11 Eylül 2013 Çarşamba

İnşaAllah, MaşaAllah kelimelerinin ardında bir sır mı gizli? I

İnşaAllah, MaşaAllah kelimelerinin ardında bir sır mı gizli? I
Ahir zamanda İnşaAllah ve MaşaAllah kelimelerini çok kullananlar dünyaya hakim olacaklar.

Ahir zamanda çok söylenecek iki kelime:İnşaAllah ve MaşaAllah. Peki bu iki kelimenin çok söylenmesinin arkasındaki sır ne biliyor musunuz? İnşaAllah ve MaşaAllah kelimelerini yeri geldiğinde söylemek gerekli mi? Kimler bu sözcükleri çok kullanacak? İnşaAllah kelimesinin anlamı aslındainsanlar tarafından pek bilinmiyor. Bu yazımda bu konuya da açıklık getirmek istiyorum.
Kuran’da geçen “inşaAllah” ve “maşaAllah” ifadeleri içinde de böyle çok geniş ve derin anlamlar ve rahmet vardır. İnşaAllah ve MaşaAllah Allah’ı zikreden ve şirki önleyen çok önemli iki ifadedir.Gerçek imanda, katıksız bir sevgide Allah’a karşı mutlak bir teslimiyet olur. Kişi saniyelik hatalara dahi düşmemeye özen gösterir. Allah’a güveninde eksiklik hissettiği veya Allah’tan başka yardımcılar aradığı anda bunun şirk olacağını bilir. Bu nedenle kamil imana sahip bir mümin yalnızca Allah’a rağbet eder, bir tek O’na güvenir. Çünkü Allah’ın her şeye hakim olduğunu, her şeye gücünün yettiğini, Allah’ın izni dışında tek bir yaprağın dahi düşmediğini bilir. Bundan dolayı herhangi bir olayda yardım istenecek tek mercinin Allah olduğunun farkındadır. O’nu veli edinmiştir. Allah’ın dışında dayanılacak, yardım istenecek başka hiç kimseye ve hiçbir güce ihtiyaç duymaz. Çünkü dünyada meydana gelen her olayın Allah’ın izniyle gerçekleştiğinin farkındadır. İşte gerçek imana sahip bir insan, yaşamının her anında bu bilinçle hareket eder.
Bu nedenle ‘inşaAllah’ kelimesini kullanır ve her şeyin Allah’ın izni ve Allah’ın kaderde yaratması ile gerçekleştiğini zikreder. Çünkü bir kişi “yarın ben bir şey yapacağım” derse ve eğer bunu Yüce Allah’ın yaratacağını unutarak söylerse bu şirk olur. Ama ‘inşaAllah’, ‘Allah’ın dilemesiyle, Allah’ın kaderde yaratmasıyla yapacağım’ derse Allah’ın izniyle en büyük günah olan şirkten kurtulmuş olur.
Diğer taraftan eğer bir kişi bir güzellik gördüğünde bu güzellik için Allah’ın yarattığını düşünmeden, “ne kadar güzel” derse ona ilahlık anlamı yüklemiş olur. (Allah’ı tenzih ederiz). Fakat aynı zamanda “Allah ne güzel yaratmış”anlamına gelen “MaşaAllah” ifadesini de söylerse şirkten korunmuş olur. Bu nedenle “İnşaAllah” ve “MaşaAllah” ahir zamanda şirki ortadan kaldıran ve Allah’ın zikri olan çok önemli iki ifadedir. Hikmet sahibi olan Allah Kuran’da bu iki ifadenin şirkten kurtulmanın ve Zatı’nı yüceltmenin anahtarı olduğunu Kehf suresinde şöyle bildirmiştir.
“Hiçbir şey hakkında: “Ben bunu yarın mutlaka yapacağım” deme. Ancak: “Allah dilerse” (İnşaAllah yapacağım de). Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: “Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip-iletir.””(Kehf Suresi, 23-24)

“Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.” “Bağına girdiğin zaman, ‘MaşaAllah, Allah’tan başka kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az (güçte) görüyorsan.”” (Kehf Suresi, 38-39)
İnşaAllah ve MaşaAllah kelimeleri şirki ortadan kaldırır:
 “Bir işe başladığında, yarın herhangi bir şey olacağında “inşa-Allah deyin” diyor Allah. Yani “Allah’ın izni ile”, “Allah’ın dilemesi ile”. “İnşaAllah” bir zikirdir. “La ilahe illAllah” gibi, “subhanAllah” gibi, “Allah-u Ekber” gibi, “elhamdülillah” gibi bir zikirdir. Allah’ı zikretmektir. Dolayısı ile bereketlidir. ‘İnşaAllah’ı, ‘MaşaAllah’ı çok kullananlar dünyaya hakim olacaklar, ahir zamanda. Hz. Mehdi talebelerinin özelliğidir. Bir sır kelimedir, sır cümledir. Kehf Ehli’nin de özelliğidir. Ahir zamanın özelliğidir. Bir şey gördüğümüzde; “MaşaAllah, Allah ne güzel yaratmış.” deriz. Böylece şirkten kurtulmuş oluyoruz. “İnşaAllah” da; Allah’ın izni ile, Allah’ın yaratmasıyla, Allah’ın kaderde yaratması ile. Her ikisi de anti-şirk kelimelerdir, “inşaAllah” ve “maşaAllah”. Şirke darbedir. Şirki darmadağın eden iki kelimedir. Nur Suresi’nde Allah, Allah’a şirk koşmayanların dünyaya hâkim olacağını söylüyor. Şimdi “yarın ben bir şey yapacağım” dersem eğer Allah’ı unutarak söylersem, Allah’ın yaratacağını unutursam bu şirk olur. Ama “inşaAllah”, “Allah’ın dilemesiyle” “Allah’ın kaderde yaratmasıyla” yapacağım dersen şirkten kurtulmuş olursun. Müşrik olmamış olursun. Bir de “bir şey ne kadar güzel dersen” ona ilahlık atfetmiş olursun. Ama “Allah ne güzel yaratmış” dersen şirkten kurtulmuş olursun. “İnşaAllah” ve “maşaAllah” ahir zamanda şirki parçalayan Allah’ın iki zikridir. Bu iki zikir şirki parçalar.
Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder