26 Nisan 2014 Cumartesi

Bir Kuran mucizesi paylaşalım: Mikroskobik hayat


Bir Kuran mucizesi paylaşalım: Mikroskobik hayat
Allah bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok alemi yaratandır.

Tek tek tek iman hakikatlerini, Kuranmucizelerini anlatmak, Mehdiyet'i müjdelemek, Cenab-ı Allah'a sığınmak, kardeş olmak, sevgi dolu, merhametli, klas, örnek olmak. Bunların hepsi müminlerin vazifesidir. Bizler iman hakikatlerini anlatacağız, bizler Kuran mucizelerini anlatacağız. Böylelikle insanların kalplerinde iman tohumları yeşerecek. Bir de bakacağız ki taş gibi kalpler yumuşamış, duymayan kulaklar duyar olmuş, görmeyen gözler görür olmuş…
Kuran mucizelerini anlatmak insanlara tebliğ yapmanın en güzel yollarından biri. Böylelikle 1400 yıl önce peygamberimize vahyedilen Kuran’daki büyük mucizeleri gören insanlar hidayet bulacak ve yüzlerini Allah’a dönecekler. Bu yüzden bugün de Kuran Mucizelerinden yeni bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.
 Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) Yücedir. (Yasin Suresi, 36)
... daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır? (Nahl Suresi, 8)
Yukarıdaki ayetlerde, Kuran'ın indirildiği dönemde insanların bilmediği hayat formlarının olduğuna işaret edilmektedir. Nitekim mikroskobun keşfi ile birlikte insan gözünün göremediği küçüklükte yeni canlılar keşfedilmiştir. Böylece Kuran'da dikkat çekilen, bu canlıların varlığı hakkında insanlar bilgi sahibi olmaya başlamışlardır. Çıplak gözle görülemeyen ve genellikle tek bir hücreden ibaret olan mikro canlıların varlığına işaret eden diğer ayetler ise şöyledir:
... Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey O'ndan uzak (saklı) kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da, istisnasız, mutlaka apaçık bir kitapta (yazılı)dır. (Sebe Suresi, 3)
... Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta (saklı) kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta (kayıtlı) olmasın. (Yunus Suresi, 61)
Yeryüzünün her yanına yayılmış olan bu gizli dünyanın üyeleri yani mikroorganizmalar, yeryüzündeki hayvanların 20 katı kadardırlar. Gözle görülmeyecek kadar küçük bu mikroorganizmalar topluluğu, bakteriler, virüsler, mantarlar, su yosunları ve akarlardan oluşur. Bu mikrocanlılar, yeryüzündeki yaşam dengesinin önemli bir unsurudur. Örneğin Dünya üzerinde yaşamın oluşumunu sağlayan temel öğelerden bir tanesi olan azot döngüsü, bakteriler tarafından sağlanır. Bitkilerin topraktaki mineralleri alabilmelerini sağlayan en önemli unsur ise kök mantarlarıdır. Salata veya et gibi nitrat içeren besinlerden zehirlenmemizi ise dilimizde bulunan bakteriler önler. Aynı zamanda bazı bakteriler ve algler, dünyada canlılığın var olmasının temel unsuru olan fotosentez yapabilme yeteneğine sahiptirler ve bu görevi bitkilerle paylaşırlar. Bazı akar türleri organik maddeleri parçalayarak besinleri bitkilerin kullanabileceği hale dönüştürebilirler. Görüldüğü gibi ancak teknolojik aletlerle hakkında bilgi edinebildiğimiz bu küçük canlılar, insan yaşamı için vazgeçilmez öneme sahiptirler.
Kuran'da asırlar öncesinden gözle gördüğümüz âlemlerin dışında da canlılar olacağına dikkat çekilmesi, kuşkusuz Kuran'ın bir başka mucizesidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme