2 Eylül 2013 Pazartesi

Hz. Mehdi kendisine söylenen Mehdilik iddialarını kabul etmeyecek

Hz. Mehdi kendisine söylenen Mehdilik iddialarını kabul etmeyecek
Hz. Mehdi istemediği halde insanlar ona biat edecek ve onu zorla başa geçirecekler.

Peygamberimizin hadislerinden Hz. Mehdi’nin 35-40 yaşlarında vazifeye başlayacağını, kendisi 40 yaşlarında çıktığında halkın onu tanımayacağını ve zamanla anlaşılacağını biliyoruz. Hz. Mehdi yobazların iddia ettiği gibi tankların, topların etki etmediği, başında bir bulut şeklinde melekler görünen hayali bir kişi olmayacaktır. Tam tersine bir insan olarak zuhur edecek, Allah’tan vahiy almayacak, mucize göstermeyecektir. Hz. Mehdi tanınmaması ve farkedilmemesi sebebiyle insanlar arasında tam kırk yıl boyunca yoğun faaliyet yapıp İslam’ı tüm dünyaya yayacaktır. İslam ahlakının dünyaya hakim olmasına Allah onu vesile edecek ve insanlara Hz. Mehdi’yi zamanı geldiğinde tanıtacaktır. Ancak asıl Hz. İsa’nın; onun imamlığında, arkasında namaz kılmasıyla kendisinin Hz. Mehdi olduğu anlaşılacak, “Allahualem bu kişi Hz. Mehdi’dir” denecektir.
Dolayısıyla Hz. Mehdi’de çok uzun bir süre Hz. Mehdi olduğunu bilmeyecek ve Hz. Mehdi olduğunu iddia etmeyecektir. Bu konu ile ilgili hadisler şu şekildedir:
“Sen Hz. Mehdi’sin” dediklerinde o kabul etmeyecek...” 1
“Kendisine “senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur” diyecekler, ancak o yine kabul etmeyecek...” 2
 “Hz. Mehdi’ye, Deccaliyet’e ve dinsizlerin zulmüne karşı bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynunda olsun” diyecekler. Bu konuşmadan sonra (manevi sorumluluk almamak için) Hz. Mehdi manevi liderliği kabul edecektir.” 3
Hz. Ali'den rivayete göre; Hz. Mehdi, bütün bit'adları yok edecek ve bütün sünnetleri de ikame edecektir. Konstantiniyye'yi, Çin'i, Deylem Dağı'nı fethedecektir. HZ. MEHDİ BU HAL ÜZERE 7 YIL KALACAKTIR. Onun her senesi, sizin on seneniz gibidir.4
Kaynaklar:
  1. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi'nin Alametleri, s. 40)
  2. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi'nin Alametleri, s. 40)
  3. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi'nin Alametleri, s. 40)
  4. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder