20 Nisan 2014 Pazar

Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak -5


Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak -5
Bu dünya ancak Hz. Mehdi ile huzur bulacak.

Bu dünya Mehdiyet ile son bulacak. Şu andakıyametten önceki son dönemdeyiz ve Hz. Mehdi ile Hz. İsa’nın zuhurunu büyük bir heyecanla bekliyoruz. İslam âlimleri ne kadar gizlerlerse gizlesinler, ne kadar açıklamak istemezlerse istemesinler, biz Mehdi ile ilgili sahih hadisleri açıklayarak Müslümanları müjdeliyoruz. Evet zuhur vakti yakın… Kısa bir süre sonra Hz. Mehdi’yi hepimiz gözlerimizle göreceğiz, kalplerimiz onun sevgisiyle dolacak, dilimiz hep ondan konuşacak. İnsanların koşarak onun etrafında toplandığına, ona karşı büyük bir muhabbet beslediğine tanık olacağız. Onun da tüm dünyayı adaletle, sevgiyle, güzellikle, şefkatle, merhametle ve asaletle doldurduğunu göreceğiz. İşte bu günler gelmeden önce Hz. Mehdi’nin dış görünüşünü tüm detaylarıylapeygamberimizin nasıl anlattığını sizlerle paylaşıyorum. Böylece Hz. Mehdi’nin dış görünüşü hakkında herkesin bilgi sahibi olacağını düşünüyorum.
SAKALI YANLARDA DAHA AZDIR:
... (Hz. Mehdi)..., KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... 1
O ... (Hz. Mehdi)... SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR. 2
Birçok hadiste Hz. Mehdi’nin sakallı olacağını haber veren Peygamberimiz bu hadisinde de bu sakalın şekliyle ilgili detaylar bildirmiştir. Hz. Mehdi’nin sakal cinsinin ince yapılı olduğunu, şekil olarak da yanlardan az yani ince olarak inen, aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğunu ifade etmiştir.
HZ. MEHDİ’NİN SAKALI HAFİF OLUP SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI İSE UZUN OLACAKTIR... (Hz. Mehdi) orta boylu, esmer, MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... Bir şahıs ki, ona şuayb bin salih denilir... 3
Hadisteki "meczum" yani "cezm edilmiş, yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal" ifadesiyle Hz. Mehdi’nin sakal şekli; ayrıca kevsec ifadesiyle de sakalının hem yanlardan ince olarak inen hem de ince tüylü bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hadisteki kevsec ifadesiyle Hz. Mehdi’nin sakalının sert sakal şeklinde değil aynı Peygamberimiz 'de de olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde olduğu da anlaşılmaktadır.
GENİŞ VÜCUTLUDUR:
İRİ GÖVDELİ... 4
O (Hz. Mehdi), alnı açık... KARNI BÜYÜK, iki uyluk arası açık...5
İKİ UYLUK ARASI AÇIK... 6
OMUZLARI GENİŞTİR:
(Hz. Mehdi (as)'ın) OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, İRİ... İKİ OMUZUNUN ARASI GENİŞTİR. 7
OMUZLARI HEYBETLİDİR:
Resullulah (sav) buyurdu: "İnce ve güzel bir burnu vardır. Alnı geniş ve parlaktır; omuzları bir kaya kadar sağlamdır..." 8
UYLUKLARI GENİŞTİR:
Ahir zamanda soyumdan bir kişi (Hz. Mehdi (as)) çıkacak, ... Açık ve geniş karınlı olacak, UYLUK KEMİKLERİ GENİŞ... belirgin olacaktır... 9
KARNI GENİŞTİR:
O (Hz. Mehdi) ... KARNI BÜYÜK, iki uyluk arası açık... 10
BAŞI BÜYÜKTÜR:
O (Hz. Mehdi) ve GENİŞ YÜZLÜ bir gençtir. 11
Hz. Mehdi ben(im neslim)dendir. ALNI GENİŞ VE AÇIKTIR. 12
Hadislerden de anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi’nin alnı ve yüzü geniştir, dolayısıyla büyük bir başa sahiptir.
Kaynaklar:
1.      (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi, s.41)
2.      (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628, 77, 93) s. 588-589)
3.      (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)
4.      (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
5.      (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)
6.      (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
7.      (Bihar, Cilt 13, Sayfa 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-i Melahim-i Fiten Cilt :1 Sayfa:203-214 ve Cilt:3 Sayfa 76-80)
8.      ((İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)
9.      (İmam Mehdi'nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el-Kureyşi)
10.  (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)
11.  (Simt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)
12.  (İmam Şarani "Ölüm - Kıyamet - Ahiret ve Ahir zaman Alametleri", Bedir Yayınevi, s. 432-448)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder