24 Nisan 2014 Perşembe

Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak – 7


Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak – 7
Hz. Mehdi Allah'ın belirlediği kişi olacak, kaderde Allah tarafından seçilecek.

Peygamberimiz hadislerinde İslam ahlakının Hicri 1400’lerde hakim olacağını bildirmiştir. Peygamberimizin haber verdiği olayların arka arkaya gerçekleşmesi İslam’ın hakimiyetinin ve bunu gerçekleştirecek olanHz. Mehdi’nin zuhurunun yakın olduğunu bizlere müjdelemektedir. Hz. Mehdi olmadan İtthad-ı İslam’ın gerçekleşmesi mümkün değildir. Hz. Mehdi olmadan kurtuluş mümkün değildir. Bu yüzden Müslümanların zorluk anında “Nerdesiniz?” diye feryat etmeleri değil “Ya Rabbi Hz. Mehdi’yi zuhur ettir” diye dua etmeleri gerekir.
Müslümanlar birleşip başlarına bir lider seçmedikten sonra, Hz. Mehdi’ye özlem duymadıktan sonra, İsa Mesih’e özlem duymadıktan sonra bu acılar sürekli yaşanmaya devam edecektir. Hz. Mehdi tüm dünyaya adaleti, sevgiyi, barışı ve huzuru getirecektir. Şimdi peygamberimizin Hz. Mehdi’nin dış görünüşünü nasıl anlattığına bakmaya devam edelim:
HEYBETLİ BİR ŞAHISTIR:
(Hz. Mehdi) HEYBETLİ BİR ŞAHISTIR. (İkdud dürer)
Hz. Mehdi sanki BENİ İSRAİL’DEN BİR ŞAHISTIR. (Tavrı onlara benzer, yani HEYBETLİ VE ACAR.) (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)
BEDENİ ÇOK GÜÇLÜDÜR:
…Va’dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi) O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA DA EL UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR… (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)
SESİ ÇOK GÜÇLÜDÜR:
…Va’dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi O kadar güçlüdür ki; … DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR. … (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat,cilt 6, s. 19)
SESİ NEFES KESİCİDİR:
Resullulah (sav) buyurdu: “Görkemli bir lider görünüşü vardır, bakışları farklıdır, SESİ GÜÇLÜ VE NEFES KESİCİDİR.” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)
KEMİK YAPISI GENÇTİR:
(Hz. Mehdi’nin) OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, … (Bihar, Cilt 13, Sayfa 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-i Melahim-i Fiten Cilt :1 Sayfa:203-214 ve Cilt:3 Sayfa 76-80)
UYLUKLARININ ARASI AÇIKTIR:
(Hz. Mehdi),… karnı büyük, İKİ UYLUK ARASI AÇIK… (Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)
İKİ UYLUK ARASI AÇIK… (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
DİZ KAPAKLARI ÖNE ÇIKIKTIR:
(HZ. MEHDİ’NİN) İKİ DİZ KAPAĞI DA ÖNE ÇIKIKTIR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)
BACAK YAPISI TÜM VÜCUDU GİBİ GENİŞ YAPILI OLACAKTIR:
(HAZRETİN) (HZ. MEHDİ’NİN) BACAKLARI GENİŞ, İRİCE VE SAĞ BACAĞINDA BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ BULUNMAKTADIR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)
BAKIŞLARI ETKİLEYİCİDİR:
Resullulah (sav) buyurdu: “Görkemli bir lider görünüşü vardır, BAKIŞLARI FARKLIDIR, sesi güçlü ve nefes kesicidir.” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)
HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİPTİR:
Abdülvâhid b. Abdullah; Ahmed b. Muhammed b. Rabâh ez-Zührî, Ahmed b. Ali el-Himeyrî, Hasan b. Eyyûb, Abdülkerim b. Amr el-Amr el-Has’amî, İshak b. Cerîr ve Hucr b. Zâide aracılığıyla Humrân b. A’yan’dan rivayet eder:
Ebû Cafer [Muhammed Bâkır]‘a sordum: “El-Kâim [Mehdi aleyhisselâm] sen misin? “Ben Rasulullah’ın [sav] evladı ve kanından bir kimseyim. Allah istediğini yapandır.” diye buyurdu. Sorumu yineleyince şöyle dedi: “Nereye varmak istediğini biliyorum. Senin sahibin, geniş karınlıdır VE HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİPTİR.” (Muhammed b. İbrahim Nu’mânî, Kitâbü’l-Gaybe (Tahran, 1397), s.216. [İSAM demirbaş no: 016351])

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder