24 Nisan 2014 Perşembe

Irak’ta yaşanan olaylar Hz. Mehdi’nin geliş alametidir – 2


Irak’ta yaşanan olaylar Hz. Mehdi’nin geliş alametidir – 2
Dün Irak’da yaşananların Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olduğundan bahsetmiştim. Bugün yazıma ikinci bölümde devam etmek istiyorum. Şimdi peygamberimizin hadislerine devam edelim:
Irak’a Ambargo Uygulanması:
Irak’a, hadiste haber verildiği gibi, on yılı aşkın bir süre ambargo uygulanmıştır. Bununla birlikte, Suriye’ye de ambargo uygulanması ihtimali sıkça gündeme gelmektedir.
Ebu Nadre (R.A.) dedi ki; Cabir (R.A.)’ın yanında idik, şöyle dedi: “Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile), bir dirhem sevk olunmayacak”.
Dedik ki: “Bu kimden dolayı olur?” Dedi ki: “Acemler (Arab’ın gayrısı) bunu men’ ederler.” Sonra dedi:“Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak”. “Bu kimden dolayı olur” dedik. “Rumlar’dan dolayı” dedi. (Sahih Muslim, 6961)
1
Irak’ta yaşanan olaylar Hz. Mehdi’nin geliş alametidir

Irak’ın yeniden yapılanması:
Önce İran-Irak Savaşı, daha sonra Körfez Savaşı, son olarak da 2003'teki Irak Savaşı’nın ardından, Irak’ta pek çok şehir yerle bir olmuştur. Bu savaşın sonrasında yaşanan yağma olaylarının da etkisiyle büyük bir harabeye dönüşen Irak’ın yeniden inşa edilmesi mecburi hale gelmiştir. Bu durum gazete haberlerinde de çok geniş olarak yer almıştır.
2
…Ve Irak’taki masum insanlar Şam’a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 254, El Muttaki)
3
Irak Halkının Şam’a, Kuzeye Kaçması:
2003 senesinde Irak Savaşı başlamadan hemen önce onbinlerce Iraklı’nın, Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etme çabaları bu hadisteki olayla büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu konuyla ilgili de çeşitli haber ve resimlere medyada yer verilmiştir.
Irak’a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. (işte o zaman)
Masum ve temiz Irak halkı Şam’a kaçar. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, sf. 210)
4
Irak Halkının Üç Fırkaya Ayrılması:
Ahir zaman alametlerinden biri de Irak halkının üçe ayrılmasıdır. Hadiste haber verildiğine göre, halkın bir grubu “çapulculara” katılacaktır. Savaş sonrasında otorite boşluğundan faydalanarak, Irak’ta büyük yağmalama olayları yaşanmıştır. Gerçekten de halkın bir kısmı, hırsızlık, gasp, yağmalama gibi “çapulculuk” olarak nitelendirilebilecek faaliyetleri yapanlara dahil olmuşlardır.
5
Resulullah (sav)’in bildirdiğine göre, Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmıailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler.Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın.(Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme