11 Eylül 2013 Çarşamba

Allah peygamberimize geleceği gösterdi mi?

Allah peygamberimize geleceği gösterdi mi?
Peygamberimize Allah gaybten dilediği kadarını açmıştır.

Peygamberler gaybı bilmez diyenler” çok yanılıyorlar, çünkü Allah dilediği peygamberine gayb bilgisini açmıştır ve Kuran’da birçok kıssada peygamberlere nasıl gayb haberi verildiği açıklanmıştır. Örneğin Allah Hz. Lut’a sabah vakti kavmin helak edileceğini, karısının da geride kalanlardan olacağını, sabah vakti arkasına bakmadan ailesini alarak yaşadığı toprakları terk etmesini bildirmiştir. Bu bir gayb haberidir.
 Allah Kuran’da, elçilerinden seçtiklerine Kendi Katında saklı olan gayb bilgisinden verdiğini şöyle bildirmektedir:
“O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.) Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer.” (Cin Suresi, 26-27) 

Allah Peygamberimize geleceği göstermiş, peygamberimiz ahir zamanı, Hz. Mehdi’yi adeta görmüş gibi çok detaylı anlatmıştır. Peygamberimize geleceğin gösterildiği hadislerde şöyle bildirilmektedir:
Peygamberimiz (sav)’ in Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Celaleddin es-Suyuti, Tercüme Ömer Temizel, UYSAL KİTABEVİ, sf. 345 de yer alan dört hadis şu şekildedir:
1. Taberani İbn-i Ömer'in şöyle dediğini haber vermektedir: "Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "GERÇEKTEN ALLAH, DÜNYAYI KALDIRIP BANA GÖSTERDİ. Dünyada kıyamete kadar olacak şeyleri (en büyük ve mühim olanlarını) gözümün önüne getirdi de ben de bunlara bakıp bilgi edindim. Allah bu bilgileri bana, daha önceki peygamberlerine tecelli ettirdiği gibi tecelli ettirdi"
2. Ahmed, Semura bin Cündüb'ten şu haberi nakletmiştir: "Bir defasında güneş tutulmuştu. Peygamberimiz de kalkıp bu münasebetle namaz kıldı, sonra şöyle buyurdu: "Ben şu namaz kıldığım makamda, sizlerin dünyada ve ahiret karşılaşacağınız şeyleri gördüm. Bunlan bana, Allah gösterdi.
3. "Allah benim için yeryüzünü dürüp göstermiştir. Ben de bu sayede yeryüzünün doğusunu da, batısını da gördüm! Bana gerçekten Cebrail, bu bana gösterilen yerlere kadar ümmetimin mülkünün ulaşacağını haber verip müjdelemiştir." 275
4. Buhari ve Müslim'in rivayetinde: "BEN, BUNDAN ÖNCE BANA GÖSTERİLMEMİŞ OLAN ŞEYLERİ ŞU MAKAMDA GÖRDÜM! BANA BU MAKAMDA, CENNET VE CEHENNEM' DAHİ GÖSTERİLMİŞTİR"buyurulmuştur.
Diğer kaynaklarda yer alan bu konuyla ilgili hadisler ise şöyledir:
 İmam Taberani ‘nin naklinde İbn-i  Ömer (r.a.) kainatın hocası Efendimiz Hazretleri’nden rivayet eder: “GERÇEKTEN HAK TEALA HAZRETLERİ DÜNYANIN TAMAMINI BANA YÜKSELTTİ. YANİ DÜNYANIN HER YERİNİ BENİM KARŞIMA TUTTU. BEN O DÜNYAYAYI VE KIYAMET GÜNÜNE DEĞİN ONDA OLACAK HADİSELERE ŞU AVUCUMUN İÇİNE BAKTIĞIM GİBİ BAKARIM.” 1
Hz. Huzeyfe anlatıyor: "RESULULLAH (S.A.S) BİR GÜN KALKTI; BİZE KIYAMETE KADAR OLACAK ŞEYLERİ ANLATTI. Bunları belleyen belledi, unutan unuttu. Bu arkadaşlarım bunu bilirler. Resulullah (s.a.s)'ın haber verip de, benim zamanla unuttuğum şeyleri, o şey olduğunda hatırlıyorum. Tıpkı, kişi birisini yokluğunda hatırlamayıp onu gördüğünde tanıması gibi..." 2
Yine O şöyle demiştir: “RASÛLULLÂH (SAV) BANA KIYAMETE KADAR OLACAKLARI ANLATTI. Ben O’na olacak herşeyden sordum, sadece Medine halkını neyin çıkaracağını sormadım. (Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat (18/16 Nevevi Şerhi)
Ebû Zeyd Amr b. Ahtab el-Ensârî (ra) şöyle demiştir: “Rasûlüllâh (sav) bize sabah namazını kıldırdıktan sonra minbere çıktı, öğleye kadar hutbe verdi ve indi. Namazı kıldı. Sonra minbere çıktı. GÜNEŞ BATANA KADAR HUTBE VERDİ. BİZE OLMUŞ VE OLACAK ŞEYLERİ ANLATTI. Onları en iyi bilenimiz en çok ezberleyenimizdir.”3
Huzeyfe b. Yemân (ra) şöyle demiştir: “VALLAHİ BEN KIYAMETE KADAR OLACAK FİTNELERİ İNSANLAR İÇİNDE EN İYİ BİLENİM. RASÛLULLÂH (SAV) BANA GİZLİ OLARAK ANLATTIĞI BU ŞEYLERİ BAŞKA KİMSEYE ANLATMAMIŞTIR. Fakat Rasûlüllâh (sav) fitneleri benim de içinde bulunduğum bir mecliste anlatıyordu. Fitneleri sayarak dedi ki: (Onlardan üç tanesi neredeyse hiçbir şeyin peşini bırakmaz, bazıları yaz rüzgârı gibidir. Küçüğü de vardır, büyüğü de.)”Huzeyfe şöyle demiştir: “Benden başka o mecliste bulunan insanların hepsi gitti.” 4
Resulullah (s.a.s), kendisinin bu farklılığına şu sözleriyle dikkat çeker : "Ben size görmediğinizi görür, duymadığınızı duyarım." 5
Kaynaklar:
1.      (Mevahib-i Ledünniyye, Osmanlıcaya çeviren: Baki, 2. Cilt, sf. 376)İmam-ı Kastalani (Divan Yayınları, 2. Cilt, s:376
2.      (Tirmizi, Fiten: 23)
3.      (Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat (18/16 Nevevi Şerhi)
4.      (Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat (18/16 Nevevi Şerhi))
5.      (Tirmizi, Zühd: 9; İbn Mace, Zühd, 19 D. el-Marife, Beyrut, 1996)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder