11 Eylül 2013 Çarşamba

Bir Kuran mucizesi: Kemiklerin kaslarla sarılması

Bir Kuran mucizesi: Kemiklerin kaslarla sarılması
Kuran elbette ki bir bilim kitabı değil, ama içinde barındırdığı bilgilerle bilime yön vermesi çok büyük bir mucize olduğu gibi Allah’ın sözleri olduğunun da kanıtıdır. İnsanlar zaman içerisinde bilimsel metotlarla ayetlerin işaret ettiği gerçekleri adım adım keşfetmişler, bu da imanlarının çok artmasına vesile olmuştur. Bilim adamları 21. Yüzyıl bilimi ile son derece gelişmiş bir teknoloji ile bu delilleri keşfederken bu gerçekler 1400 yıl önce indirilmiş olan Kuran’da saklanmıştır. Bugün sizlere bahsetmek istediğim Kuran mucizesi insanın kemiklerinin vekaslarının oluşum aşamalarıdır.
Kemiklerin kasla sarılması Kuran ayetlerinde haber verilen bilimsel gerçeklerden olup, insanınanne rahmindeki oluşum aşamalarıdır. Ayetlerde, anne karnında önce kemiklerin oluştuğu, daha sonra ise kasların ortaya çıkarak bu kemikleri sardığı haber verilmektedir:
"Sonra o su damlasını bir alak (hücre topluluğu) olarak yarattık; ardından o alak'ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik;sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir." (Müminun Suresi, 14)
Anne karnındaki gelişimi inceleyen bilim dalı embriyolojidir. Ve embriyoloji alanında, yakın zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak geliştikleri sanılmıştır. Bu yüzden bazı kimseler uzun bir süre bu ayetlerin bilime ters düştüğünü iddia etmiştir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde yapılan daha ileri mikroskobik incelemeler, Kuran'da bildirilenlerin eksiksiz bir şekilde doğru olduğunu ortaya koymuştur.
Bu mikroskobik incelemeler göstermektedir ki, anne karnında, tam ayetlerde tarif edildiği gibi bir gelişme gerçekleşir. Önce embriyodaki kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra ise kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek bir araya gelir ve bu kemikleri sarar.

Bu durum, Developing Human yani "Gelişen İnsan" adlı bilimsel bir yayında şöyle tarif edilmektedir: 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Sonuç olarak insanın Kuran'da tarif edilen oluşum aşamaları, modern embriyolojinin bulgularıyla tam anlamıyla bir uyum içindedir. Bilim adamları 1400 yıl önce Kuran’da bildirilen bu bilgiyi daha yeni keşfetmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder