26 Nisan 2014 Cumartesi

Kuran’dan bazı sırlar -2


Kuran’dan bazı sırlar -2
Kuran'a uyulduğunda ruhta bir denge oluşur, bir rahatlık gelir.

Kuran’dan bazı sırlar” başlıklı ilk yazım çok fazla kişi tarafından okundu, umarım söylediğim gibi kalplere şifa olur. Bugün yine sizlerle ayetlerin hem geçmiş dönemlere hem de ahir zamanda olduğumuz bu döneme nasıl baktığını açıklamaya devam edeceğim.
Enam Suresi; 95-99:
Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? (En'am Suresi, 95)
O, gökten su indirendir. Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. (En'am Suresi, 99)
Bakın, Cenabı Allah diyor ki,  Enam Suresi’nin 99. Ayetinde: “Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin.” Meyveyi inceleyin, diyor Allah. “Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.”  Bakın, hep inceleme üzerinde duruyor Allah. Hep Allah’ın sanatının detaylarını anlatmak, resimlerini göstermek. Ve böylece insanları düşünmeye teşvik etmek. Cenab-ı Allah da diyor ki; “Birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.).” Bunları inceleyin diyor Allah, bakın oradaki sanata. Mesela onun kokusu, tadı, görünüşü, çiçeklerinin yapısı, yapraklarının yapısı, hücresinin yapısı hepsini görün, inceleyin, Bana imanınızı artırın, Bana olan sevginizi artırın diyor Allah. “Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.” Yani inanmaya niyeti olanlar için gerçekten ayetler vardır, deliller vardır diyor Allah.Kuran mucizeleri, iman hakikatleri üzerinde çok duruyor Cenab-ı Allah.
Enam Suresi, 95. “Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır.” Taneye ve çekirdeğe dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Tane, ayrıca anlattığımız bir konu. İç yapısı, detayları. Her tane çünkü çok şaşırtıcı. Kendine has karakteri var, hepsinin ayrı bir ahlakı var her tanenin. Hepsinin kendine has bir kişiliği var, özel bir yapısı var. Ne zaman yaprak çıkaracak, ne yapacak, meyveyi ne zaman yapacak, meyvenin kokusu nasıl olacak, hangi mevsimde neyi nasıl elde edecek, çiçek açtığında kokusu nasıl olacak, meyve olduğunda kokusu nasıl olacak, meyvenin şekerinin oranı nasıl olacak, meyvede hangi vitaminler olacak, hangi mineraller olacak. Bunların hepsi büyük bir mucize olarak o tanenin içinde saklı. Tek bir tohumdan her yıl binlerce meyve veren metrelerce yükseklikte ağaç olması da apayrı bir mucize.
Ankebut Suresi- 69:
Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. (Ankebut Suresi, 69)
Şimdi samimi Müslümanlar Allah uğrunda mücadele ediyoruz, değil mi? Allah bize yolunu gösteriyor mu? Hem de nasıl gösteriyor. Evrimin geçersizliğini ispatlamak için fosile ihtiyacımız oluyor, 500 milyon yaratılışı ispat eden fosil çıkarıyor Allah. Allah nasıl Kendi yolunda gidenlere yolunu gösteriyor? Proteinlerin molekül yapısının tesadüfen imkânsız olduğunu, Allah bilimsel olarak delillerle kendilerine söyletiyor, kendi adamlarına söyletiyor. Yolumuzu açıyor Allah. Müslümanlara tebliğ imkanı veriyor, interneti yaratıyor, bütün dünyaya ulaşmalarını sağlıyor. Radyo yaratıyor, bütün dünyaya ulaşmalarını sağlıyor. Facebook’tan, twitterdan, kısacası her yerden ulaşma imkanı sağlıyor Cenab-ı Allah. Ne diyor Cenab-ı Allah? “Yollarımızı gösteririz.” Allah her türlü yolu gösteriyor, samimi Müslümanlar da o doğru yolda ilerliyorlar.

1 yorum: