24 Nisan 2014 Perşembe

Deccaliyet kan dökmek ister…


Deccaliyet kan dökmek ister…
Bediüzzaman Deccal’in anarşi ve terörü yaygınlaştırmak için başvuracağı taktikleri açıklamıştır. Bakın Bediüzzaman Deccaliyetin nasıl kana susadığını nasıl anlatıyor:
… Büyük Deccal, şeytanın iğvası (telkinleri) ve hükmüyle şeriat-ı İseviyenin ahkamını (İseviliğin hükümlerini) kaldırıp Hıristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini (sosyal hayatlarını)idare eden rabıtaları (birleştiren unsurları) bozarakANARŞİSTLİĞE ve Yecüc Mecüc’e zemin hazır eder…
Şeriat-ı Muhammediye’nin (a.s.m.) (Peygamberimiz (sav)’in getirdiği Kuran ahlakının gereklerini) ebedi bir kısım ahkamını (hükümlerini) nefis ve şeytanın desiseleriyle (aldatmacalarıyla) kaldırmaya çalışarak hayat-ı beşeriyenin (insan yaşamının) maddi ve manevi rabıtalarını (birleştiren unsurlar) bozarak, serkeş (inatçı) ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer; hevesat-ı müteaffine (nefsi tutkular) bataklığında birbirine saldırmak için cebri (zorla) bir serbestiyet (özgürlük) ve ayn-ı istibdat (baskı)BİR HÜRRİYET VERMEK İLE DEHŞETLİ BİR ANARŞİSTLİĞE MEYDAN AÇAR, O VAKİT O İNSANLAR GAYET ŞİDDETLİ BİR İSTİBDADDAN BAŞKA ZABT ALTINA ALINAMAZ. (Şualar, s. 592)
Şimdi Deccal’in nasıl kan dökeceğine ait resimlerimize bakalım:
1 2 3 4 5 6 7 8

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme