26 Nisan 2014 Cumartesi

Ahir zaman neden çok zorlu bir dönem?


Ahir zaman neden çok zorlu bir dönem?
Ahir zamanda altınçağ döneminden önce çok zorlu bir dönem olacak.

Neden ahir zaman tarihin en zorlu dönemi olacak? Kıyametten önceki dönem de ondan. Artık dünya büyük bir hızla sona doğru gidiyor. Kıyametin ardından artık bu müthiş canlılığın yaşandığı dünya ebediyyen yok olacak. Burada artık ne tek bir çiçek yetişecek, ne de bir insan dünyaya gelecek, ne bir kuş gökyüzünde süzülecek. Çünkü artık dünya diye bir yer olmayacak...
Dünyanın sonuna hızla yaklaşırken yaşadığımız ve yaşayacağımız olaylar da bu kapanışa yakışır derecede ihtişamlı olacak. Peygamberimiz bu dönemi birçok hadisle çok net bir şekilde tarif etmiş.
Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların artarda kopması gibi. (Ramuz-El Ehadis, 2776; Camiü’s-Sagir, 3167)
Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. ( Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani,s.478)
Peygamberimizin yüzyıllar önce bildirdiği alametler işte şimdi bir bir gerçekleşiyor, bu alametlere kısaca maddelersek:
 -Ramazan Ayı'nda Ay ve Güneş Tutulmaları
- Kuyruklu Yıldızın Doğması
- Kabe Baskını ve Kabe'de Kan Akıtılması
- Doğu Tarafından Bir Ateşin Görünmesi
- Güneş'ten Bir Alametin Belirmesi
- Yaygın Katliamların Meydana Gelmesi
- Şam ve Mısır Meliklerinin Öldürülmesi
- Mısırlıların Esir Alınması
- Şehirlerin Yok Olması
- Harap Olmuş Yerlerin İmarı
- Dördüncü Sulh ve Arap - İsrail Barışı
- Iraklıların Parası Kalmayacak
- Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi
- Irak ve Şam'a Ambargo
- Irak'ın Yeniden Yapılanması
- Şam'da Fitneler
- Şam, Irak, Arabistan'da Kargaşa
- Müslümanlarla Yahudilerin Savaşması
- Masum Çocukların Öldürülmesi
- Fitnelerin Çoğalması
- Haramların Helal Sayılması
- Allah'ın Açıkça İnkar Edilmesi
Depremlerin Artması
- Ahlaki Çöküş
- Salgın Hastalıklar
- Çöllerin Yeşertilmesi
- Sahte Mesihlerin Ortaya Çıkışı
Tüm bu alametlerin Hicri 14. Yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları peygamberimizin bize 1400 yıl önce bildirdiği ahir zamanda yaşadığımızın kanıtıdır. Bu dönemin zorlu olmasının nedeni iman eden çok az insan olması ve Deccaliyetin her yeri hakimiyeti altına almasıdır. Kıyametten önce Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın vesilesiyle muhteşem bir altınçağ yaşanacak, insanlar son kez imanla yaşamanın müthiş zenginliğini tadacaktır. Altınçağ döneminde yer ve gök tüm bereketini yayacak, dünya görülmemiş bir güzelliğe, ihtişama kavuşacaktır.
Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın yaklaşık 7 yıl süren hakimiyetinin ardından altınçağ dönemi bitecek ve insanlar yine imanlarını kaybetmeye başlayacaklar. Deccal sinsice insanların doğru yoluna oturacak ve yeryüzünde nerdeyse iman eden hiç kimse kalmayacak. İnsanlar o kadar azgınlaşacaklar ki Kuran’ı bile tamamen yeryüzünden kaldıracaklar. İşte böylesine zorlu bir dönemde kıyamet inkar edenlerin başına kopacak ve dünya tüm haşmetiyle bu insanların üzerine yıkılacaktır.
İnkar edenler, dediler ki: "Kıyamet-saati bize gelmez." De ki: "Hayır, gaybı bilen Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey O'ndan uzak (saklı) kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da, istisnasız, mutlaka apaçık bir kitapta (yazılı)dır."(Sebe Suresi, 3)
“Bu, Allah’ın dilediği zamana kadar böyle devam edecektir. Sonra Allah hoş bir rüzgar gönderecek vekalbinde hardal tanesi kadar îmanı bulunan herkesin ruhunu bu rüzgarla alacak. Geride, kendilerinde zerre kadar hayır ve iyilik bulunmayan kimseler kalacak. İşte o zaman, onlar da atalarının dinine döneceklerdir.” 
"Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır." (Müslim) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme