hazretleri Birinci Şua’da Tevbe Suresi’nin 32. ayetinin çeşitli ebced değerlerini hesaplayarak, farklı tarihlerle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Verdiği tarihler arasında Hicri 1324, Hicri 1354, Hicri 1284 gibi değişik tarihler bulunmaktadır. Ancak Bediüzzaman Hazretleri’nin “bundan bir asır sonra” ifadesinde bildirdiği ebced Miladi 1910’dur.
Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe Suresi, 32)
Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lâmlar" ve "mim" ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zâtlar ise, Hazret-i Mehdi'nin şakirdleri olabilir. Her ne ise... Bu nurlu âyetin çok nuranî nükteleri var. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s.132)
Eğer şeddeli "lâmlar" ve "mim" ikişer sayılsa
Üstadımız ayetin “Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz” cümlesinde yer alan şeddeli lam’ların ve şeddeli mim’in ikişer sayılmasından bahsetmektedir.
Ayetin Arapçası
????????????? ??????????? ????? ?????? ???????????????
Şeddeli lamların bulunduğu sözler
"Allahi" ??????
"Allahu" ??????
"illa" ??????
Şeddeli mimin bulunduğu söz
"yutimmu" ???????
İşte bu sözlerde geçen lam’lar ve mim ikişer kez sayıldığında ayetin bu cümlesinin ebced değeri 1910etmektedir.
Bundan bir asır sonra
Üstadımız’ın bildirdiği gibi, şeddeli lam’lar ve şeddeli mim ikişer kez sayıldığında ayetin ebcedi miladi 1910 ettiğine göre, burada Üstadımız bundan bir asır sonra ifadesiyle MİLADİ 1910’DAN BİR ASIR SONRAdemektedir.
Yani Üstadımız “Bundan” kelimesiyle ifade ettiği tarih Miladi 1910’dur. 1910’dan bir asır yani 100 yıl sonrası ise 2010’dur.
BUNDAN = MİLADİ 1910’DAN 100 yıl sonra; 1910 + 100 =2010
zulümatı dağıtacak zâtlar ise, Hazret-i Mehdi'nin şakirdleri olabilir
Demek ki zulümün dağılması, yani TAMAMEN SON BULMASI, Bediüzzaman Hazretleri zamanında değil, onun döneminden BİR ASIR SONRA, Miladi 2010’LARDA Hz. Mehdi ve talebeleri vesilesiyle gerçekleşecektir. Dolayısıyla Allah’ın izniyle 2010’LAR HZ. MEHDİ VE TALEBELERİNİN ZULMÜ TAM OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİKLERİ yıllar olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder