15 Eylül 2013 Pazar

İnşaAllah, MaşaAllah kelimelerinin ardında bir sır mı gizli? II


İnşaAllah, MaşaAllah kelimelerinin ardında bir sır mı gizli? II
İnşaAllah kelimesinin baş harfi Hz. İsa'ya, MaşaAllah kelimesinin baş harfi Hz. Mehdi'ye işaret eder.
Ahir zamanda çok söylenecek olanİnşaAllah veMaşaAllahkelimelerinin arkasında gizlenen sırları açıklamaya devam edelim. Bu iki kelime İslam ahlakının dünyaya hâkim olma anahtarıdır. Bu kelimeleri çok zikreden Hz. Mehdi ve talebeleri dünyaya İslam’ı son kez hâkim edeceklerdir.
Kuran ahlakının tüm dünyaya hâkim olması, Kuran’da haber verilen, peygamberimizin hadislerinde bildirdiği, İslam âlimlerinin de eserlerinde yer verdiği büyük bir müjdedir. Peygamberimiz, Allah’ın Hz. Mehdi’yi vesile kılarak İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edeceğini bildirmiştir. Hz. Mehdi’nin Allah’ın izniyle ahir zamanda ortaya çıkacağı ve İslam ahlakını yeryüzüne hâkim kılacağı Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde şöyle haber verilmiştir:
“KIYAMETİN KOPMASI İÇİN SADECE BİR GÜNDEN BAŞKA VAKİT KALMAMIŞ DA OLSA, ALLAH BENİM EHL-İ BEYTİMDEN (SOYUMDAN) BİR ZATI GÖNDERECEK, YERYÜZÜ ZULÜMLE DOLDUĞU GİBİ, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR.” 1
Peygamberimiz bir başka hadis-i şerifinde ise Hz. Mehdi ve talebelerinin inşaAllah ve maşaAllah ifadelerini çok söyleyeceğini bildirmiştir:
“ONLARDAN BİRİ BİR İŞ YAPMAK İSTEDİĞİ ZAMAN ‘İNŞAALLAH’ DER.’’
Peygamberimiz bu iki ifadeyi zikredenlerin ise derin bir Allah aşkı ve kamil imana sahip olduklarına dikkat çekmiştir:
“İNSANLAR İÇİN, İNŞAALLAH DEMEKTEN DAHA FAZİLETLİ İTAAT EDİCİLİK YOKTUR.”
“İNŞAALLAH’I ÇOK SÖYLEMESİ KİŞİNİN İMANININ GÜZELLİĞİNDENDİR.” 2
Dolayısıyla Hz. Mehdi ve talebeleri tüm yaptıkları çalışmaların Allah’ın izniyle gerçekleşeceğini bildikleri için her zaman “inşaAllah” derler. İşlerinde kazandıkları başarının ise gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmazlar. Bu nedenle de her zaman Allah’ı yücelterek “maşaAllah” derler. Ayrıca imanlarının derinliği ve Allah’ın sıfatlarını gerektiği gibi tanıyıp Allah’tan korkan kişiler olmaları nedeniyle sıklıkla bu iki ifadeyi zikrederler. Onların şirkten uzak bu yaklaşımları ve Allah’a aşkla olan bağlılıkları, Allah’ın izniyle İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasına vesile olacaktır.
İnşaAllah ve MaşaAllah kelimelerinin ebced değerleri:
MaşaAllah kelimesi, şeddesiz 1987’ye, şeddeli 2016’ya bakıyor. İnşaAllah kelimesi, şeddesiz 1997, şeddeli 2027; dünya hâkimiyetine bakıyor. İnşa-Allah, maşaAllah dedikçe, dünya hakimiyeti adım adım ilerler.Bunun belirli bir sayısı var, inşaAllah ve maşaAllah zikrinin. O sayıya ulaşıldığında, hakimiyet de olmuş olacak, inşaAllah.Onun için bol bol inşaAllah ve maşaAllah’ı söylemek gerekir. Peygamberimiz: “Bir kişinin bütün sözlerinde inşaAllah demesi, onun imanının kemalindendir.” “Kamil imanındandır inşaAllah demesi” diyor. “İnsanlar için inşaAllah demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur’ (Taberani) buyuruyor Peygamberimiz.İnşaAllah, maşaAllah adım adım İslam’a, İttihad-ı İslam’a yaklaşma demektir. Her dediğinde, bir adım daha yaklaşırsın, her dediğinde bir adım daha yaklaşırsın. Allah’ın kastettiği bir limit var, o limit doluncaya kadar, o dolduğunda tamamdır, inşaAllah.
 Ahir Zamanın İki Değerli Şahsı Hz. İsa ve Hz. Mehdi İnşaAllah ve MaşaAllah İfadelerini Çok Zikredeceklerdir
Hz. İsa’nın adının ilk harfi olan “İ” “inşaAllah” zikrindeki “i’ harfine, Hz. Mehdi isminin baş harfindeki “M” ise “maşaAllah” ifadesinin ilk harfine işarettir. Bu, kuşkusuz Yüce Allah’ın yarattığı mükemmel bir sırdır. Çünkü ahir zamanda İslam ahlakının dünya hâkimiyetine vesile olacak bu değerli şahıslar “inşaAllah” ve “maşaAllah” zikrinin herkes tarafından çok ifade edilmesine vesile olacaklardır.
Bu değerli şahıslardan Hz. İsa “inşaAllah” ifadesini gerçekleştirdiği mucizelerde sık sık zikredecektir. Bu gerçek Kuran’da şöyle bildirilmiştir:
“İsrailoğulları’na elçi kılacak. (O, İsrailoğulları’na şöyle diyecek:) “Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemenAllah’ın izniyle kuş olur. Ve Allah’ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır.””(Al-i İmran Suresi, 49)
Hz. Mehdi ise Allah’ın tecellisi olarak gördüğü her güzellik karşısında Allah’a olan derin aşkı ve imanından Yüce Allah’ı tesbih edip yüceltecek ve “maşaAllah” kelimesini sıklıkla zikredecektir.
İnşaAllah ve MaşaAllah’ın Geçtiği Kehf Suresi İslam Ahlakının Dünya Hâkimiyetine İşaret Eder:
Kehf Suresi, dünya hakimiyetini ve Mehdiyet’i anlatan bir suredir. Çünkü Kehf Suresi’nin sıra numarası ile ayet sayısının çarpımından 1980 rakamı elde edilmektedir: Kehf Suresi 110 ayetten oluşur ve 18 suredir.
110x18=1980

1980 tarihi ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış tarihidir. Bu iki ifadenin Kehf Suresi’nde sadece birer ayette geçmesi Allah’ın “inşaAllah” ve “maşaAllah” ifadelerinde gizlediği dünya hakimiyetine bir işarettir (Doğrusunu Allah bilir).
Diğer taraftan;
MaşaAllah kelimesi, şeddesiz 1987, şeddeli2016
İnşaAllah kelimesi, şeddesiz 1997, şeddeli 2027 tarihlerini verir.
Her iki tarih ise İslam ahlakının dünya hâkimiyetine bakan tarihlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder