2 Eylül 2013 Pazartesi

Hz. Mehdi hakkında hiç bilmediğiniz detaylar

Hz. Mehdi hakkında hiç bilmediğiniz detaylar
Hz. Mehdi hiçbir tarikata bağlı olmayacak.

Bugün blog yazarları arkadaşlarıma Hz. Mehdi’nin çok bilinmeyen özelliklerinden kısa kısa başlıklarla bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir dönemdeyiz. Hz. Mehdi, Hz. Hızır veHz. İsa dünyada görev başındalar. Tüm olaylar İslam’ın hâkim olmasına göre güzel bir akış içerisinde ilerliyor. Dünya liderlerini, dünya siyasetini Hz. İsa ve Hz. Hızır yönlendiriyor. Hz. Mehdi ise politikadan ve siyasetten uzak durup insanların imanını arttırmakla görevli. Kısa bir süre sonra Hz. İsa’yı ve Hz. Mehdi’yi Allah izin verirse hepimiz göreceğiz. Böylece insanlar yüzyıllardır bekledikleri bu mübarek insanlara kavuşacaklar. Hem Musevilerin, Hem Müslümanların, hem de Hıristiyanların bayramı olacak.
Atatürk Hz. Mehdi’ye zemin hazırlayan kişiydi: Atatürk yobazlığın önünü keserek dinin hurafelerden temizlenmesine, Kuran’ın saf haliyle yaşanmasına vesile olmuş kişidir. Atatürk olmasaydı insanlar yobazlığın pençesine düşecek, hurafelere boğulmaktan dolayı bilimden, sanattan, estetikten tamamen uzak yaşayacaklardı. Kadınlar ikinci sınıf insan olarak kabul edilecekti, böylece Kuran’dan tamamen uzak bir yaşam olacak, kimse özgürce fikirlerini dile getiremeyecekti. Atatürk’ün sağladığı ortam Hz. Mehdi’nin rahatça tebliğ yapmasına imkân tanıyacaktır.
Hz. Mehdi’de arka arkaya dokuz mucize vardır: Hz. Mehdi’de, tıpkı Hz. Musa’da olduğu gibi peş peşe dokuz mucize vardır. Peygamberimizin söylediği hadisler peş peşe gerçekleşmiştir, bunlar Hz. Mehdi’nin çıkış alametleridir. Kabe’nin kapatılması ve orada kan akıtılması, Lulin kuyruklu yıldızının çıkışı, Afganistan’ın işgali, Halley kuyruklu yıldızının çıkışı, arka arkaya güneş ve ay tutulması olması, ekonomik krizin olması, depremlerin artması. Allah arka arkaya hadisleri gerçekleştirip mucize meydana getirirken insanların anlamaması ve derin uykuda olmaları da ayrı bir mucizedir.
Hz. Mehdi hayatın bütün yönlerinden çekilecek: Hz. Mehdi’nin görevi ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek, ehl-i imanı Darwinizme, materyalizme düşmekten, ateist ve komünist olmaktan korumaktır. Bu yüzden Hz. Mehdi çok büyük bir meşguliyet içinde olduğundan hayatın tüm yönlerinden çekilecek, evlenmeyecek, çocuk sahibi olmayacaktır. Mal, mülkte edinmeyecek, dünyaya meyletmeyecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder