2 Eylül 2013 Pazartesi

Museviler büyük kurtarıcısı Şiloh’dan Tevrat’ta nasıl bahsediliyor? 1

Museviler büyük kurtarıcısı Şiloh’dan Tevrat’ta nasıl bahsediliyor? 1
Sen Rab'be güven ve iyilik yap... Rab'den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

Hz. Mehdi’nin adı nedir? ... Onun adı Şiloh[gönderilmiş olan, Allah'ın armağanı]... Onun adı Yinnon [adı dünyanın sonuna kadar yaşayacak olan]... Onun adı Haninah [inayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış]... Onun adı Menahem [rahatlatıcı, teselli eden]... Çünkü Benim ruhumu rahatlatacak olan Menahem [rahatlatıcı]... Kesinlikle bizim acılarımıza katlandı ve dertlerimizi taşıdı... (Talmud, Sanhedrin 98b)
Museviler yüzyıllardır kendilerini esaretten kurtaracak olan büyük kurtarıcıları Şiloh’un biran önce gelmesi için Allah’a dua ediyorlar. Kutsal kitapları olan Tevrat’ta sadece Musevileri değil tüm dünyayı kurtaracak olan Hz. Mehdi’den onların tabiriyle Şiloh’dan çok detaylı bahsediliyor. Bakın Museviler kendi kutsal kitaplarından Hz. Mehdi’nin hangi özelliklerini öğreniyorlar. Bu özellikleri okuduğunuzda ne kadar detay verildiğine siz de hayret edeceksiniz. Bakın Hz. Mehdi’nin geleceği bu yaşadığımız dönem Tevrat’ta nasıl anlatılıyor:
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği nesilde... tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)
Mesih'in [Hz. Mehdi’nin] çağı gelmeden önceki sürede... Günahtan korkan insanlar hor görülecek ve gerçeklerden yoksun kalınacak... (Talmud, Sota 49b)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği nesilde... soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethuboth 112b)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)
Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği nesilde, âlimlerin toplanma meclisleri, fuhuş evleri haline gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)
Mesih'in [Hz. Mehdi’nin] çağı gelmeden önceki sürede... sınırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezinecek; fakat hiç kimse onlara acımayacak... (Talmud, Sota 49b)
... Savaşmaları için bütün ulusları biraraya getireceğim... Evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek... (Zekeriya, 14:2)
... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya, 24:11)
... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak. Dünya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya, 24:18-20)
... Orduların Rab'bi tarafından, gök gürlemesiyle ve zelzele ile ve büyük gürültü ile, kasırga ile ve sağanakla ve yiyip bitiren ateş aleviyle yoklama olacak. (Yeşaya, 29:6)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım... (Talmud, Sanhedrin 97a)
... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi: Araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor... Evleri yağmalanacak, kadınlarının ırzına geçilecek... Oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler. (Yeşaya, 13:1, 5, 16-18) *Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir.
Şimdi görebiliyor musunuz, ahir zamanda olduğumuzu ve Tevrat’ta bildirilen olaylara nasıl şahit olduğumuzu? İnsanların çoğu dinlerini unutmuşlar, tamamen şeytana uymuşlar. Fuhuş, soygun, kumar normal karşılanır olmuş. Dünyanın beli tam anlamıyla ekonomik krizle bükülmüş, bu krizin yedi yıl süreceği bildiriliyor. Dünya ard arda depremlerle, sellerle, volkan patlamalarıyla sarsılıyor, nerdeyse dünyanın içi dışına çıkıyor. Ülkeler arasında hiç bitmeyen bir fitne hâsıl oluyor, herkes birbirini kırıyor. İnsanlar çok büyük bir hüzün, yokluk, huzursuzluk, baskı ve zulüm altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Şimdi görebiliyor musunuz nasıl ahir zamanda olduğumuzu, nasıl Hz. Mehdi’yi görmemizin an meselesi olduğunu?
Tüm dünyanın kurtarıcısı Şiloh’dan Tevrat’da çok detaylı bahsedildiği için yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder