11 Eylül 2013 Çarşamba

Hz. Mehdi Risaleleri hazır bir program olarak kullanacak

Hz. Mehdi Risaleleri hazır bir program olarak kullanacak
Nur talebeleri Hz. Mehdi'nin gelmeyeceğini iddia edenlere Bediüzzaman'ın sözlerini sorsunlar

Bediüzzaman Hz. Mehdi’ninRisaleleri hazır bir program olarak kullanacağını, yani Risalelerle tebliğ yapacağını çok net bir şekilde bildirmiştir. Bugün sizlerle Bediüzzaman’ın bu konu ile ilgili sözlerini paylaşmak istiyorum:
... Bu hakikatdan anlaşılıyor ki; SONRA GELECEK OMÜBAREK ZAT RİSALE-İ NUR'U BİR PROGRAMIOLARAK NEŞR VE TATBİK EDECEK (yazma ve dağıtma yoluyla yayacak ve uygulayacak).(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha Hz. Mehdi 'nin gelişini müjdelemiş ve bu mübarek zatın faaliyetlerini yerine getirirken, kendisini "Hz. Mehdi'ye zemin hazırlayan bir öncü" olarak tanımlayan Bediüzzaman'ın eserlerinden de istifade edeceğini belirtmiştir.
Ümmetin beklediği, âhirzamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymettarı olan iman-ı tahkikîyi neşir ve ehl-i imanı dalâletten kurtarmak cihetiyle,o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bütünüyle Risale-i Nur’da görmüşler. İmam-ı Ali ve Gavs-ı âzam ve Osman-ı Hâlidî gibi zatlar, bu nokta içindir ki, o gelecek zatın makamını Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bazan da o şahs-ı mânevîyi bir hizmetkarına vermişler, o hizmetkara, iltifat edene yakışır şekilde bakmışlar. BU HAKİKATTEN ANLAŞILIYOR Kİ, SONRA GELECEK O MÜBAREK ZAT, RİSALE-İ NUR’U BİR PROGRAMI OLARAK NEŞİR VE TATBİK EDECEK. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)
Bediüzzaman ayrıca bu sözünde “ZAT” kelimesini kullanarak Hz. Mehdi’nin şahs-ı manevi olmadığını ve şahıs olarak geleceğini söylemiş, bu kişinin mübarek bir zat olacağını bildirmiştir. Bediüzzaman eserlerinde, Hz. Mehdi'den önceki yüzyılın müceddidi olması sebebiyle kendisini "Hz. Mehdi'nin bir öncüsü", "ona zemin hazırlayan bir askeri" olarak tanımlamıştır. Yine bir sözünde de, "kendisinin ektiği tohumların Hz. Mehdi tarafından geliştirileceğini ve bu mübarek şahıs vesilesiyle bu tohumların sümbülleneceğini" anlatarak, Hz. Mehdi'nin gelişinden önce yaptığı çalışmalarla ona "bir ön hazırlık" yaptığını anlatmaktadır. Bediüzzaman bu sözünde de Risale-i Nur Külliyatı'nın, Hz. Mehdi'nin tebliğinde kullanacağı bir ön hazırlık olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman, ortaya çıktığında Hz. Mehdi'nin, Risaleleri hazır yazılmış olarak bulacağını ve imanı kurtarma vazifesinde Risaleler'den faydalanacağını belirtmiştir. Bediüzzaman bu sözleriyle kendisinin Hz. Mehdi olmadığını, Hz. Mehdi'nin "KENDİSİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE GELECEK BİR ŞAHIS OLDUĞUNU" bir kez daha açıklığa kavuşturmuştur. Bu sözler “Hz. Mehdi gelmeyecek, Hz. Mehdi şahs-ı manevi olacak” diye direten Nur talebelerine rehber olmalı ve bu yanlış fikirlerinden biran önce kurtulmalarını sağlamalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder