11 Eylül 2013 Çarşamba

İslam modern, aydın bilgili, kültürlü, merhametli ve şevkli Müslümanlar vesilesiyle özüne dönecek!

İslam modern, aydın bilgili, kültürlü, merhametli ve şevkli Müslümanlar vesilesiyle özüne dönecek!
İslam bu yüzyılda son kez dünyaya hakim olacak.

Yobazlık ve Kuran nerdeyse siyah ve beyaz gibi birbirinden farklı. Yobazlık insanı ne kadarhurafeye, gericiliğe, kadın düşmanlığına, düşmanlığa, insaniyetsizliğe, pisliğe, kısıtlamaya çekiyorsa, Kuran’da insanı o kadar özgürlüğe, geniş düşünmeye, sevgiye, merhamete, temizliğe çekiyor. Günümüzde yobazlık artık can çekişiyor. İnsanlar yavaş yavaş yobazlıkla gerçek İslamiyetin birbirinden tamamen farklı olduğunu anlamaya başlıyor.
İnsanların İslam'dan uzak durmasının ve İslam'a önyargıyla bakmasının en önemli nedeni, dinin olduğundan çok farklı sunulmasıdır. Babadan, atadan, dededen görülüp benimsenen ve yaşanan hurafe ve batıla dayalı din, akıl ve mantık dışı olduğu ve çelişkiler içerdiği için çok sayıda insanın kalbi İslam'a ısınamamaktadır. Ama çok yakında tüm doğrular ortaya çıkacaktır. Allah, yaşadığımız ahir zamanda Hz. Mehdi vesilesiyle dini özüne döndürecektir. Ahir zamanın söz konusu dönemine girildiğinde, dinin gereği gibi yaşanmasını engelleyen tüm çarpıklıklar bitecek, dinde bulunmayan hurafe, inanış ve ibadet şekilleri temizlenecektir. İnsanlar Allah'a yakınlaşacak ve Kur'an ahlakı hâkim olacaktır.
Samimi müminlerin çabası ve gayretiyle İslam âlemindeki ihtilaflar, ayrılıklar ortadan kalkacaktır. "Fütühat-ül Mekkiye" adlı eserinde Muhyiddin Arabi, dinin, Peygamber’imizin zamanında olduğu gibi aynen uygulanacağını ve halis hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacağını söyler. (Muhammed B. Resul El Hüseyin...)
Dinin, Kuran'ı kaynak alan samimi Müslümanlar tarafından özüne döndürüleceği dönem yakındır. Allah'ın emrettiği din birbirini sevgiyle kucaklayan, kaynaşan, bilgilerini, genel kültürlerini güçlendiren, bilim ve sanattan yararlanan modern, aydın, bilgili, sevgi dolu, merhametli ve şevkli Müslümanların vesilesiyle aşırılıklardan temizlenecek, gerçek anlamda yaşanacaktır.
Dinde aşırılıktan sakınınız. Sizden öncekiler ancak bu yüzden helak oldular.” Hz. Muhammed (sav) [Ramuz-El Ehadis, 1/176]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder