26 Nisan 2014 Cumartesi

Kuran’dan bazı sırlar – 3


Kuran’dan bazı sırlar – 3
Kuran vahşi kapitalist zihniyeti tamamen yıkan, onun yerine müthiş bir sosyal adalet getiren bir sistemdir.

Kuran’dan bazı sırlar” başlıklı yazı dizime bugünde devam etmek istiyorum, umarım söylediğim gibi kalplere şifa olur. Bildiğiniz gibi ayetlerin katlamalı anlamları var, bugün yine sizlerle ayetlerin hem geçmiş dönemlere hem de ahir zamanda olduğumuz bu döneme nasıl baktığını açıklamaya devam edeceğim.
Ankebut Suresi, 68: Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? İnkar edenlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?
Allah hakkında yalan uydurup iftira eden” Ne demek? “Peygamber (s.a.v) böyle dedi” diye hadis uyduruyor. Allah adına yalan söylüyor. Bu, haram. Kuran’da Cenab-ı Allah bunu söylüyor. “Kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayan,” Kuran’ın hükmünü söylüyoruz, onu da yalan sayıyor. “Öyle bir şey yok” diyor. “Allah söylüyor” diyoruz. “Yok öyle bir şey” diyor. “Kuran yeterlidir, diyor Allah” diyoruz; “Yok, öyle bir şey yok” diyor. Onu da yalan sayıyor. “Daha zalim kimdir?” diyor Allah. “En zalim olan odur” diyor. Yani cehennemin dibine gidecek tipler onlar, anlamında diyor. Yani müşrikler, bağnazlar, dinimizi değiştiren, dinimizin içine birçok hurafe sokan yobazlar. “İnkâr edenlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?” Allah bunu, inkâr etme olarak alıyor. İnkâr ediyor zaten adam, Allah’ın hükmünü değiştiriyor.
Ankebut Suresi, 14: Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.
Yani küfür sonlanıyor, bitiyor, küfrün sonu geliyor. Yani 950 yıl. Türkler, biliyorsunuz Hz. Nuh’un soyundandır. Hz. Nuh’un oğlu Yaser vardı, Türklerin o soydan geldiği söyleniyor. Zaten herkes Hz. Nuh kavmindendir, Hz. Nuh soyundandır. Şu an dünyadaki herkes Hz. Nuh  soyudur. Biz Türkler, 1071’de Anadolu’ya geldik biliyorsunuz, Anadolu’ya yerleştik. Allah bize yurt yaptı 1071’de.
1071’e 950 ekleyin. Ne yapar? 2021. Ne demek? Küfür 2021’de bitiyor. Tıpkı Nuh tufanı gibi Allah’ın izniyle. Ne Darwinizm, ne materyalizm hiçbir şey kalmıyor. İşte 950 senenin hikmeti de bu. Hz. Nuh’un evlatları olan bizler, Anadolu’ya girişimizden 950 sene sonra İttihad-ı İslam’ı dünyaya hakim edeceğiz Allah’ın izniyle. Bir zaferin tarihi bu ayette veriliyor: 2021. 1071’e 950 ekliyoruz. O tarihler boş yere verilmez Kuran’da. Yani öylesine verilmez, mutlaka bir şey anlatıyordur.
Bir de 1950’li yıllarda da bir şeyler olacağına işaret ediyor ayet. Çünkü bir bin var, bin’den 50 eksik diyor, 950. O zaman 1950. Demek ki 1950’lerde de bir şey var. Ayet orada özel şifreler veriyor. Bin yıldan, 50 sene eksik diyor. 950, 1950. Bediüzzaman da 1950’li tarihlere çok dikkat çekmiş. Diyor; “Münafıkane sistemin sonu” diyor. Nasıl yapıyor? Üç ayrı ayetten 1956 tarihini çıkarıyor. İkisi talebelerinin çıkarttığı, onları tasdik ediyor, birisi de kendisinin çıkarttığı. “1956 tarihini verir” diyor, “Münafıkane sistemin sonuna bakıyor” diyor. Bir de “Nur-u Kuran’ın zuhuruna işaret ediyor” diyor. Yeni bir Nur-u Kuran. Yani, “Risale-i Nur’un dışında yeni bir hareketin başlangıç tarihini veriyor” diyor. 1956 tarihi. Kuran’da da 1950’li yıllara işaret var. 2021’e Kuran’da o kadar çok işaret var ki ebcedle, İslam hakimiyeti olarak. Dünya hâkimiyeti biraz daha ileri yıllarda oluyor. İttihad-ı İslam’ın tarihi 2021 Allah’ın izniyle.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme