20 Nisan 2014 Pazar

Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak – 4


Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak – 4
Kendilerince Mehdiyeti gizlemeye çalışanlar çok zavallı bir çırpınma içindeler.

Peygamberimiz ahir zamanıhadislerinde nasıl detaylı anlatmış, nasıl adeta görmüş gibi yaşanacak olayları tarif etmiş. Şimdi o tarif ettiği tüm olaylar ard arda yaşanıyor, fakat milyonlarca insan derin uykuda olduğu için gerçekleşen bu mucizeleri bir türlü fark edemiyorlar. İslam âlimleri de söz birliği etmişçesine ne peygamberimizin gerçekleşen hadislerinden, ne de yakın bir tarihte zuhur edecek olan Hz. Mehdi ve Hz. İsa’dan bahsediyorlar.
Onlar gizleseler de İsa Mesih’de hayatta, Hz. Mehdi’de hayatta. Vakit bitti. Dünyanın sonundayız artık. Dünya 2120 gibi kıyamete hazırlanıyor.Bediüzzaman’da bunu ifade ediyor Risalelerinde. Ben de kıyametten önce yaşadığımız bu dönemde Hz. Mehdi’yi daha iyi tanıyabilmemiz için sizlere onun fiziki özelliklerini çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Böylece zuhur ettiğinde insanlar kendisini fark edebilecekler. Bu detayları öğrenenler, ısrarla “Hz. Mehdi gelmeyecek” diye diretenlerin, aslında kendi çıkarlarından vazgeçmemek için böyle söylediklerini anlayacaklar. Şimdi Hz. Mehdi’nin dış görünüşü ile ilgili hadislere devam edelim:
İKİ KAŞININ ARASINDA TEK ÇİZGİ HALİNDE, KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR:
Hz. Mehdi (as)'ın ... İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR... (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))
HZ. MEHDİ’NİN SAÇININ VE SAKALININ GÜZEL ÖZELLİKLERİ:
SAÇI GÜRDÜR:
(HZ. MEHDİ (AS)'IN) SAÇI SIKTIR... 1
SAÇI SİYAHTIR:
SİYAH SAÇLIDIR... 2
SAÇLARI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKER
O (HZ. MEHDİ ) ... GÜZEL SAÇLIDIR... 3
... O (HZ. MEHDİ)... GÜZEL SAÇLI... bir gençtir. 4
SAÇLARI KULAĞININ ÜSTÜNDE KIVRILIR:
Resullulah (sav) buyurdu: "…Saçları kulağının üzerinde kıvrılır..." 5
SAKALI SIKTIR:
Sakalı SIKTIR. 6
Sakalı BOL VE SIK olacaktır. 7
SAKALI SİYAHTIR:
SİYAH SAKALLIDIR. 8
SAKALI CEZM EDİLMİŞ, YANİ DÜZELTİLMİŞTİR:
... (Hz. Mehdi) ...MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP),... Bir adam ki, ona Şuayb bin Salih denilir. ... 9
Bu hadiste Peygamberimiz, Hz. Mehdi’ye Şuayb bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam alimi Heytemi Hazretleri, Hz. Mehdi için kullanılan Şuayb kelimesinin şubecik anlamında kullanıldığını ifade etmiş, bu ifade ile Hz. Mehdi'nin çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine Bin Salih ifadesiyle de Hz. Mehdi’nin babasının da salih bir insan olduğuna dikkat çekildiğini açıklamıştır.
Kaynaklar:
1.       (Bihar-ül Envar, cilt 13)
2.      (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
3.      (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)
4.      (Simt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)
5.      (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)
6.      (Kıyamet Alametleri, s.163)
7.      (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.23)
8.      (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
9.      (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder