2 Eylül 2013 Pazartesi

Ormanın harika dev kedileri: Pumalar

Ormanın harika dev kedileri: Pumalar
Pumalar, ormanların harika dev kedileri... Çok hızlı ve kıvrak koşmasıyla bilinirler. Puma çok iyi bir avcıdır ama onu daha da özel kılan donatıldığı akıllı avlanma tekniğidir.Puma, avının peşine düştüğü andan itibaren giderek hızlanan ve vücudunun tüm eklem ve kaslarını ortaya koyan hareketlere sahip. Avının peşinde koşarken her zaman puma kazanamaz, bazı durumlarda sonuna kadar takip eder, ama bazı durumlarda avın peşinden koşmaktan vazgeçip başka avlar arar. Bu kararının arkasında önemli bir taktik ve verimliliği ölçme kabiliyeti var... Ve bu özelliğiyle puma insanlar için iyi ders olabilir...
Puma avının peşinden sürdürdüğü takip koşusunu her zaman avının cüssesine göre ayarlar. Yani bir ceylan ele geçirmek için koştuğu süre ile, bir tavşanın peşinden geçirdiği süre asla aynı değildir. Çünkü puma akıllı bir hayvandır ve koşarken harcadığı enerji miktarı, avdan elde edeceği potansiyel enerji miktarını aştığı anda puma koşmaktan vazgeçer. Yenilgiyi kabul edip başka av arar. Bu nedenle ceylanın peşinden fazla, tavşanın peşinden çok daha az koşar.

Kuşkusuz pumayı son derece özel avlanma sistemleri ile donatan Allah’tır, hayvanlardaki muazzam özellikler, yavrularını kollamaları, aralarındaki sevgi bağı asla tesadüflerle ve evrimle açıklanamaz. Evrimciler mutasyonlarla, doğal seleksiyonla, tesadüfler zinciriyle canlılığın oluşamayacağını şöyle itiraf ediyorlar:
Chandra Wickramasinghe:Bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca, bilimin herhangi bir bilinçli yaratılışkavramı ile uyuşamayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu... Ama şu anda, Allah'a inanmayı gerektiren açıklamaya karşı olarak öne sürülebilecek hiçbir argüman bulamıyorum. Biz hep açık bir zihinle düşünmeye alıştık ve şimdi yaşama getirilebilecek tek mantıklı cevabın yaratılış olduğu sonucuna varıyoruz, tesadüfi karmaşalar değil.1
Charles Darwin:Teorimle ilgili güçlükler ve itirazlar şöyle sınıflandırılabilir: ... İkincisi; örneğin yapısı ve alışkanlıkları bakımından yarasa olan bir hayvan, çok farklı yapısı ve alışkanlıkları olan başka bir hayvanın değişiklik geçirmesiyle oluşabilir mi? Doğal seleksiyonun bir yandan zürafanın sinek kovmaya yarayan kuyruğu gibi pek az önemli bir organ ve öte yandan, göz gibi şaşılası bir organ türetebildiğine inanabilir miyiz?2
Doğal seleksiyon teorisinin, kendim göremememe rağmen pek çok hata içerdiğini ileride anlayacağım.3
"Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır..." [Nahl Suresi, 66.ayet]
İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz. [Bakara Suresi, 242.ayet]
Kaynaklar:
  1. Chandra Wickramasinghe, London Daily Express ile bir röportajından, 14 Ağustos 1981
  2. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, Beşinci Baskı, Ankara 1996, s.186
  3. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, New York:D. Appleton and Company, 1888, s.10 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder