2 Eylül 2013 Pazartesi

Hz. Mehdi’nin dış görünüşü ile ilgili yeni gördüğüm hadisler

Hz. Mehdi’nin dış görünüşü ile ilgili yeni gördüğüm hadisler
Hz. Mehdi yaşadığımız bu dönemde insanlara durmadan tebliğ yapacak.

Ahir zamanda birçok sahte Mehdi çıkacak, bir bakacağız doğudan bir kişi çıkmış, “ben Mehdi’yim” diyor, bir bakacağız batıdan başka birisi çıkmış, “o da ben Mehdi’yim” diyor. AmaHz. Mehdi’nin en baş alametlerinden biri ısrarla Hz.  Mehdi olduğunu kabul etmeyecek olmasıdır. Hatta halk evinde otururken gelip onu alacak ve kendisini zorla başa geçireceklerdir.Peygamberimiz 40 yıl boyuncaa halkın arasında dolaşacak olan, fakat tanınmayacak olan Hz. Mehdi’nin dış görünüşü ve güzel ahlakı hakkında çok fazla detay vermiştir. Bugün yine sizlere bu detaylardan bahsetmek ve yeni gördüğüm hadisleri paylaşmak istiyorum.
Hz. Mehdi’nin yüzü parlayan bir inci yıldız gibi parlak olacak:  [HZ. MEHDİ(AS)]  BENİM NESLİMDEN, KIRK YAŞIN ÇOCUĞUDUR, OĞLUDUR, YÜZÜ PARLAK İNCİ YILDIZ GİBİDİR 1
Hz. Mehdi hiçbir tarikat ya da şeyhe bağlı olmayacak, doğumu evde olacaktır:
Meryem’in oğlu İsa(as)’nın onun arkasında namaz kılacağı Kaim (Hz. Mehdi) hariç, .... hepimizin boynunda biat sorumluluğu vardır. Yüce Allah, BOYNUNDA HİÇBİR KİMSENİN BİAT SORUMLULUĞU OLMAMASI İÇİN (HZ. MEHDİ’NİN) DOĞUMUNU GİZLEYECEK VE GİZLİ OLMASINI EMREDECEKTİR. 2
Hz. Mehdi’nin bacağında bir iz vardır:
(HAZRETİN) (HZ. MEHDİ’NİN) BACAKLARI GENİŞ, İRİCE VE SAĞBACAĞINDA BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ BULUNMAKTADIR.3
Hz. Mehdi (as) geniş omuzlu olacak, kemik yapısı ise genç olacaktır:
HZ. MEHDİ(AS)’IN) OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, İRİ,...İKİ OMUZUNUN ARASI GENİŞTİR.4
Hz. Mehdi’nin cemaatindekiler yiğit kişiler olacak:
(Hz. Mehdi (as)'ın) Dostları yiğit, şecaatli, salih,imanlı kişilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar... 5
Hz. Mehdi hikmetli konuşmaları ile tanınacak:
...Hz. Mehdi (a.s.)) Hikmet zırhını büründü, onu bütün adabıyla; teveccüh, marifet ve feragatle kuşandı. Hikmet onun nezdinde yitiği, hep istediği ihtiyacıdır....
Kaynak:
1.Risale-i Mehdiyye al-i resul (r.a.) Ebu’l- Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed Ali El-Kani
2. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:3 Sayfa:165)
3. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)
4. (Bihar :Cilt:13 Sayfa 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167 ve Yenabi-ul Meveddet Cilt:3 Sayfa:407 ve İsbat-ul Huda Cilt:3 Sayfa 593 ve Şerhi Neçhul Belağa(İbni Ebil Hadid)
5. (Bihar’ul- Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12. İkmal’ud- Din, c.2, s. 367)
6. (Nech-ül Belağa 182.Hutbe)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder