16 Nisan 2014 Çarşamba

Kuran Mucizelerini öğrenelim – 1


Kuran Mucizelerini öğrenelim – 1
Kuran Mucizelerini anlatıldığında insanların imanı artar.

Kuran’ın, Allah’ın sözü olduğunu ispatlayan pek çok mucizevi özelliği var. Bu özelliklerin çoğu, ancak 20. ve 21. yüzyıl bilim ve teknolojisinin kullanılarak fark edilebilmiştir. Kuran’ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler, insanlara Kuran’ın Allah’ın sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır.
Kuran’ın indirildiği 7. yüzyılda, Arap toplumu bilimsel konular hakkında sayısız hurafeye ve batıl inanca sahipti. Evreni ve doğayı inceleyecek teknolojiye sahip olmayan Araplar, nesilden nesle aktarılan efsanelere inanıyorlardı.
Örneğin, gökyüzünün dağlar sayesinde tepede durduğu sanılıyordu. Bu inanışa göre Dünya düzdü ve iki uçtaki yüksek dağlar birer direk gibi gök kubbeyi ayakta tutmaktaydı.
Pek çok konuda, o dönemde hiçbir insanın bilmediği önemli bilgiler Kuran’da verildi. İnsanların astronomi, fizik ya da biyoloji hakkında çok az şey bildikleri bir dönemde indirilen Kuran, evrenin yaratılışından insanın oluşumuna, atmosferin yapısından, yeryüzündeki dengelere kadar pek çok konuda kilit bilgiler içermekteydi. İstersiniz şimdi Kuran Mucizelerine bakalım:
Çoğu kimse dağları yerkabuğunun üzerine konmuş dev kütleler zanneder. Oysa Dağların dağ kökü adı verilen kısımları vardır ve bunlar kimi zaman kendi boylarının 10-15 katı kadar yerin altına doğru uzanır. Bu özellikleriyle dağlar, tıpkı bir çivinin ya da kazığın çadırı sıkıca yere bağlamasına benzer bir role sahiptir. Örneğin zirvesi yeryüzünden 9 km yukarıda olan Everest Dağı’nın 125 km’den fazla kökü vardır. Bilimsel bir kaynakta dağların bu yapısı şöyle tarif edilir: Kıtaların daha kalın olduğu dağlık bölgelerde yer kabuğu mantoya derinlemesine saplanır.
mucize1
Kuran Mucizelerini öğrenelim

Bir Kuran ayetinde, dağların bu işlevine, “kazık” benzetmesi yapılarak şöyle işaret edilir: “Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık?” (Nebe Suresi, 6-7) Başka bir ayette ise Allah “Dağlarını dikip-oturttu” (Naziat Suresi, 32) Bu ayette dikip oturttu diye çevirelen ibare yani “ersayha” kelimesi “köklü kıldı, sabit yaptı, demirledi, yere çaktı” anlamlarına gelmektedir. Bu özellikleri sayesinde dağlar, yeryüzü tabakalarının birleşim noktalarında yer üstüne ve yer altına doğru uzanarak bu tabakaları birbirine perçinler. Bu şekilde, yer kabuğunu sabitleyerek magma tabakası üzerinde ya da kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Görüldüğü gibi, modern jeolojik ve sismik araştırmalar sonucunda keşfedilen dağların çok hayati bir işlevi, yüzyıllar önce indirilmiş olan Kuran-ı Kerim’de Allah’ın yaratmasındaki üstün hikmete bir örnek olarak verilmiştir.
mucize2
Kuran Mucizelerini öğrenelim

 Bulutların ağırlığı çok şaşırtıcı rakamlara ulaşmaktadır. Örneğin, kümülonimbüs türü fırtına bulutunda, 300.000 ton ağırlığa ulaşan miktarlarda su toplanmaktadır. Gökyüzünde 300.000 tonluk bir kütlenin durabileceği bir düzenin “kurulmuş” olması kuşkusuz hayranlık uyandıran bir durumdur. Kuran’daki diğer bazı ayetlerde de bulutların ağırlığına şu şekilde dikkat çekilmektedir.
mucize3
Kuran Mucizelerini öğrenelim
Kuran’da yağmur hakkında çeşitli bilgiler verilir. Zuhruf Suresi’nde , yağmurun belli bir ölçü ile indirildiği şöyle bildirilir: “Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi ‘diriltti (ve her yanına hayat) yaydı’; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız.”  (Zuhruf Suresi, 11)
mucize5
Kuran Mucizelerini öğrenelim

Yağmurdaki bu ölçü de, yine çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda Dünya’ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sürekli bir denge içinde, “bir ölçüye göre” dönüp durmaktadır. Yeryüzündeki hayatın devamı da, bu su döngüsü sayesinde sağlanır. İnsan sahip olduğu tüm teknolojik imkanları kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak gerçekleştiremez. Eğer bu miktarda en küçük bir değişiklik bile olsa, kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz; yağmur, Kuran’da bildirildiği gibi, yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder.
mucize6
Kuran Mucizelerini öğrenelim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder