11 Eylül 2013 Çarşamba

Peygamberimiz sahabelere Hz. Mehdi’yi nasıl tarif ediyordu?

Peygamberimiz sahabelere Hz. Mehdi’yi nasıl tarif ediyordu?
Yazılarımda sizlere mümkün olduğu kadar bu yüzyılda Allah’ın izniyle göreceğimiz Hz. Mehdi’yi anlatmaya, bu mübarek insanı tarif etmeye çalışıyorum. Hz. Mehdi’nin 40 yaşlarında, genç görünümlü olacağını, imanın nuruyla tanınacağını, çok adaletli ve güzel huylu olacağını, siyasete girmeyeceğini, 313 talebesi olacağını, çok fazla iftiraya uğrayıp baskı altına alınmak isteneceğini, İstanbul’dan çıkacağını, birçok peygamberin özelliğini taşıyacağını, materyalizmi  tüm dünyada çökertip İslam’ı son kez hakim edeceğini anlatmıştım. Sahabeler peygamberimize sürekli Hz. Mehdi’yi soruyorlar, onun kendi zamanlarında çıkacağını zannediyorlardı. Günde beş vakit her namaz vaktindeHz. Mehdi’yi anlat bize Ya Resulullah” diyorlardı. “ Bugün yine peygamberimizinhadislerde Hz. Mehdi’yi nasıl tarif ettiğinden bahsetmek istiyorum:
Hz. Mehdi yeşil gözlü ve sakalı yanlarda az olan bir kişi olacaktır
O (HZ. MEHDİ) YEŞİL GÖZLÜ (EKHALU'L AYNEYNİ), HİLAL KAŞLI, KALKIK BURUNLU, SIK SAKALLI,SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR.1
Hz. Mehdi’nin yüzü güzel ve nurludur:
Humran bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a: ... Senin sahibin Hz. Mehdi geniş karınlıdır, alnında iz vardır, YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (YANİ YÜZÜ GÜZELDİR)(bir kişiye hitaben) Allah rahmet etsin."2
Hz. Mehdi’nin yanağında bir ben vardır:
Hz. Mehdi'nin düz burnunun başlangıcında, İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR. YANAĞINDAKİ BENİ HZ. MUSA'DA OLDUĞU GİBİ DIŞA ÇIKIK VE YILDIZ GİBİ PARLAKTIR. CİLDİ ÇOK PARLAKTIR.3
Hz. Mehdi’nin teni Arabi, yani esmerle karışık beyazdır:
Hz. Mehdi’nin rengi Arabi… 4 Arap ırkının ten rengi, kırmızıyla karışık beyazdır.
Hz. Mehdi’nin omuzunda nübüvvet mührü vardır:
Hz. Mehdi'nin omuzunda Peygamber Efendimiz'deki nübüvvet mührü bulunacaktır. 5
Omuzunda Peygamber 'in alameti vardır. 6
Hz. Mehdi’nin sırtında yaprak şeklinde bir ben vardır:
Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "... (Hz. Mehdi'nin) iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDAN BİR YAPRAK VARDIR, tıpkı mersin yaprağı gibi." 7
Hz. Mehdi heybetli bir şahıs olacaktır:
O (Hz. Mehdi)… heybetli bir şahıstır. (İkdüd dürer)
Hz. Mehdi sanki Ben-i İsrail'den bir adamdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.)8
Hz. Mehdi açık ve geniş alınlı olacak, siyah saçlı olacaktır:
Allahu Teala, benim neslimden, alnı açık, yeryüzünü adaletle doldurarak malı ve eşyayı insanlara bol bol ikram eden bir evladımı (Hz. Mehdi'yi) gönderecektir. 9
Hz. Mehdi’nin sağ bacağında siyah bir iz olacak, alnında bir yara izi olacak:
(Hz. Mehdi'nin) sağ bacağında SİYAH BİR İZ VARDIR. 10
Hz. Mehdi genç görünümlü olacak:
(Hz. Mehdi'nin) Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir... Hz. Mehdi benim evlatlarımdandır.40 yaşlarındadır. 11
Hz. Mehdi’nin iki kaşı arasında bir çukur olacak:
Hz. Mehdi’nin… İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR… 12
Peygamberimiz’den rivayet edilen hadiste Hz. Mehdi’nin iki kaşı arasında (TEK ÇİZGİ HALİNDE) DOĞAL BİR KAŞ ÇATMA ÇUKURU olduğu bildirilmiştir.
Hz. Mehdi’nin burnu küçük ve ince olacak, kaşları kavisli olacak:
Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır. 13
… (Hz. Mehdi) küçük burunlu… 14
(Hz. Mehdi'nin) Kaşı kavislidir. 15
Kaynaklar:
  1. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar)Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250)
  2. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)
  3. Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243
  4. (İbn Hacer El Mekki; “El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, s. 15-75)
  5. (El-Kavlu'l Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy- il Muntazar, s. 41)
  6. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 165/Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)
  7. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)
  8. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)
  9. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
10.(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)
11. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
12. (Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243, Farsça tercüme)
13. (Tırmizi; Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, Sayfa 365)
14. (Tırmizi; Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, Sayfa 365)
15. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, sf. 163)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder