26 Nisan 2014 Cumartesi

350 milyondan fazla fosil evrimi yalanlıyor!


350 milyondan fazla fosil evrimi yalanlıyor!
Aradan milyonlarca yıl geçmesine rağmen fosiller hiçbir değişikliğe uğramamışlar.

Evrendeki kusursuz dengenin ve canlılığın tesadüfen var olduğu yalanını öne sürenevrim teorisi materyalizmin de bel kemiğidir. Bu bilim dışı inanış insanları ruh sahibi ve Allah’a karşı sorumlu bir varlık değil, biraz daha gelişmiş bir hayvan türü olarak gösterir. İnsanların arasında sevgi, merhamet ve şefkate dayalı bir ilişki değil; acımasız, bencil ve kavgaya dayalı bir ilişki olması gerektiğini savunur. Dolayısıyla evrim teorisinin ideolojik yapısının hakim olduğu yerlerde kaçınılmaz olarak çatışma hakim olur. Çünkü bu tehlikeli ideoloji, merhamet, sevgi, acıma, şefkat, vefa, saygı gibi hisleri sözde evrim sürecini gerileten ve dolayısıyla ortadan kalkması gereken engeller olarak görür.
Bu yüzden evrim teorisinin 21. Yüzyılda bilimsel delillerle çökertilmesi çok önemlidir. Evrim teorisine bu yüzyılda en büyük darbeyi yer altından çıkarılan 350 milyondan fazla fosil vurmuştur. Çünkü çıkarılan bu fosiller aradan milyonlarca yıl geçmesine rağmen canlıların hiç değişmediklerini, evrim geçirmediklerini ve birbirlerine dönüşmediklerini ispat etmişlerdir. Kuşkusuz bu durum evrim teorisini ısrarla savunan bilim adamları için çok büyük hüsran olmuştur. Şimdi resimlerimize bakalım:
fosil 1
350 milyondan fazla fosil evrimi yalanlıyor!
fosil 2fosil 3fosil 4fosil 5fosil 6

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme