24 Nisan 2014 Perşembe

Fosil kayıtları evrimi yalanlıyor…


Fosil kayıtları evrimi yalanlıyor…
Aradan milyonlarca yıl geçmesine rağmen canlılar hiç değişmemiş.

Evrim teorisi sayısız delille çürütülmüş bir teoridir.  Bu dellilerin en büyüklerinden biri kuşkusuz her geçen gün sayısı artan yaşayanfosillerdir. Bir canlının aradan 150 milyon yıl boyunca değişmeyip aynı kalması, yine bir canlının aradan 300 milyon yıl geçmesine rağmen başka bir canlıya dönüşmemesi evrimin tamamen hayali bir teori olduğunu göstermiştir. Aradan milyonlarca yıl geçmesine rağmen hiçbir canlı başka bir canlıya dönüşmemiştir.

Fosil kayıtları Darwin için çok büyük hüsrandır. Darwin’in gelecekte bulunmasını beklediği ara fosil örnekleri hiçbir zaman bulunamamıştır. Fosil kayıtlarının yetersizliği iddiasını artık hiçbir evrimci gündeme getirmemektedir, çünkü kayıtlar, neredeyse tüm örneklerini vermiştir.Yeryüzünün büyük bir kısmı araştırılmıştır ve paleontolojinin ortaya çıkardığı gerçek, “tek bir ara geçiş” örneğinin bile olmadığı ve yüz milyonlarca yıl önce yaşamış olan canlıların “değişmediğidir”.

Harvard Üniversitesi’nden evrimci paleontolog Stephen Jay Gould, aslında Darwin’in de farkında olduğu bu gerçeği; “Fosil kayıtları, Darwin’e mutluluktan çok hüzün getirdi,” sözleriyle açıkça ifade etmiştir.1

Amerika Doğa Tarihi Müzesi’nden evrimci Niles Eldredge ve Ian Tattersall ise bu durumu şöyle açıklamışlardır:

Ayrı türlere ait fosillerin, fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri, Darwin’in Türlerin Kökeni’ni yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Darwin ise gelecek nesillerin bu boşlukları dolduracak yeni fosil bulguları elde edecekleri kehanetinde bulunmuştur. Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda, fosil kayıtlarının Darwin’in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir.

Bu, fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Fosil kayıtları açıkça, söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir. Türlerin şaşırtıcı bir biçimde sabit oldukları ve uzun zaman dilimleri boyunca hep statik kaldıkları yönündeki gözlem, “kral çıplak” hikayesindeki tüm özellikleri barındırmaktadır: Herkes bunu görmüş, ama görmezlikten gelmeyi tercih etmiştir. Darwin’in öngördüğü tabloyu ısrarla reddeden milyonlarca fosille karşı karşıya kalan paleontologlar, artık evrim teorisini savunmaktan vazgeçmişlerdir.2

Şimdi aradan milyonlarca yıl geçmesine rağmen hiç değişikliğe uğramayan fosillerden birkaç tanesini inceleyelim.
1
2
3
4
5
Kaynak:

1.Stephen J. Gould, The Panda’s Thumb, 1980, s. 238-239

2. N. Eldredge, and I. Tattersall, The Myths of Human Evolution, Columbia University Press, 1982, s. 45-46

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder