10 Nisan 2014 Perşembe

Hz. Mehdi’nin yüzü ile ilgili hadislerde bildirilen detayları biliyor musunuz?


Hz. Mehdi’nin yüzü  ile ilgili hadislerde bildirilen detayları biliyor musunuz?
Hz. Mehdi'nin yüzü iffet nuruyla ve görkemle doludur.

Peygamberimiz 1400 sene önce Hz. Mehdi’yi, yüzünü, kaşlarını, burnunu, alnını, saçlarını ne kadar güzel ve hikmetli hadislerle anlatmış. O mübarek şahıs İstanbul’dan zuhur ettiğinde onu tanıyalım, Hz. Mehdi olduğunu anlayalım diye. Hz. Mehdi öyle güzel bir yüze sahip olacak ki, onunla karşılaşan heybetinden ve güzelliğinden çok etkilenecek. Peygamberimiz ayrıca Hz. Mehdi’nin zuhur ettiğinde 40 yaşlarında oldukça genç gözükeceğini şöyle bildiriyor:
Uzun ömürlü ve GENÇ YÜZLÜDÜR. Onu gören 40 yaş civarında bir erkek diye düşünür ve bir işareti de ALLAH'IN EMRİ GELİNCEYE KADAR YAŞLANMAYACAĞIDIR.1
 ...Va'dedilmiş kaim (Hz. Mehdi) İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE ZUHUR EDECEKTİR.2
Peygamberimizin Hz. Mehdi’nin yüzü ile ilgili hadislerde bildirdiği detaylara bakarsak;
BURNU ÇOK MUNTAZAMDIR:
O, açık alınlı, KÜÇÜK BURUNLU... 3
İmam Ahme Ebu Ya'la, Semuyeh, Ziyaü'l-Makdisi el-Muhtare'de Ebu Said (ra)'dan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Ehli beytimden saçı düzgün, alnı açık, BURNU MUNTAZAM BİR KİMSE (HZ. MEHDİ) ..." 4
İNCE BURUNLUDUR:
Onun alnı geniş, BURNU İSE İNCE OLACAKTIR. 5
BURNU KÜÇÜKTÜR:
(Hz. Mehdi’nin) BURNU KÜÇÜKTÜR... 6
BURNUNDA ORTA BÖLÜMÜNDE, BELLİ BELİRSİZ ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTI VARDIR:
(Hz. Mehdi’nin) Burnu küçüktür ve tam KÖPRÜ BÖLÜMÜNDE ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTISI VARDIR. 7
ALNI PARLAKTIR:
Ebu Said El-Hudri, Allah'ın Elçisi (sav)'den nakleder, "Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve Ehli Beytim'den... PARLAK ALINLI BİRİNİ (Hz. Mehdi’yi) çıkartacak..." 8
ALNI GENİŞTİR:
(Hz. Mehdi’nin)... ALNI GENİŞTİR... 9
ONUN ALNI GENİŞ, burnu ise ince olacaktır. 10
AÇIK ALINLIDIR:
Mehdi bendendir... AÇIK ALINLIDIR. 11
O, AÇIK ALINLIDIR. 12
ALNINDA BİR İZ (YARA İZİ) VARDIR:
Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a şöyle arzettim: "... ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben." 13
ALNINDA HAFİF BİR İÇBÜKEYLİK VARDIR:
(Hz. Mehdi (as)'ın) ... alnı geniştir ve ALNINDA HAFİF İÇBÜKEYLİK VARDIR.... 14
YANAĞINDA BEN VARDIR:
Yüzünde BİR BEN bulunacaktır. 15
YANAĞINDA, İNCİYİ ANDIRAN, BİR YILDIZ GİBİ YÜZÜNÜ AYDINLATAN BİR İŞARET VARDIR. 16
BU BEN, AÇIK RENKLİ VE PARLAKTIR:
Hz. Mehdi’nin... YANAĞINDAKİ BENİ ...YILDIZ GİBİ PARLAKTIR. 17
BENİ, HZ. MUSA’NIN YANAĞINDAKİ BEN GİBİDİR:
Hz. Mehdi’nin.. YANAĞINDAKİ BENİ HZ. MUSA'DA OLDUĞU GİBİ dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır... 18
YANAĞINDAKİ BEN DIŞA ÇIKIKTIR:
Hz. Mehdi’nin.. YANAĞINDAKİ BENİ DIŞA ÇIKIKTIR.... 19
ÇEKİK GÖZLÜDÜR:
Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a şöyle arzettim: "... Mehdi'nin GÖZLERİ ÇEKİKTİR..." 20
YEŞİL GÖZLÜDÜR:
O (HZ. MEHDİ) YEŞİL GÖZLÜ (EKHALU'L AYNEYNİ) … bir gençtir... 21
O (HZ. MEHDİ) YEŞİL GÖZLÜ (AYNU'L HADRA), hilal kaşlı, kalkık burunlu, sık sakallı, sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. 22
Kaynaklar:
1.      (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. Cilt, s. 284)
2.      (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)
3.      (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)
4.      (Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Peygamber (sav) Külliyatı, s. 202)
5.      (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. cilt, s. 365)
6.      (Bihar-ül Envar, c ilt 13, s.?)
7.      (Bihar-ül Envar, cilt 13)
8.      (İkdüd Dürer fi Ekber-i Muntazar, s. 101)
9.      (Bihar-ül Envar, cilt 13, s?)
10.  (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. Cilt, s. 365)
11.  (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)
12.  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
13.  (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)
14.  (Bihar-ül Envar, 13. Cilt)
15.  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
16.  (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)
17.  (Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243 (Farsça tercüme))
18.  (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))
19.  (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))
20.  (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)
21.  (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628 77 93) s. 588-589)
22.  (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77, 93)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder