11 Eylül 2013 Çarşamba

Karanlık Madde ne kadar büyük?


Karanlık Madde ne kadar büyük?
Evrenimizin yapı taşı, kara madde.

Uluslararası bir astronom ekibi, evrenin yüzde 25'ini oluşturan esrarengiz karanlık maddenin şimdiye kadarki en kapsamlı haritasını yapmayı başardı. Amerikan Astronomi Vakfı konferansında yapılan sunumda, bu gözlemlerin sonuçlarının uzun zamandır beklendiğini belirten ekip, karanlık maddenin görünmez doğasından dolayı bu çalışmaların bilgisayar simülasyonlarıyla yapılabildiğini belirttiler.

Bu çalışmaya göre, karanlık maddeyi tespit edebilmek için yaklaşık 14 Milyar yaşında olduğu tahmin edilen ve bilinen evrenimizin yaklaşık yarısına yani 6 milyar ışıkyılı uzaklığında bir mesafeyi incelediler (1 ışıkyılı: 9,4 trilyon km). Başka deyişle astronomlar bu haritayı, uzayın dört değişik bölgesindeki yaklaşık 10 milyon galaksiyi analiz ederek yaptılar.
Bilim adamları, karanlık maddeyi tespit edebilmek için, bu galaksilerin yaydığı ve Dünya'ya ulaşmak için yaptıkları uzun yolculuk sırasında karanlık madde kütleleri tarafından yolları değiştirilen ışığın eğilip bükülmesini incelediler. Bu bükülmeler ve enerji yayını sonucunda karanlık maddein bir haritası yapıldı.

NEDİR BU KARANLIK MADDE (YA DA ENERJİ) ?
Bilimin son asırdaki en önemli keşiflerinden olan " Kara Enerji" ve "Kara Maddefizik kurallarına uymayan birer mucizedir.Kara enerji, evrenin genişleme hızının artması durumuna verilen isimdir. Normal fizik kurallarına göre bellirli bir ivmeyle fırlatılmış olan bir cismin hızı zaman geçtikçe düşer. Oysa evrenin genişleme hızı, Big Bang'ten bu güne azalmak ya da sabit kalmak bir yana sürekli artmaktadır. Bu hızın artmasını sağlayan ve fizik kurallarıyla açıklanamayan enerjiye kara enerji denilmektedir.

Kara enerjinin keşfinden sonra bilim adamlarını hayrete düşüren bir başka mucizevi durum daha keşfedildi. Bilindiği gibi galaksimiz çok büyük bir hızla kendi etrafında dönmektedir. Normalde kendi etrafında dönen bir cismin merkezkaç kuvvetiyle merkezden uzaklaşması gerekmektedir. Merkezkaç kuvvetinin etkisini azaltan tek bir güç olabilir, bu da çekim kanunudur. Yani maddelerin kütle çekim kuvvetleri savrulmayı, dağılmayı kütleleri nispetinde engeller. Oysa galaksimizdeki yıldızların dönmeleriyle meydana gelen merkezkaç kuvveti bu yıldızların kütle çekim kuvvetinden çok daha fazladır. Bu durumda normal olarak yıldızların etrafa saçılması, galaksilerin dağılması beklenir. Ama bu yıldızlar uzaya dağılmazlar. Bu, fizik kurallarının dışında bir gücün galaksileri bir arada tuttuğu anlamına gelir. İşte bu duruma da kara madde adı verilmiştir.
Bu mucizevi olayları daha iyi anlamak için büyük patlamanın gerçekleştiği "an"dan sonra oluşan mucizevi denge durumundan bahsetmekte fayda vardır. Big Bang'de müthiş hassas bir düzenleme vardır. Fizik profesörü Paul Davies, büyük patlama ile ilgili olarak şunları söyler: "Evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur."
Bu düzenlemenin önemli bir boyutu, patlamanın hızıdır. Big Bang'le birlikte oluşmaya başlayan madde etrafa büyük bir hızla yayılmaya başlamıştır. Ama burada bir noktaya dikkat etmek gerekir. Patlamanın bu ilk anında, ayrıca şiddetli bir çekim gücü vardır. Evrenin tümünü bir noktada toplayabilecek kadar büyük bir çekimdir bu.
Dolayısıyla Big Bang'in ilk anında birbirine zıt olan iki güçten söz etmek gerekir: Patlamanın gücü ve bu patlamaya direnen, maddeyi yeniden bir araya toplamaya çalışan çekim gücü Bu iki güç arasında bir denge oluştuğu için evren ortaya çıkmıştır. Eğer ilk anda çekim gücü patlama gücüne baskın çıksaydı, o zaman evren genişleyemeden tekrar içine çökecekti. Eğer bunun tersi gerçekleşse, yani patlama gücü söz konusu dengeden biraz fazla olsa, bu kez de madde birbiriyle bir daha asla birleşemeyecek şekilde savrulacaktı.
Bütün bu deliller tüm kainatı üstün bir güç sahibi olan Allah tarafından yaratıldığını açıkça gösterir. İnsan bilimle Allah’ın muhteşem sanatını keşfeder.
"Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendi'sinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır." [Fatih Suresi, 41.ayet]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder