26 Nisan 2014 Cumartesi

Evrimciler evrimi ideolojik olarak savunduklarını nasıl itiraf ediyorlar?


Evrimciler evrimi ideolojik olarak savunduklarını nasıl itiraf ediyorlar?
Bugün dünyadaki ünlü üniversitelerin kürsülerinde oturan bilim adamları evrimteorisini savundukları için ve yaratılışı inkar ettikleri için o makamlarında rahat rahat oturuyorlar. Evrim teorisinin mantıksızlıklarını, çarpıklıklarını ve tutarsızlıklarını anlatsalar ve evrime inanmadıklarını söyleseler o kadar kolay o makamlara gelebilirler mi sanıyorsunuz? Ama yine de içlerinde cesaretli olanlar çıkıyor. Yıllarca içi bomboş bir teoriye inandığını açıklayan çıkıyor, delilleri gizliyerek insanları nasıl kandırdıklarını açıklayan çıkıyor. Evrimciler aslında kendileri inanmadan bu köhne teoriyi ideolojik olarak savunuyorlar. Yoksa canlıların hiç değişmediklerini, birbirlerine dönüşmediklerini gösteren milyonlarca fosilleri gördükten sonra hala evrimi savunmaları imkansız. Bakın evrimciler bu içi boş teoriyi ideolojik olarak savunduklarını nasıl itiraf ediyorlar:
Chandra Wickramasinghe:
Bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca, bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramı ile uyuşamayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu... Ama şu anda, Allah'a inanmayı gerektiren açıklamaya karşı olarak öne sürülebilecek hiçbir argüman bulamıyorum. Biz hep açık bir zihinle düşünmeye alıştık ve şimdi yaşama getirilebilecek tek mantıklı cevabın yaratılış olduğu sonucuna varıyoruz, tesadüfi karmaşalar değil.1
Prof. Fred Hoyle (Cambridge Üniversitesi'nden İngiliz Matematikçi Ve Astronom):
Aslında, yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki, insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Bunun (kabul edilmeyişin) nedeni, bilimsel değil, psikolojiktir.2
François Jacob:
Bütün bu tartışmalar ciddi soruları gündeme getirmektedirler ve başlıca şu soruları: Biyologların ideolojik ön yargıdan gerçekten bağımsız bir evrim kuramı geliştirmeleri mümkün müdür?3
Dr. Michael Walker (Antropolog, Sidney Üniversitesi):
Birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin teorisine dilleriyle hizmet ediyor olmalarının tek nedeninin, bu teorinin bir Yaratıcı olduğunu reddetmesi olduğunu kabul etmek zorundayız.4
Robert Shapiro:
Bizi basit kimyasalların var olduğu bir karışımdan, ilk etkin replikatöre (DNA veya RNA'ya) taşıyacak bir evrimsel ilkeye ihtiyaç vardır. Bu ilke "kimyasal evrim" ya da "maddenin kendini örgütlemesi" olarak adlandırılır, ama hiçbir zaman detaylı bir biçimde tarif edilmemiş ya da varlığı gösterilememiştir. Böyle bir prensibin varlığına, diyalektik materyalizme olan bağlılık uğruna inanılır.5
Hubert Yockey (Evrimci Biyolog):
Diyalektik materyalizmin mutlak ve kapsamlı doktrinlerine olan inanç, yaşamın kökeni senaryolarında çok önemli bir rol oynamaktadır. Diyalektik materyalizmin etkili olduğu hayatın kökeni ile ilgili senaryolardan biri de güneş sistemi içindeki "uygun bir başka gezegende" daha hayat olduğu iddiasıdır. Bu hiçbir delil olmamasına, hatta aksini kanıtlayan güçlü deliller bulunmasına rağmen inanılan bir senaryodur.6
Paul R. Ehrlich Ve Richard W. Holm:
Modern evrim teorisini bu yapıların açıklamasında en iyi teori olarak görmektense tek teori olarak görmek giderek daha yaygın hale gelmektedir. Günümüzde bu teoriyi bir dogma olarak ölümsüzleştirmek gözlemlenen dünya hakkında daha doyurucu açıklamalar yapılmasını engelleyecektir.7
Theodosius Dobzhansky:
Deliller hiçbir zaman kimseyi tam anlamıyla tatmin etmedi; yine de gerçekler konusunda bilgili olan çok az insan anti-evrimcidir.8
Pierre Paul Grassé:
(Evrimcilerin canlılığın açıklaması olarak öne sürdükleri)... tesadüf kavramı, ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir.9
Prof. Cemal Yıldırım:
Darwinizm doğal seleksiyon tezini yoklanması gereksiz, doğruluğu apaçık bir ilke saydığı ölçüde bilimsel bir kuram olmaktan uzaklaşmakta, ideolojik bir öğreti kimliği kazanmaktadır.10
Geoffrey Clark (Arizona State Üniversitesi'nden Antropolog):
Önümüzdeki bir grup alternatif araştırma sonucundan bir tanesini, daha önceki varsayımlarımıza ve ön yargılarımıza göre seçiyoruz, bu hem politik hem de subjektif bir işlem... Paleoantropolojinin sadece şekli bilimseldir, içeriği değil.11
Evrimci Greg Kirby (Biyoloji Öğretmenleri Birliği'nin Toplantısında Yaptığı Bir Konuşmadan):
Eğer bütün hayatınızı kemik toplamak, kafatasının ve çenenin küçük parçalarını bulmak için harcıyorsanız, bu küçük parçaların önemini abartmak için çok güçlü bir istek duyarsınız.12
Kaynaklar:
1. Chandra Wickramasinghe, London Daily Express ile bir röportajından, 14 Ağustos 1981
2. Fred Hoyle-Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space, New York, Simon & Schuster, 1984, s.130
3. François Jacob, Mümkünlerin Oyunu, Kesit Yayınları, İstanbul 1996, s. 60
4. Dr. Michael Walker, Quadrant, Ekim1982, s.44
5. Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth, Summit Books, New York, 1986. s. 207
6. Hubert Yockey, "Self-Organization Origin of Life Scenarios and Information Theory", Journal of Theoretical Biology, cilt 91, 1981, s. 27-28
7. Paul R. Ehrlich ve Richard W. Holm, "Patterns and Populations", Science, vol. 137 (August 31, 1962), s.656-7
8. Theodosius Dobzhansky, "Evolution at Work", Science, Mayıs 9, 1958, s. 1092
9. Pierre Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, s.107
10. Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Bilgi Yayınevi, Ocak 1989, s. 51
11. G. A. Clark, C. M. Willermet, Conceptual Issues in Modern Human Origins Research, New York, Aldine de Gruyter, 1997, s. 76
12. Paul S. Taylor, Origins Answer Book, 5. baskı, 1995, s. 35

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder