22 Nisan 2014 Salı

Kadın, domuz, eşek ve köpek…


Kadın, domuz, eşek ve köpek…
Kuran'a göre kadın ve erkek eşittir, yobazlar kadına baskı için birçok hadis uydurmuştur.

Evet yanlış okumadınız. Kadın, domuz, eşek ve köpek… İşteyobazların kendi uydurdukları son derece ürkütücü hurafelerden yanlızca biri bu. Yobazlar kadın, eşek, domuz ve köpeğin namazı bozduğunu uydurmuşlar. Kadını ellerinden geldiği kadar aşağılamışlar. Öyle hadisler uydurmuşlar ki kadını adeta erkeğin kölesi haline getirmişler.
Kadın yobazlara göre ikinci sınıf vatandaş, hiçbir hakkı yok, söz söyleme hakkı yok, konuşma hakkı yok, çalışma hakkı yok, evden dışarı çıkma hakkı yok. Kadın sadece çocuk doğuracak, çocuklara ve kocasına köle olacak, bütün gün evde hizmetçi gibi çalışacak, bunun dışında hiçbir itiraz hakkı olmayacak. Kocasının sözünden asla dışarı çıkmayacak. İşte bütün bunları yobazlar kendi çıkarlarını korumak adına uydurmuşlar.
Bakın yobazlar kendi uydurdukları, üstelik peygamberimize iftira atarak “hadis” olduğunu öne sürdükleri şu sözlere:
Kadın konuşacaksa sesi anlaşılmasın diye ağzına çakıl taşı koyup konuşması gerekir…
Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese, yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.1
Kadınların dinleri ve akılları eksiktir. 2
Kadınlar arasında iyi kadın yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir. 3
Doksandokuz kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir. 4
Bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse Cennete girer. 5
Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadın, ev ve atta 6
Dışarı çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra dışarı çıkacak ve şu kurallara kesin uyacaktır: Sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne, Hiç çıkmamış gibi davrana, Başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya, Kalabalığa karışmaya, Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya, Herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura, İşini bir an önce bitirip evine döne, 7
Yobazlara göre kadının en makbulü koyun cinsidir, bakın yobazlar kadının sıfatlarını nasıl sayıyorlar:
Kadın, Giyim kuşam hevesinden maymun,  fakir düşmeye razı olmadığından köpek, kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan, gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep,  evden eşya sattığından fare, erkeklere hile kurduğundan tilki, kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur… 8
Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin, zira kadınlara muhalefet berekettir.9
Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz. 10
Yobazların uydurdukları bunun gibi belkide yüzlerce hadisle kadının tüm özgürlüğü elinden alınmıştır. Kadının cennete girebilmesi için kocasının sözünden çıkmaması şart koşulmuştur. Kadının 90. Km.den uzağa yanında namahrem biri olmadan gitmesi haram ilan edilmiştir. Yobazlara göre kadın mutlaka muhalefet edilmesi gereken bir varlıktır. Erkeğe karısının söylediğinin tam tersini yapması öğütlenmiştir.
Bütün bu yazdıklarım tamamen uydurma bir dindir. Kadın Kuran’da üstün tutulmuştur. Yönetici olabilir, çalışabilir, erkeğin ne kadar hakkı varsa kadında aynı haklara sahiptir. Kuran’da Allah insanlara “mümin kadınlar ve mümin erkekler” diye hitap eder. Kuran’a göre kadın ve erkek eşittir. Kuran’da kadına yönelik bu uydurma hadislerde yer alan kısıtlamaların hiçbiri yoktur. Tam tersine peygamberlerin kadınlara çok değer verdiğini, onlarla konuştuklarını, onlarla istişare ettiklerini görüyoruz.
Sonuç olarak yobazlar kadını eve kapatıp, eğitim hakkını elinden alıp, kendilerine köle yapıp, tüm haklarını çalmışlardır. Böylece kadınların sosyal hayatta var olmalarını, kariyer sahibi olmalarını, güzel giyinmelerini, bakımlı olmalarını, medeni olmalarını ebediyen yasaklamışlardır. Oysa Kuran’a göre erkeğin kadının üzerinde hiçbir hakkı yoktur, erkeğin karısına baskı yapma hakkı yoktur, onu kısıtlama hakkı yoktur. Kısaca hayatını çalma hakkı yoktur. Kuran’a göre üstün olan erkek değildir, üstünlük ancak takva iledir.
Erkek olsun, kadın olsun, her kim inanmış olarak iyi fiiller gerçekleştirirse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle mutlaka veririz.(Nahl Suresi 97)
Samimi Müslümanlar yobazların uydurdukları bu hadislere karşı çok dikkatli olsunlar, bu sahte dinin esiri olmasınlar. Sadece kadının yüceltildiği, özgür bırakıldığı, çok değer verildiği Kuran’a uysunlar. Allah katında tek üstünlüğün iman ve ahlak olduğunu bilsinler:
Ey insanlar! Biz sizi bir erkek, bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır.(Hucurat Suresi, 13)

Kaynaklar:
(İbn Hacer el Haytemi 2/121)
(Sahihi Buhari)
(Sahihi Buhari)
(Sahihi Buhari)
(Riyazus Salihin)
(Ebu Davut Hadis no: 3922, Sahihi Buhari)
(Gazali, İhya, 2/290)
(Gazali, İhya)
Kadınlara Dini Bilgiler
 (İbni Hanbel Müsned, 5/43, Tirmizi 75)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder