24 Nisan 2014 Perşembe

Yoksa çift kuyruklu yıldız Mehdi’nin zuhur alameti mi?


Yoksa çift kuyruklu yıldız Mehdi’nin zuhur alameti mi?
İmam Rabbani tarafından bildirilen Hz. Mehdi’nin çıkış alameti çift kuyruklu yıldızın çıkmasıdır.
“Vaad edilen Mehdi’nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan’a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ MÜNEVVER (FAZLA PARLAK, AYDINLIK) BİR BOYNUZ ÇIKAR”. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184)
Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-i Rabbani’ninde detaylı olarak tasfir ettiği İKİ DİŞLİ MÜNEVVER (FAZLA PARLAK, AYDINLIK) BİR BOYNUZ ÇIKAR  ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430’da dünyaya en yakın noktadan keçen LULİN KUYRUKLU YILDIZI’ na işaret etmekdedir. İmam-ı Rabbani bu yıldızın diğer özelliklerini de ayrıntılı olarak bildirmişdir.
1-İKİ DİŞLİ
….O sütunun üst tarafında da iki başı var; İKİ DİŞE BENZİYOR.1
Lulin Kuyruklu Yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çattalı olması hadisdeki iki dişli ifadesiyle bire bir bağdaşmakdadır.
2-MÜNEVVER (FAZLA PARLAK AYDINLIK)
….şark tarafında iki dişli MÜNEVVER (fazla parlak , aydınlık) bir boynuz çıkar.2
Hadisde bahsi geçen münevver (fazla parlak, aydınlık sıfatı) Lulin Kuyruklu Yıldızının dünyaya yaklaşdıkca 6 YILDIZ PARLAKLIĞı kadar artan parlaklığına işaret etmekdedir.
3-BİR BOYNUZ
Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık; önceleri nurlu bir sütun halinde idi. Sonra, ona bir eğirlik geldi; BOYNUZ ŞEKLİNİ ALDI.
(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184)
Lulin Kuyruklu Yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğun bulunmasıdır.
4-  Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır ( doğuyadır)…..3
Bu ifade gök cisimlerinin dönüş yönüne işaret etmekdedir. Nitekim bütün gök cisimleri mağribden yani batıdan meşrika yani doğuya haraket etmekdedir.
5- Onun her günkü irtifi ( geçiş yönü) ise, MEŞRİKTEN (DOĞUDAN) MAĞRİBEDİR ( BATIYADIR)…. 4
Burdaysa onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise denilerek, Lulin Kuyruklu Yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak DOĞUDAN BATIYA DOĞRU HAREKET ETTİĞİ BİLDİRİLMİŞDİR. Bu kuyruklu yıldızın çok önemli bir diğer özelliği daha bilim adamlarınca açıklanmıştır.
1

BU YILDIZ BİR DAHA EN AZ 1000 YIL SONRA YENİDEN DÜNYANIN YAKININDAN GEÇEBİLECEKTİR. OYSA BU MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. ÇÜNKÜ; hadisler ve ehl-i sünnet alimlerinin yaptıkları değerlendirmelere göre HİCRİ 1500 İLE BİRLİKTE İSLAM ÜMMETİNİN ÖMRÜ DE BİTMİŞ OLACAKTIR.

2
BU ÜMMETİN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT BİN BEŞ YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR….5
Kaynaklar:
  1. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184)
  2. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184)
  3. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184)
  4. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184)
  5. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, S.299)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme