2 Eylül 2013 Pazartesi

Museviler büyük kurtarıcısı Şiloh’dan Tevrat’ta nasıl bahsediliyor? 2

Museviler büyük kurtarıcısı Şiloh’dan Tevrat’ta nasıl bahsediliyor? 2
Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek, ulusların bütün soyları O'nun önünde yere kapanacak.

Fitne ve kargaşanın en şiddetli yaşandığı, din ahlakından alabildiğine uzaklaşıldığı ve dejenere hayatın en ileri seviyelere ulaştığı ahir zamanda, Allah "hidayet verici" sıfatıyla bir insan gönderecek, bu insan tüm dünyayı hak dine çevirecek, adı Hz. Mehdi (Şiloh) olacak. Bu insan Allah’ın kendisine verdiği kudretle, cesaretle, müthiş bir özgüvenle, adaletle tüm dünyaya hak din olan İslam’ı hâkim edecektir. Şiloh’un bu görevi başarması kaderindedir, dolayısıyla kendisine karşı kurulan tüm hain tuzaklar zaten baştan bozulmuştur. Bu yüzden her fitneden, her saldırıdan, her hain pusudan Hz. Mehdi’nin kurtulmasına şaşırmamak gerekir. Bu son derece cesur, güzel ahlaklı, tevazulu, müthiş akıllı, sevgi dolu insan bakın Tevrat’ta nasıl tarif ediliyor:
[Hz. Mehdi’nin] davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. (Yeşaya, 11:5)
[Hz. Mehdi] yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek... (Yeşaya, 11:4)
... [Hz. Mehdi] dünyaya ağzının değneğiyle vuracak [yani silahı olmadan sözleriyle etkileyecek] ve kötüleri dudaklarının soluğuyla öldürecek [yani konuşmalarıyla manen etkisiz hale getirecek]. (Yeşaya, 11:4)
Ona [Hz. Mehdi’ye] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel, 7:14)
... Davud oğlu [Hz. Mehdi), Hz. Süleyman gibi] sadece sedirinden hükümdarlık edecek... (Talmud, Sanhedrin 20b)
Savaş arabalarını... uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız [Hz. Mehdi] uluslara barışı duyuracak... (Zekeriya, 9:10)
... Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi’nin] üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek... (Yeşaya, 11:2-3)
[Hz. Mehdi] çıktığında... [Allah'ın yasalarının uygulanmasındaki] itaatsizlikleri düzeltecek... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)
... [Hz. Mehdi’nin] kaldığı yer görkemli olacak. (Yeşaya, 11:10)
... O [Hz. Mehdi] [bir adamı] sezer ve hakkında hüküm verir, çünkü şöyle yazılmıştır: Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. [Yeşaya, 11:3-4] (Talmud, Sanhedrin 93b)
... O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor... (Yeşaya, 52:7)
Mesih'in [Hz. Mehdi’nin] alametler göstermesine ya da kendini ispatlaması için harikalar yapmasına ihtiyaç yoktur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:2)
Mesih [Hz. Mehdi] büyük şöhret kazanacak ve onun ünü diğer milletler arasında Kral Süleyman'dan daha fazla olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)
O dönemde [Hz. Mehdi döneminde]... tüm dünyanın tek meşguliyeti Allah'ı bilip tanımak olacak...(Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)
... Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak. (Yeşaya, 51:11)
O dönemde [Hz. Mehdi döneminde]... batıni gerçekleri kavrayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince Yaratıcı'nın aklını idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Yeryüzü suyun denizi örtmesi kaplaması gibi Allah'ın ilmiyle dolacağı için..." (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)
... Son günlerde... Rab birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. (Yeşaya, 2:2-4; Mika, 4:1-3)
O dönemde [Hz. Mehdi döneminde], ne kıtlık ne de savaş olacak, ne kıskançlık ne de rekabet olacak. Çünkü iyi olan şeyler bolca olacak ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat ulaşılacaktır. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder