9 Nisan 2014 Çarşamba

Masonlar neden bölündüler, her bölünmede nasıl güçlendiler, neden deşifre oldular? 2


Masonlar neden bölündüler, her bölünmede nasıl güçlendiler, neden deşifre oldular? 2
Masonlarla ilgili yazdığım yazıma gelen güzel tepkilere teşekkür ediyor, bu konuda yazmaya devam edeceğimi de söylemek istiyorum. Bu yüzden bu konuda araştırma yapan blog yazarları arkadaşlarımız sayfamı takip edebilirler. Birinci yazımda Masonların arasında çıkan itilaflardan ve bir televizyon kanalında deşifre olmalarından bahsetmiştim. Kanalda görüntüler yayınlandığında medyada şok etkisi yarattı, ama ön planda değil tabii geri planda! 18 Ocak 1997’de Şükrü Kamber Milli Gazete’de izlediği görüntüler sonucunda şunları yazmıştı:
"Televizyonda, kaç gündür masonluk ile ilgili görüntüler yayınlıyor. Dünya tarihinde ilk defa gerçekleşen bir gazetecilik başarısı bu. Bir masonun locaya kabulü gizli kamera ile elde edilmiş görüntüler aracılığıyla kamuoyuna aktarılıyor. Fadime-Müslüm tefrikasına kapılıp giden medyamızda, ya da alenen çağrı yapılmasına rağmen masonlarda en ufak bir kıpırdama yok. Tarikat tartışmalarının yoğunlaştığı, bir uçkur düşkünü yüzünden bütün İslam tarikatlarının suçlandığı bir dönemde, yeryüzünün bilinen en eski ve en sürekli tarikatı ile ilgili görüntüler, Kanal 7 ekranlarında yer almasına rağmen, henüz bir televizyon kanalı, bu görüntülere, Ali Kalkancı'nın artık ezberlenen zikir görüntülerinin 20. tekrarı kadar bile ilgi göstermedi... Kanal 7'nin günlerdir açıklama beklemesine, masonluk ayininden inanılmaz görüntüleri ekrana getirmesine rağmen hiç ses çıkmamasında, tepki verilmemesinde, hele medyanın olayı tamamen görmezden gelmesinde, bu dünyanın içinde var olan etkili isimlerin, localarına karşı ettikleri sadakat yemininin payı var mı dersiniz" (Şükrü Kanber, 18 Ocak 1997, Milli Gazete)
"Bütün Oyunları Loca Tezgahlıyor"
Bu görüntülerin televizyonlarda gösterilmesinin ardından; masonluktan daha önceki yıllarda ayrılan, ancak kendilerine ayrıldıklarına dair hiçbir belge verilmeyen Mümin Kılıç ve Önder Aktaç, kameraların karşısına geçerek, masonluk hakkında birbirinden ilginç iddialar ortaya attılar. Ardından başka bir mason istifa ettiğini açıklayarak, yine aynı televizyon kanalından masonların gizli dünyaları konusunda farklı bazı açıklamalarda bulundu. Olayın ardından, Türkiye'de faaliyet gösteren mason localarının köklerinin dışarıda olduğu ve bu yapıları ile Dernekler Yasası'nı ihlal ettikleri, dolayısıyla kapatılmaları gerektiği söylenerek, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Aynı günlerde benzer gelişmeler, TBMM çatısı altında da yaşanmaktaydı. RP Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz, mason locaları konusunda İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Fevzi İnceöz, sonuçsuz kalan soru önergesinde şu ifadelerde bulundu: "Son bir hafta içinde, Kanal 7 isimli televizyon kuruluşu tarafından ard arda yayınlanan bazı görüntüler, halen ülkemizde faaliyet gösteren masonluk teşkilatı ve bu teşkilata bağlı organize mason locaları ile bu localarda özel toplantılar düzenleyen masonlar hakkında birtakım iddialar gündeme getirdi."
Kanal 7'de yayınlanan çekimlerde masonların gizli ayinleri, tören ve ritüeller, özel toplantıları tesbit edilmiş ve masonluğa kabul seremonileri, masonik usullere göre yapılan nikah töreni, loca toplantılarına ait konuşmalar ve tekris törenleri görüntülenmişti. Çekimlerin henüz yayınlanmayan bölümlerinde ise, meşrik-i azamlar arasındaki diyalogların, kabalist öğretinin telkin edildiği konferansların, localarda büyü ayinleri yapıldığına dair görüntülerin yer aldığı iddia ediliyor.
Bilindiği gibi, mason teşkilatı son üç yüzyıldır dünyanın en güçlü ve etkili örgütlerinin başında gelmektedir.Millet kavramının var olmadığı, milletlerin belirli bir plan çerçevesinde dağıtılacağı ve enternasyonal bir dünya devleti kurulacağı idealine ulaşma amacındaki masonlar bugün dünyanın her ülkesinde aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Ancak bunun yanında, ülke siyasetlerine yön veren, milletlerarası ilişkilerde pay sahibi olan, devlet kademelerinde teşkilatlarına bağlı güvenilir masonları görevlendirerek devlet içinde organize olan (İtalya'daki P2 mason locası bunun en çarpıcı örneklerindendir) masonluk örgütü karanlık, gizli ve denetim dışı birçok hususu bugün bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemizdeki tablo da bu şekildedir.
İşte televizyon kanallarında yayınlanan gizli kamera çekimlerinin ışığında, masonluk teşkilatının kapalı, içine dönük, sır dolu yapısı, tamamen köhne Yahudi öğretilerini ve Kabala"yı temel alan felsefesi ve enternasyonal bir dünya devleti hedefi göz önünde bulundurulduğunda, bu karanlık örgüt hakkında bazı hususların özellikle açıklığa kavuşturulması gerekiyor."
Mason localarının 1948 yılından bu yana dernekler kanununa aykırı hareket ettiğinin altını çizen İnceöz soru önergesini şu ifadelerde tamamladı:
"Büyük Mason Mahfili Derneği adı altında faaliyet gösteren mason derneği, devletimizin güvenliğini ve milli menfaatlerimizi tehdit eden, emniyet birimlerinin kontrol ve denetiminden kaçan, içinde yasadışı nikahların kıyıldığı, usülsüz paraların toplanıp harcandığı, izinsiz silahların bulunduğu bir merkez durumundadır. Gerçek yönetim merkezi yurtdışında olan, enternasyonal yapısı olan, milli çıkarlarımız ve devlet güvenliğimiz açısından çok tehlikeli olan bu teşekkülün faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir.

Bu itibarla, Sayın Bakanlığımızca masonluk teşkilatı yöneticileri ve diğer sanıklar hakkında soruşturma açılarak, öncelikle adı geçen derneğin faaliyetten menedilmesini, kökü yurtdışında bulunan diğer tüm masonik teşkilatların faaliyetlerinin durdurulmasını, faaliyetleri resmen durdurulana kadar bu derneklerin içinde devlet aleyhinde faaliyet yürütülüp yürütülmediğinin tespiti amacıyla sürekli polis memuru bulundurulmasını ve bu gizli teşkilatın elebaşlarının ve diğer sanıkların yakanarak ilgili yasa maddelerince cezalandırılmalarını saygılarımla talep ve arz ederim."
Günümüzde Türk Masonluğu
1991 yılında kurulan Bodrum Locası"nın ardından 1992 yılında Tesviye Dergisi yayınlanmaya başlandı. 1994 yılında ise Beyoğlu Nuri Ziya Sokağı"ndaki sosyal bina faaliyete girdi. 1995 yılında ise İstanbul Yakacık"ta yeni bir loca açıldı.
Türkiye masonluğunda günümüzde hakim güç, Türkiye Büyük Locası ya da sadece Büyük loca olarak bilenen Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği"dir. Bu derneğin Türkiye çapında faaliyet gösteren 150 kadar locası vardır. Büyük Loca İstanbul Beyoğlu"nda Odakule"nin karışısında Nuriziya Sokağı"ndadır. Resmi kayıtlara göre 18000 üyesi vardır.
Diğer mason örgütü olan Türkiye Yüksek Şurası"nın merkezi Beyoğlu Arslanyatağı Sokağı"ndadır. İskoç Riti"ne göre faaliyet gösteren Türkiye Yüksek Şurası"nın İçişleri Bakanlığı"na verilen resmi kayıtlarına göre 2500 üyesi vardır.
Türkiyedeki Masonluk Örgütü
Türkiye"de masonların bağlı oldukları iki kuruluş vardır. Bunlar Türkiye Büyük Locası ve Türkiye Fikir ve Kültür Derneği yani Türkiye Yüksek Şurası"dır.Türkiye Büyük Locasında örgütlenme şu şekildedir:
1)      Eski Büyük Üstadlar
2)      Bir önceki Büyük Sekreter ve Büyük Hazine Emini.
3)      Türkiye"deki localardan her birinin serbest ve gizli oyla seçtikleri üçer delege.
Bunların üstad derecesinde bulunan eylemli üyeler olmaları gerekir.Türkiye Büyük Locası, kendi üyeleri arasından "Büyük Kurul'u seçer. İki yıl için göreve gelen Büyük Kurul, Türkiye Büyük Locası'nın yürütme organıdır. Masonluğun yöntemiyle ilgili işlemleri yapar. Büyük Kurul'daki en üst düzey yetkili masonluk örgütünün de Genel Başkanı olan Büyük Üstad"dır. Türkiye Büyük Locası"na bağlı tüm kuruluşlarını denetler ve gerekli kararları alır.
Türkiye mason locaları Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa ve Adana illerinde toplanmıştır. Merkez ise İstanbul Beyoğlu Nuruziya Sokağı"ndadır. Türkiye Fikir ve Kültür Derneği"nin de merkezi İstanbul Beyoğlu Arslanyatağı Sokağı'ndadır. Dernek "Yüksek Şura" denilen "Merkez Yönetim Kurulu"nca yönetilir. Bu kurulun Başkanı ise Hakim Büyük Amir"dir.
Bir masonun Türkiye Fikir ve Kültür Derneği"ne kabul edilmesi için Türkiye Büyük Locası"na bağlı bir locanın üyesi olması gerekir. Derneğin bünyesinde üç grup vardır. 33. derecelilerden oluşan "Yüksek Danışma Divanı" ve 31. derecelilerden oluşan "Haysiyet Divanı" bu üç grubu oluşturur.
1980"li yılları rakamlarına göre Türkiye Büyük Locası"na Bağlı 77 loca bulunmaktadır. Bu 77 locanın 41"i İstanbul"da, 21"i Ankara'da, 12'si İzmir'de ve 2'si Bursa'da ve 1 tanesi Adana'da bulunmaktadır.
Peki masonluk konusunda nasıl düşünmek ve neyi davranmak gerekir. Masonluk, materyalist felsefe, Darwinizm gibi birtakım zararlı felsefeleri kendine rehber edinmiş bir örgüttür. Dahası bu zararlı felsefeleri topluma yaymaya çalışmakta, bu nedenle insanları milli ve manevi değerlerlerinden uzaklaştırarak yozlaştırmaktadır.
Ancak bu durum karşısında tüm masonlara cephe almak bir çözüm değildir. Bu kişiler, özellikle de henüz masonlukla yeni tanışmış olanlar, yanlış bir felsefeye kapıldıkları için yanlış yoldadırlar. Yapılması gereken masonlara yanlış yolda olduklarını göstermek, onlara Allah'ın varlığı, birliği, din ahlakının gerçekleri ve güzellikleri konusunda doğruları anlatmaktır. Umulur ki böylece masonlar da gerçekleri görebilir ve anlayabilirler. Ayrıca son yıllarda birçok Mason locasında Kuran okunduğu ve Masonların kendilerine sevgiyle yaklaşan, dünyada sevginin hakim olmasını isteyen bir kişiye karşı muhabbet duydukları da bilinmektedir.
LOCA ADI Kurulma Tarihi, İL:
Gün 1975 İstanbul
Özlem 1975 İstanbul
Başak 1975 İstanbul
İrem 1975 İstanbul
Ankara 1976 Ankara
Evren 1977 İstanbul
Piramit 1977 İstanbul
Yunus Emre 1977 Ankara
Nilüfer 1978 Bursa
Manisa 1978 İzmir
Burç 1980 İstanbul
İlke 1980 Ankara
Atanur 1981 Ankara
Ege 1982 İzmir
Çukurova 1982 Adana
Sembol 1983 İstanbul
Güven 1984 İstanbul
Erdem 1984 Ankara
Denge 1984 Ankara
Işın 1983 İzmir
Başarı 1985 İzmir
Doğan Güneş 1985 Ankara
Meşale 1986 İstanbul
Anadolu 1986 İstanbul
Tolerans 1986 Ankara
Sezgi 1988 İstanbul
Üçsütun 1988 İzmir
Kutupyıldızı 1988 Ankara
Akıl ve Hikmet 1988 İstanbul
Boğaziçi 1988 İstanbul
Karşıyaka 1988 İzmir
Üç Nur 1988 Ankara
Yeditepe 1988 İstanbul
Gönye 1988 İstanbul
Güzel İstanbul 1988 İstanbul
Günışığı 1988 İstanbul
Başkent 1988 Ankara
Tanyeri 1989 İstanbul
Sadakat 1989 İstanbul
Gökkuşağı 1989 Ankara
Masonlarla ilgili 1. Yazım:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder