22 Nisan 2014 Salı

Kuran’daki ayetlerde hayret uyandıran ebced tarihleri – 5


Kuran’daki ayetlerde hayret uyandıran ebced tarihleri – 5
Bugün Kuran’da yer alan ayetlerin ebced tarihlerinin nasıl ahir zamana yani günümüze baktığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayetlerin ebced değerleri hesaplandığında hayret verici şekilde günümüze işaret edildiğini görüyoruz.Mucizelerle dolu bir kitap olan Kuran, içindeki hikmet dolu ayetlerle günümüzde yaşanacak olaylara dikkat çekiyor. Kuran ayetlerinde yer alan ebcedlere geçmeden önce yine ahir zamanla ilgili iki hadise  bakalım:
Devrin imamını kabul etmeden ölen, cahiliye ölümü üzerine ölmüş olur:
Fuzeyl bin Yesar şöyle der: İmam Muhammed Bakır’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Her kim zamanının imamını tanımadan ölürse cahiliyet ölümü üzerine ölmüş olur. Ve her kim imamını tanırsa Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam’ın zuhurunun erken veya geç olması, onun için fark etmez. Ve her kim imamını tanıyarak ölürse Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam’ın çadırında olanlar gibidir.” (Gaybetul Numani, sf. 407)
Diğer imamları kabul edip, Hz.Mehdi’yi inkar eden, tüm peygamberleri kabul edip Hz. Muhammed’i inkar etmiş gibi olur:
Onbirinci İmam Hasan Askari dedi ki: “Allah’ın peygamberinden sonraki imamları kabul edip Mehdi (as)’ı inkar eden kişi, tüm peygamberleri kabul eden, ama Muhammed (sav) reddeden kişi gibidir. Ve her kim Allah’ın peygamberini (Muhammed (sav)) inkar ederse Allah’ın bütün peygamberlerini inkar etmiş gibi olur. Bizim sonuncumuza itaat etmeniz birincimize itaat etmeniz gibidir ve sonuncumuzu inkar etmeniz birincimizi inkar etmeniz gibidir. Dikkat edin! Doğrusu Mehdi için Allah’ın korudukları dışında, tüm insanların şüpheye düşeceği bir gayb olacaktır.” (Ithbatu’l-hudat, Şeyh Hurr el-Amili, sf. 427)
Şimdi birlikte ayetlerin ebced değerlerine bakalım:

13456

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme