26 Nisan 2014 Cumartesi

Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak -8


Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak -8
Dünyadaki tüm olaylar Hz. Mehdi'nin zuhuru için önceden kaderde belirlenmiş olaylardır.

Yüzyıllardır tüm Müslümanlar tarafından büyük bir hasretle beklenen Hz. Mehdipeygamberimizin hadislerine göre İstanbul’dan çıkacaktır. Peygamberimiz hadisinde bu gerçeği şöyle bildiriyor:
Hz. Katade’den rivayete göre;
Resulullah  şöyle buyurmuştur: Mehdi, Medine’den çıkacak ve Mekke’ye gelecek. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemediği halde Rükun ile Makam arasında ona biat edecekler.” 1
Hz. İbni Amrdan rivayet edilmiştir:
Peygamberimiz buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi.
-Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?)
-Buyurdu ki: Konstantiniyye. (İstanbul)
Peygamberimiz İstanbul’un Hz. Mehdi tarafından manen feth edileceğini de şöyle bildirmiştir:
“Allah Teâlâ Hazretleri, mü’min kullarına Roma’nın merkezi olan İstanbul’un tesbih ve tekbir ile fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır.”1
Allah Konstantiniyye’yi (İstanbul’u) çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek… Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. 2
Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde Konstantiniyye’nin fethini müyesser kılar. 3
Peygamberimiz yanındaki sahabelere Hz. Mehdi’yi büyük bir heyecanla müjdeliyor, onun dış görünüşünü çok detaylı anlatıyordu. Sahabelerde Hz. Mehdi’yi adeta görmüş gibi anlatan peygamberimizi büyük bir şevkle dinliyorlardı. Şimdi peygamberimizin Hz. Mehdi’nin dış görünüşü hakkında verdiği detaylara bakalım:
YANAKLARI DAHA AZ DOLGUNDUR:
Resullulah (sav) buyurdu: “…YANAKLARI DAHA AZ DOLGUN GÖZÜKÜR ve (uykusuz kaldığından dolayı) bazen solgundur…” 4
DİŞLERİ GÜZEL VE PARLAKTIR:
DİŞLERİ PARLAK olacaktır. 5
… (Hz. Mehdi (as)’ın) ÖN DİŞLERİ PARLAKTIR… 6
HZ. MEHDİ’NİN YÜRÜYÜŞÜ:
… Bir özelliği de YÜRÜRKEN UYLUKLARININ AÇIK VE BİRBİRİNDEN UZAK OLMASIDIR. 7
KONUŞURKEN KİMİ ZAMAN DİLİNDE AĞIRLIK OLUŞUR:
DİLİNDE AĞIRLIK VARDIR…. 8
…YAVAŞ VE AĞIR KONUŞTUĞU ZAMAN sağ elini sol dizine vurur… 9
KONUŞMALARINDA VURGU YAPMAK İÇİN SAĞ ELİNİ KULLANIR:
…Yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR… 10
HZ. MEHDİ UZUN ÖMÜRLÜDÜR:
Ebu Said’den: Hasan b. Ali şöyle buyurdu: “… ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) GAYBETİNDE ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZATACAK … ve bu, Allah’ın her şeye Kadir olduğunun bilinmesi içindir.” 11
Mert Arslanoğlu

mertarslanoğlu@yahoo.com.tr

Kaynaklar:
1. (Ahmed Gümüşhanevi . Ramuz’ul Ahadis, s. 478)
2. (Kıyamet Alametleri, sf. 181)
3. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 56)
4. (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)
5. (Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)
6. (Yenabi-ül Mevedde, s. 423)
7. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 32)
8. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, s.174)
9. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, s.174)
10. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, s.174)
11. (Kemal-ud Din, cilt 1, s. 315)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme