26 Nisan 2014 Cumartesi

Doğal afetlerin artması Hz. Mehdi’nin çıkış alametidir


Doğal afetlerin artması Hz. Mehdi’nin çıkış alametidir
Mehdiyet devrinde tüm dünyaya güzellik ve bereket gelecek.

2011 yılından itibaren tüm dünya çapındadoğal afetlerde çok büyük artış yaşanmıştır.Peygamberimiz hadisinde doğal afetlerin artmasının Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olduğunu şöyle bildirmiştir:
Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur.(Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)
Abdullah b. Havale (ra)’dan:
“Hilafetin mukaddes yere nazil olduğunu (Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhur ettiğini gördüğün zaman, zelzeler, belalar, büyük olaylar yaklaşmış demektir…Kıyamet ellerinle başın arasından daha yakındır…” (Ebu Davud ve Hakim)
Son yıllarda Artan Doğal Afetler Hz. Mehdi (as)’ın Zuhur Etmesi İle Son Bulacaktır:
Dünya  sıkıntısını ve huzursuzluğunu çeşitli doğal afetlerle dile getiren canlı bir varlıktır. Bu, Allah’ın Dünya’ya emrettiği bir sırdır. Allah son yıllarda kadrini ve kudretinin gücünü hatırlatmak ve insanları düşündürmek için dünyada bu hayret verici olayları meydana getirmektedir.
Bu doğal afetler Allah’ın ince sanatına bir örnektir. Allah Hz Mehdi (as)’ın zuhuruna kadar bu tür daha pek çok olayı şiddetlerini arttırarak devam ettirecektir. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Zaten bilimsel açaklamalar da bu yöndedir. Ancak Hz. Mehdi (as)’ın aleni zuhuruyla birlikte dünyadaki bu olaylar da Allah’ın dilemesiyle sükut bulacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gerçeği bir hadisinde şöyle müjdelemiştir:
Tozlu, dumanlı karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takib edecek, ta ki Ehli Beytimden kendisine Mehdi denilen bir zat çıkıncaya kadar. Şayet Ona yetişirsen, Ona tabi ol ve hidayete erenlerden ol. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)
Yüce Rabbimiz Kuran’da, günümüzde olduğu gibi geçmişte de doğal afetler yaşandığını ve Zatı’nın dilemesiyle bu olayların son bulduğunu açıklamıştır. Hz Nuh (as) zamanındaki tufan Kuran’daki bu örneklerden sadece biridir. Nuh kavmine isabet eden şiddetli yağmur ve sel felaketi Allah’ın dilemesiyle sakinleşmiş ve son bulmuştur:
Denildi ki: “Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut….. (Hud Suresi, 44)
Günümüzde yaşanan doğal  felaketler de Hz. Mehdi (as)’ın aleni zuhuru ile beraber hemen Yüce Allah’ın emri ile sükunet bulacak, yer ve gök sakinleşecek felaketler Allah’ın izniyle duracaktır. Şimdi içinde bulunduğumuz bu özel dönemde yaşadığımız felaketlerden birkaç örnek vermek istiyorum:
afetler 7
afetler 6
afetler 5
afetler 4
afetler 3
afetler 2
afetler 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme