2 Eylül 2013 Pazartesi

Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi'nin çıkış zamanıyla ilgili sözleri -2

Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi'nin çıkış zamanıyla ilgili sözleri -2
Bediüzzaman Said Nursi Hz.Mehdi’nin hayatın bütün yönlerinden çekileceğini yazmıştır.

Ne diyor BediüzzamanRisalelerde “Birincisi, çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi Mehdi Ali-Resulün temsil ettiği kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi vardır.Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa o vazifeyi onun cemiyeti ve seyyidler cemaatinin yapacağı rahmeti İlahiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak.Birincisi, fen ve felsefenin tasallutu ile ve maddiyyun ve tabiiyyun taunu beşer içine intişar etmesiyle,” Burada Bediüzzaman’ın “maddiyun” ifadesinin karşılığı materyalizm ve Darwinizmdir. Hz. Mehdi radyolardan, televizyonlardan ve internetten tebliğ yaparak Darwinizmin ve materyalizmin kökünü kazıyacaktır. Darwinizmi ve Materyalizmi çökerten kişi Hz. Mehdi olacaktır.
Bediüzzaman’ın Risalelerde Hz. Mehdinin çıkışı ile ilgili söylediği sözlere devam etmek istiyorum:
ÜSTAD BU SÖZÜ “ MİLADİ 1936 YANİ HİCRİ 1355’DE 1. ŞUA’DA İFADE ETMİŞTİR. BU TARİHE GÖRE BİR ASIR SONRASI HİCRİ 1400’LERE DENK GELMEKTEDİR.
... Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa BUNDAN BİR ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK ZATLAR İSE, HAZRET-İ MEHDİ'NİN TALEBELERİ OLABİLİR.”Herne ise... Bu nurlu âyetin çok nuranî nükteleri var. Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitap'tır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. İbrahim Suresi, 1)
(Şualar, 1. Şua, s. 605), (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 90)
- “Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.” (Tevbe Suresi, 32) ayetindeki, "...Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor" cümlesinin ebced değeri: HİCRİ 1424 YANİ MİLADİ “2004” tür.
"HAKİKİ BEKLENİLEN VE BİR ASIR SONRA GELECEK O ZAT" ... (Kastamonu Lahikası, s. 61-62)
ÜSTAD BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ BU İFADESİNİ, 1936 (HİCRİ 1354) YILINDA YAZDIĞI KASTAMONU LAHİKASI'NDA BELİRTİYOR. BU TARİHLER HİCRİ 1300’LERE DENK GELMEKTEDİR. ÜSTAD’IN “BİR ASIR SONRA...” ŞEKLİNDE İFADE ETTİĞİ 100 YIL SONRASI İSE HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZUHUR ETTİĞİ HİCRİ 1400’E DENK GELMEKTEDİR.
...SİZİN FEVKALÂDE SADÂKAT VE YÜKSEK GAYRETİNİZDEN ÇIKAN BİR HAFTA EVVELKİ MEKTUBUNUZA KARŞI HÜSN-Ü ZANNINIZI BİR DERECE ÇÜRÜTEN BENİM CEVABIMIN HİKMETİ ŞUDUR Kİ“…BU ZAMANDA ÖYLE FEVKALÂDE HÂKİM CEREYANLAR VAR Kİ, HERŞEYİ KENDİ HESABINA ALDIĞI İÇİN, FARAZA HAKİKİ BEKLENİLEN VE BİR ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum.

HEM ÜÇ MES'ELE VAR: BİRİ HAYAT, BİRİ ŞERİAT, BİRİ İMANDIR. HAKİKAT NOKTASINDA EN MÜHİMMİ VE EN A'ZAMI, İMAN MES'ELESİDİR. Fakat şimdiki umumun gözünde ve dünya şartlarının zorluklarında en mühim mes'ele, hayat ve şeriat göründüğünden o zât şimdi olsa da, üç mes'elenin birden dünyada vaziyetlerini değiştirmek insanoğlu için geçerli olan âdetullaha uygun gelmediğinden, her halde en büyük mes'eleyi esas yapıp, öteki mes'eleleri esas yapmayacak. TÂ Kİ İMAN HİZMETİ HALİSHANELİĞİNİ HALKIN GÖZÜNDE BOZMASIN VE HALKIN ÇABUK İĞFAL OLUNABİLEN AKILLARINDA, O HİZMET BAŞKA MAKSADLARA ÂLET OLMADIĞI TAHAKKUK ETSİN.” (KASTAMONU LAHİKASI, S. 61-62)
AHİR ZAMANIN EN BÜYÜK FESADI ZAMANINDA, ELBETTE EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD, HEM EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD, HEM HAKİM, HEK MEHDİ, HEM MÜRŞİD, HEM KUTB-U AZAM OLARAK BİR ZAT-İ NURANİYİ GÖNDERECEK VE O ZAT DA, EHL-İ BEYT-İ NEBEVİDEN OLACAKTIR...(Mektubat, 411-412)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder