26 Nisan 2014 Cumartesi

Bir Kuran Mucizesi paylaşalım: Uykuda hareket etmenin önemi


Bir Kuran Mucizesi paylaşalım: Uykuda hareket etmenin önemi
İnsanlar üzerinde bilimsel anlatımlar etkili olur, Kuran mucizeleri ve iman hakikatlerinin anlatımı etkili olur.

İnsanlar parayla, malla, mülkle, kariyerle, yazlık, kışlık alarak, arabalar alarak servetine servet katmakla, çoluk çocuk sahibi olmakla mutlu olmuyor. Tam tersine bütün bunlar insanın omuzlarına kaldıramayacağı kadar ağır yük bindiriyor. Hatta öyle bir an geliyor ki insan bu yükü taşıyamacak hale geliyor, herşeyden kaçıp kurtulmak istiyor.
İnsanın mutlu olması ancak Allah sevgisiyle mümkün, ancak kalbinde Allah aşkı taşımasıyla mümkün. İnsan önce iman edecek, Kuran’ı bilecek, Kuran mucizelerini bilecek, iman hakikatlerini bilecek ve böylece Allah’a teslim olacak. İşte o zaman hayatın bir anlamı olur. Allah için yaşandığında bu hayat gerçek anlamda güzelleşir, insan manen o zaman mutluluğa kavuşur.
Dolayısıyla her samimi müminin Kuran Mucizelerini ve iman hakikatlerini anlatıp insanların kalbinin İslam’a ısınmasına yardımcı olması gerek. Bu yüzden bugün yine size yeni bir Kuran Mucizesinden bahsedeceğim. Kuran’da bildiğiniz gibi Allah insanlara dünya hayatında sağlıklı yaşamaları için birçok öğütte bulunuyor:
Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar (derin bir uykuda) uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın, geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku kaplardı. (Kehf Suresi, 18)
Yukarıdaki ayette yüzlerce yıl uykuda kaldıkları bildirilen Kehf Ehlinden bahsedilmektedir. Ayrıca Allah bu ayette bu kişilerin bedenlerini sağ ve sol yanlara çevirdiğini bildirmektedir. Bunun hikmeti ise çok yakın bir tarihte keşfedilmiştir.
Uzun süre aynı yatış pozisyonunda kalan insanlar ciddi sağlık problemleri ile karşılaşırlar: Kan dolaşımında komplikasyonlar meydana gelmesi, deride yaraların oluşması, yatılan yüzeye temas edenbölgelerde kanın pıhtılaşması gibi...
Uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında meydana gelen yatak yaralarına "basınç yaraları" da denir. Çünkü çok uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında, vücudun belli bir bölgesine uygulanan sürekli basınç, kan damarlarının sıkışıp kapanmasına neden olabilir. Bunun sonucu olarak kan yoluyla taşınan oksijen ve diğer besinler deriye ulaşamaz ve deri ölmeye başlar. Bu durum vücutta yaraların oluşmasına sebep olur. Eğer bu yaralar tedavi edilmezse derinin katmanları, yağ ve kas dokuları da ölebilir.
Derinin ya da dokunun altında oluşan bu yaralar, tedavi edilmezlerse ya da enfeksiyon kaparlarsa ciddi boyutlara ulaşabilir, hatta hayati tehlikeye sebep olabilirler. Bu nedenle deri üzerindeki basıncı azaltmak için her 15 dakikada bir pozisyon değiştirmek en sağlıklısıdır. Kendi kendine hareket edemeyen felçli hastalar da bu nedenle özel bir bakıma tabi tutulurlar ve her 2 saatte bir başkasının yardımıyla hareket ettirilirler. Yukarıdaki ayette yüzyılımızda keşfedilen bu tıbbi bilgilere dikkat çekilmesi, kuşkusuz Kuran'ın ayrı bir mucizesidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme