26 Nisan 2014 Cumartesi

Kafanızda Müslüman deyince nasıl bir imaj var?


Kafanızda Müslüman deyince nasıl bir imaj var?
İnsanların kafasında hep cahil, pis, bilim ve sanat düşmanı, yobaz zihniyette olan Müslüman imajı var.

ResimdekiMüslümanların görüntüsüne bir bakın.Afganistan’da açlık ve sefalet içinde yaşayan Müslümanlar bunlar. Bir de aşağıdaki resimlere bakın. Amerika ve İsrail bayraklarını yakan, ellerinde silahlarla terör eylemlerine hazırlanan, kadınları döven ve aşağılayan, cahil ve yobaz insanların resimleri bunlar. Öfkeleri ağızlarından taşmış, sanki her an öldürmeye, saldırmaya, yakıp yıkmaya hazırlar. İşte bir Avrupalı’nın ya da bir Amerika’lının kafasındaki Müslüman imajı böyle.
Bir Avrupalı’ya göre Müslüman cahildir, kavruktur, sevgisizdir, sanata ve bilime düşmandır, pistir. Müziğe, resime, heykele, sinemaya toptan karşıdır. Kadını kendinden aşağı görür, ona her türlü zulmü yapar. Yalancıdır, isyankardır, kendi dininden olmayana da tam anlamıyla düşmandır. Gözünü kırpmadan terör eylemleri düzenler ve binlerce kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürür.
İşte kafalardaki Müslüman imajı bu kadar korkunç. Peki ama gerçek mi? Yoksa bu dünya çapında duyulan İslamofobi aslında yobazlara duyulan öfkenin ta kendisi mi?
Tüm dünyaya İslam’ı ve Kuran’ı yanlış tanıtan yobazlardır. Yobazlar kendileri inanmadıkları halde, kendileri uygulamadıkları halde dinimize binlerce hurafe soktular ve dinimizi adeta yaşanmaz hale getirdiler. Pislikleriyle, cahillikleriyle, içlerinde duydukları nefretle dünyaya gerçek dışı bir Müslüman imajı tanıttılar. Kendini kırbaçlayan insan görüntüleri, kadınları taşlayarak öldüren öfke dolu adamların görüntüleri, başına Arapça kelimeler yazılı bezler bağlayan terörist görüntüleri… Daha bitmedi.  Heykelleri yakıp yıkan, resimleri kaldıran, kadına evden çıkmayı yasaklayan, bilimden ve sanattan hiç anlamayan insan görüntüleri dünyaya Müslüman imajı olarak sunuldu.
Oysa bütün bu görüntüler gerçek Kuran’ı yaşayan Müslümanların ahlakından son derece uzaktı. Yobazlar tüm dünyaya Müslümanları böyle yanlış tanıtarak dine en büyük zararı kendi elleriyle verdiler ve insanları İslam’dan ve Kuran’dan soğuttular. Bunların yüzünden insanlar İslam dininden korkar oldu, eline Kuran’ı almaya korkar oldu…
Oysa Kuran Müslümanına baktığımızda samimi Müslüman’ın bambaşka olduğunu görüyoruz. Kuran Müslüman’ı son derece moderndir, kültürlüdür, eğitimlidir. Herşeyden önce kendi dininden olmayan insanlara karşı son derece saygılıdır, sevgi doludur. Kadınları daima yüceltir. Kuran ahlakında kadın ve erkek tam anlamıyla eşittir, üstünlük ancak takva iledir. Kuran kadına her türlü özgürlüğü verir. Kuran’a göre erkek kadına daima saygı göstermekle yükümlüdür. Kadının tüm hakları da Kuran’la korunmuştur.
radikal-islam (1)
Kuran Müslüman’ın en önemli özelliklerinden biri de tertemiz olmasıdır. Bu temizlik hem ruhen hem de bedenen yaşanan bir temizliktir. Müslüman en güzel yerlerde oturur, en modern elbiseleri giyer, en kaliteli eşyaları kullanır ve bunların hepsine layıktır. Samimi Müslüman yobazlar gibi enaniyetli ve kibirli değildir. Yobaz için şiddet din ile eş anlamlıyken Müslüman için ise sevgi, şefkat ve merhamet din demektir. Samimi Müslüman bilime ve sanata çok ehemmiyet verir, güzelliklerden zevk alır. Sonuç olarak yobaz Kuran’dan ne kadar uzaksa mümin de tüm hayatını Kuran’a göre yaşar, güzel ahlakından asla taviz vermez.
radikal-islam
“Hayır, Biz onlara kendi şan ve şeref (zikir)lerini getirmiş bulunuyoruz, fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.” (Enbiya Suresi, 71) ayetinde bildirildiği gibi Müslümanlar “kendi zikrinden yüz çeviren” değil, var gücüyle bu “zikre sarılan” insanlardır.
Müslümanların terörist gösterilmesine ve elinde silahlı terör eylemi gerçekleştiren insanların medyadaki görüntülerine de  değinirsek, bir Müslüman’ın haksız yere tek bir insanı öldürmesi Kuran’a göre mümkün değildir. Sonuçta bir teröristin Müslüman olması mümkün değildir. Bu insan ancak dinsizdir, kelbinde de hiç Allah korkusu yoktur. Allah Kuran’da tek bir masum insanın ölürülmesinin tüm insanları öldürmeye eşdeğer tutulacağını ayetle bildirmiştir:
radikal-islam (3)
…Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. (Maide Suresi, 32)
radikal-islam (2)
Sonuç olarak şunu söylemeliyim ki samimi, gerçek dindar dünyanın en kaliteli insanıdır. Neşesiyle, modernliğiyle, insanlara gösterdiği şefkat ve merhametle, kalitesiyle, güzel ahlakıyla, şahsiyetiyle, güçlü imanıyla, tevekkülüyle tüm insanlara örnektir. Tıpkı peygamberimiz gibi, onun yanındaki sadık sahabeler gibi, Hz. Musa gibi, Hz. Yusuf gibi, dünyaya hükmeden Hz. Süleyman gibi…
radikal-islam (4)
Yobazların bu dinimize verdiği zarar Mehdiyetin hakim olmasıyla yeryüzünden tamamen silinecek, İslamofobi ortadan kalkıp insanlar İslam dininin güzelliğini görmeye başlayacaklar. İslam ahlakı Mehdiyet ile birlikte tüm dünyayı kaplayacak. Mehdiyetin başlattığı anti Yobaz hareket yobazları tarihe gömecek. Hz. Mehdi hem dinsizlerle hem de yobazlarla mücadele ederken bu iki grup ittifak halinde Hz. Mehdi’ye saldıracak, ama galip gelen Mehdi ve taraftarları olacak. İslam alemi de böylece yobaz tehlikesinden kurtulacak. Hz. Mehdi yobazları dünyadan kazıyacak ve dünyayı adeta sevgiye ve güzelliğe boğacak. İşte o zaman insanlar dinimizin gerçek güzelliğini hem görüp hemde kalben yaşayacaklar. Ve akın akın dinimize girmeye başlayacaklar…
Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,
Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme